Białostocka Policja podsumowała pracę za 2013 rok - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Białostocka Policja podsumowała pracę za 2013 rok

Data publikacji 24.01.2014

W Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku odbyła się odprawa, w trakcie której podsumowano mijający rok. 
W ubiegłą środę w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku odbyła się odprawa podsumowująca pracę białostockiej Policji w 2013 roku. W odprawie uczestniczyli Podlaski Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Sławomir Mierzwa, Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski, Wicestarosta Starostwa Powiatowego w Białymstoku Jolanta Den, Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku Marian Maciejewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Prezydenta Miasta Białegostoku Przemysław Tuchliński a także Prokurator Rejonowy w Białymstoku Urszula Sieńczyło, Prokurator Rejonowy Białystok- Północ Anatol Pawluczuk oraz Prokurator Rejonowy Białystok Południe Marek Winnicki. Na odprawie głos zabrał Podlaski Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Sławomir Mierzwa, który zaprezentował wyniki pracy policjantów garnizonu podlaskiego. Omówił i ocenił także pracę policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Do zadań wykonywanych przez funkcjonariuszy KMP w Białymstoku odniósł się także Komendant Miejski Policji w Białymstoku wraz ze swoimi zastępcami podsumowując wyniki uzyskane w mijającym roku. Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku zaprezentowali pracę poszczególnych pionów w roku ubiegłym oraz przedstawili jej wpływ na poziom stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu białostockiego.  Na odprawie głos zabrali zaproszeni goście, którzy pozytywnie ocenili współpracę z Komendą Miejską Policji w Białymstoku. Odnosząc się do wyników uzyskanych w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości, przedstawiciele instytucji samorządowych i wymiaru sprawiedliwości zadeklarowali chęć dalszej wspólnej pracy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu.  Komendant Miejski Policji w Białymstoku inspektor Andrzej Łapiński podziękował zaproszonym gościom za dotychczasowy ich wkład we współpracę z Komendą Miejską Policji w Białymstoku jak też przekazał na ręce kierownictwa Komendy podziękowania policjantom za ich dotychczasową służbę.