Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe przepisy dotyczące środków przymusu bezpośredniego i broni palnej

Data publikacji 30.05.2013

Za kilka dni zmienią się przepisy dot. użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Zmiana dotyczy kilkudziesięciu służb mundurowych w Polsce, w tym oczywiście Policji. W związku z tym w KGP przygotowano opracowanie, które przybliża te zmiany.

Wczoraj Prezydent RP podpisał ustawę z 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, która wejdzie w życie 5 czerwca 2013 r.. Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP przygotowało opracowanie „Uprawnienia funkcjonariuszy Policji w zakresie użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej”. Jest to swego rodzaju wyciąg z ustawy i odnosi się wyłącznie do uprawnień policjanta.
 
Ustawa dokonuje kompleksowej zmiany przepisów, m.in. w zakresie:

  • wprowadzenia nowych definicji,
  • sposobu postępowania policjanta przed i po użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego i broni palnej,
  • treści przypadków użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej,
  • wprowadzenia nowych rodzajów środków przymusu bezpośredniego,
  • sposobu dokumentowania użycia lub wykorzystania śpb i broni palnej,
  • wprowadzenia możliwości wykorzystania broni palnej m. in. w celu zatrzymania pojazdu, zaalarmowania lub wezwania pomocy, czy też pokonania przeszkody.

 źródło – Komenda Główna Policji

Załączniki