Podlascy policjanci są już na wodach - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podlascy policjanci są już na wodach

Data publikacji 25.06.2013

Rozpoczął się sezon letniego wypoczynku na wodach. Jak co roku mundurowi dbają o bezpieczeństwo osób tam wypoczywających. Funkcjonariusze będą pilnować amatorów wodnych szaleństw na specjalnie oznakowanych łodziach motorowych oraz radiowozach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt ratowniczy.

To już kolejny rok funkcjonowania na jeziorach i rzekach na Podlasiu policyjnych patroli wodnych. Oddelegowani do tej służby funkcjonariusze wyposażeni w specjalistyczny sprzęt ratowniczy dbają o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. Do nich też zawsze mogą zwrócić się osoby, które staną się ofiarami przestępstwa lub wykroczenia. Dodatkowo policjanci w swojej służbie współpracują ze Strażą Rybacką, WOPR-em oraz strażnikami Parku Narodowego. Funkcjonariusze wspólnie także zwracać uwagę na osoby nielegalnie łowiące ryby. Do służby w patrolach wodnych skierowani zostali policjanci przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz posiadający specjalistyczne uprawnienia ratowników wodnych. Dzięki temu mundurowi są w stanie nie tylko podjąć akcję ratowniczą, ale także udzielić pomocy osobie, która się topiła. W tym roku 22 funkcjonariuszy z Komend Miejskich Policji w Białymstoku, Łomży i Suwałk oraz Komend Powiatowych Policji w Augustowie, Grajewie, Mońkach i Sejnach pełni służbę na wodzie i terenach przywodnych. Policjanci maja do dyspozycji 10 łodzi patrolowych. Mundurowi posiadają na wyposażeniu specjalistyczny sprzęt ratownictwa wodnego, tj. rzutki ratunkowe z 25 metrową liną, pasy ratownicze typu „WĘGORZ”, boje ratownicze SP-1, 80 metrowe liny asekuracyjne, kamizeli ratownicze oraz kamizelki asekuracyjne z rzutką ratowniczą. Funkcjonariusze systematycznie przechodzą szkolenia, których celem jest podniesienie skuteczności i bezpieczeństwa działań podejmowanych w trakcie służby czy w sytuacjach zagrożenia utonięciem. Natomiast przeprowadzane ćwiczenia praktyczne ukierunkowane są na utrzymanie i podnoszenie umiejętności policjantów pełniących służbę na wodzie oraz właściwe przygotowanie ich do sezonu nawigacyjnego pod kątem prowadzenia akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wodnego.

Jednym z zadań policyjnych „wodniaków” jest również sprawdzanie trzeźwości osób korzystających z różnego rodzaju sprzętu pływającego. Jak wynika z policyjnych statystyk najczęściej to alkohol w połączeniu z lekkomyślnością, brawurą oraz lekceważeniem przepisów prawa prowadzi do tragedii na wodzie. Dlatego też podlascy policjanci apelują o rozwagę i ostrożność, a także nie łączenie alkoholu z wodnymi kąpielami. Ponadto funkcjonariusze przypominają, że zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych prowadzenie statku lub innego obiektu pływającego (np. kajaka, czy też roweru wodnego) w stanie nietrzeźwości jest wykroczeniem. Taką osobę policjanci mogą ukarać mandatem w wysokości nawet do 500 złotych, przymusowo wysadzą na brzeg, a sprzęt pływający zostanie usunięty z wody i odholowany do przystani na koszt właściciela.

Policjanci przypominają o podstawowych zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą:

 • należy kąpać się tylko w miejscach strzeżonych, tam gdzie jest ratownik;
 • dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką osób dorosłych, dobrze żeby miały założone na siebie nadmuchiwane rękawki, które pomogą dziecku utrzymać się na wodzie;
 • pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić do wody po alkoholu;
 • wchodząc do wody po dłuższym czasie spędzonym na słońcu trzeba pamiętać o stopniowym moczeniu ciała, aby przyzwyczaić je do niższej temperatury – w ten sposób można uniknąć szoku termicznego;
 • pływając na materacach należy trzymać się blisko brzegu – nie wypływać nimi na środek jeziora;
 • korzystając ze sprzętu wodnego (np. żaglówka, łódka, kajak) trzeba pamiętać o założeniu kamizelki ratunkowej;
 • przed wypłynięciem w dłuższy rejs należy pamiętać o wcześniejszym sprawdzeniu prognozy pogody.

