Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Na granicy terroryzmu – szkolenia z zakresu reagowania kryzysowego”

Data publikacji 25.04.2013

W ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy Komenda Główna Policji w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich przeprowadziła w Białymstoku trzecią już z planowanych czterech konferencji promujących projekt pn.: „Na granicy terroryzmu – szkolenia z zakresu reagowania kryzysowego”.

 „Na granicy terroryzmu – szkolenia z zakresu reagowania kryzysowego”- to temat dzisiejszej białostockiej konferencji. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Polskiego Programu Współpracy Komendy Głównej Policji w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Jest to już trzecia - z czterech planowanych konferencji - promujących ten projekt. Udział w dzisiejszym spotkaniu wzięli przedstawiciele resortu spraw wewnętrznych, administracji i cyfryzacji, centralnych służb i podmiotów funkcjonujących w systemie zarządzania kryzysowego, a także władz administracji rządowej i samorządowej województwa podlaskiego. Inicjatywa obejmuje szkolenia wraz z ćwiczeniami z zachowania w sytuacjach kryzysowych, w tym w przypadku – wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Szkolenia są skierowane do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, GOPR, WOPR oraz przedstawicieli wszystkich w regionie instytucji odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe - w sumie z 66 gmin i 21 powiatów zlokalizowanych w rejonie wschodniej granicy Polski. Celem ogólnym projektu jest usprawnienie funkcjonowania i zacieśnienie współpracy w zakresie reagowania kryzysowego pomiędzy odpowiednimi służbami oraz organami administracji rządowej i samorządowej na obszarze wschodniej granicy Unii Europejskiej. Podczas szkoleń następuje także omówienie procedur oraz potrzeb logistycznych, przećwiczenie procedur związanych między innymi z incydentami i zdarzeniami terrorystycznymi w kontekście reagowania kryzysowego oraz komunikacji kryzysowej, a także wypracowanie wytycznych – zbioru dobrych praktyk i propozycji zmian w już obowiązujących przepisach. W trakcie 87 dwudniowych szkoleń, realizowanych na terenie województw: podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko – mazurskiego zostanie przeszkolonych około 2100 osób. Rozpoczęcie szkoleń w województwie podlaskim planowane jest na 6 maja 2013 r. Dzisiejsza konferencja była swego rodzaju otwarciem promującym ich cykl. Na stronie internetowej projektu http://www.reagowanie-kryzysowe.pl/ dostępna jest szczegółowa informacja dotycząca tematyki obejmującej w/w szkolenia.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl