„Zdrowie i bezpieczeństwo” - policjanci na dniach otwartych - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Zdrowie i bezpieczeństwo” - policjanci na dniach otwartych

Data publikacji 30.08.2013

Białostoccy policjanci, podczas Dni Otwartych „Zdrowie i bezpieczeństwo”, spotkali się z osobami niepełnosprawnymi. Rozmawiali z nimi o bezpieczeństwie na drodze.

Wczoraj policjanci z Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Białymstoku uczestniczyli w Dniach Otwartych pn. „Zdrowie i bezpieczeństwo” zorganizowanych na rzecz społeczności lokalnej przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Białymstoku. Głównym celem przedsięwzięcia była popularyzacja bezpieczeństwa, w tym także bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W trakcie spotkania osoby niepełnosprawne oraz ich rodzice i opiekunowie mogli przypomnieć sobie podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, między innymi w rejonach przejść dla pieszych. Ponadto zapoznali się z pracą policjantów, inspektorów transportu drogowego oraz strażaków. Zgromadzeni uczestnicy zostali także wyposażeni w elementy odblaskowe. Wszyscy musimy pamięć, że pośród uczestników ruchu drogowego są także osoby niepełnosprawne - ludzie w różnym wieku i o różnym stopniu niepełnosprawności, poruszający się m.in. przy pomocy urządzeń wspomagających. Dla niektórych przepisy ruchu drogowego nie zawsze są w pełni zrozumiałe. Zdecydowana większość z nich to piesi - niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Część z nich prowadzi także pojazdy mechaniczne, przy czym samochód jest nieodzowną częścią ich życia, umożliwiającą przemieszczanie się z miejsca na miejsce, a tym samym pozwalającym na prowadzenie aktywnego życia.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.podlaska.policja.gov.pl/