Od początku roku na trenie województwa podlaskiego odnotowano 10 utonięć. Do jednego z tych tragicznych zdarzeń doszło w miniony piątek wieczorem na niestrzeżonej plaży w Wasilkowie, gdzie zaginął 13-letni chłopiec. Jego ciało z wody wyłowili płetwonurkowie (tu czytaj więcej).Natomiast jak ważne jest pływanie kajakiem w kapoku przekonał się 57-letni mieszkaniec Ciechanowca. Mężczyzna wczoraj około godziny 12:00 wypłynął samotnie kajakiem z gospodarstwa agroturystycznego w miejscowości Wojtkowice Glinna. O godzinie 16:00 żona zgłosiła zaginięcie męża. Rozpoczęły się poszukiwania. O godzinie 19:30 strażnicy wodni w odległości około 12 kilometrów odnaleźli w miejscowości Obryte gm. Nur pow. Ostrów Mazowiecka kajak, którym wypłynął mężczyzna. Kajak płynął do góry dnem. Około 21.00 mężczyzna odnalazł się. Policjantom wyjaśnił, że gdy płynął rzeką Bug w pewnym momencie w pobliżu Nura wpadł w duży wir wody. Kajak wywrócił się, a on wypadł z kajaka pod lustro wody. Tylko temu, ze mężczyzna miał na sobie kapok wypłynął na powierzchnię i o własnych siłach dopłynął do brzegu. Następnie pieszo z Nura przyszedł około 12 kilometrów do Ciechanowca do miejsca zamieszkania. O dużym szczęściu mogą mówić również uratowani na początku maja kajakarze, którzy zagubili się podczas spływu (tu czytaj więcej) Przykładem nieodpowiedzialności wykazali się trzej mężczyźni przebywający w jednym z ośrodków nad jeziorem Białe. Mało brakowało, a nocna przejażdżka łódką zakończyłaby się tragedią. Trzech mężczyzn wpadło do wody. U dwóch z nich alkomat wykazał blisko promil alkoholu w wydychanym powietrzu. (tu czytaj więcej) Policjanci apelują o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą.

Najczęstszymi przyczynami utonięć są:

 • brak umiejętności pływania,
 • brawura, przecenianie swoich sił i umiejętności pływackich,
 • pływanie w stanie nietrzeźwym. Alkohol powoduje zaburzenia zmysłu, równowagi i orientacji!
 • niedocenianie niebezpieczeństwa w wodzie,
 • pływanie w miejscach zabronionych,
 • skoki "na główkę" do wody w nieznanym miejscu,
 • pływanie obok statków, barek i łodzi motorowych, w pobliżu śluz i zapór wodnych,
 • siadanie na rufie kajaku lub na burcie łodzi,
 • nieumiejętność postępowania w przypadku wywrócenia się kajaka lub łodzi,
 • lekkomyślna zabawa polegająca na wrzucaniu innych do wody oraz zanurzaniu osób pływających.

Należy pamiętać, że zgodnie z art.72 kw osoba, która wbrew swemu obowiązkowi nie dokonuje odpowiedniego zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze aresztu albo grzywny. Ponadto jak mówi art.55 kw osoba, która kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Natomiast jeśli zachowanie osoby wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub jest pod wpływem środka odurzającego, zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym lub osoba przez niego upoważniona może nie wpuścić na ten obszar takiej osoby lub żądać opuszczenia przez nią tego obszaru. Niestosowanie się do polecenia zarządzającego obszarem wodnym lub upoważnionej przez niego osoby i wejście na obszar wodny albo nie opuszczenie tego obszaru stanowi wykroczenie sankcjonowane karą grzywny (art. 34 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych).

Ponadto, zgodnie z treścią art. 7 cyt. ustawy zabrania się prowadzenia w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego, niebędącego pojazdem mechanicznym, osobie znajdującej się po użyciu alkoholu, nietrzeźwości, po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego. Za naruszenie tego zakazu ustawodawca przewidział sankcje w postaci kary grzywny (art. 35 cyt. ustawy).

Poza tym, jeżeli statek lub inny obiekt pływający prowadziła osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będąca pod wpływem środka odurzającego i nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, obiekt pływający może zostać usunięty, a dyspozycję jego usunięcia wydaje policjant (art. 30 cyt. ustawy).

Dlatego kolejny już raz apelujemy do wszystkich wczasowiczów i amatorów zabaw w wodzie o wybieranie kąpielisk strzeżonych i bezpiecznych. Wtedy tragicznych zdarzeń będzie z pewnością mniej a nad naszym bezpieczeństwem będą czuwać nie tylko nasi bliscy ale przede wszystkim ratownicy.

PAMIĘTAJMY!!! PŁYTKA WYOBRAŹNIA KOŃCZY SIĘ GŁĘBOKĄ TRAGEDIĄ!!!

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl