Debata społeczna "Razem dbamy o bezpieczeństwo". - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna "Razem dbamy o bezpieczeństwo".

Data publikacji 04.12.2014

Wczorajsza debata społeczna, w której udział wzięli Podlaski Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Sławomir Mierzwa i Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektor Krzysztof Lewicki, pozwoliła poznać najbardziej nurtujące mieszkańców problemy, które mają bezpośredni wpływ na poczucie bezpieczeństwa. 
Wczoraj w Wasilkowie odbyła się druga w tym roku debata społeczna. Na spotkanie, podczas którego poruszono problematykę dotycząca szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców gmin Wasilków, Supraśl i Czarna Białostocka, przybyli mieszkańcy oraz nowo wybrani burmistrzowie Czarnej Białostockiej i Wasilkowa - Pan Jacek Chrulski i Pan Mirosław Bielawski. Obecni byli także Starosta Powiatu Białostockiego Wiesław Pusz i Zastepca Burmistrza Supraśla  Marek Szutko oraz dyrektorzy gminnych placówek oświatowych. Po rozpoczęciu spotkania Komendant Miejski Policji w Białymstoku inspektor Andrzej Łapiński przedstawił tematykę  i odniósł się do w pełni zrealizowanych obietnic złożonych na poprzednim, czerwcowym spotkaniu, jako odpowiedź na zgłaszane problemy. Po krótkiej prezentacji sposobu realizacji zobowiązań debata przerodziła się w ożywioną dyskusję, która zaowocowała wypracowaniem wniosków do wspólnej realizacji zarówno przez Policję, władze samorządowe jak i samych mieszkańców. Kilkukrotnie inspektor Andrzej Łapiński podkreślał ogromną rolę, jaką dla policjantów odgrywa komunikacja ze społecznością lokalną w celu zdiagnozowania wszystkich pojawiających się na płaszczyźnie poczucia bezpieczeństwa problemów. Dlatego też na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku umieszczona została anonimowa ankieta, w której każdy może określić swoje oczekiwania wobec Policji oraz wypowiedzieć się na temat bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.  Wszystkie zgłoszone uwagi natychmiast trafią do funkcjonariuszy i zostaną wnikliwie przeanalizowane aby jak najszybciej je rozwiązać. Jednym z ostatnich wniosków jakie płynęły ze strony społeczności lokalnej była potrzeba organizacji spotkania poświęconego bezpieczeństwu z mieszkańcami Czarnej Białostockiej, co już jest planowane.
Wszystkie zgłaszane podczas debaty problemy, leżące w kompetencjach  Policji zostaną przeanalizowane i jak najszybciej rozwiązane.

Wypełnij: ANKIETA