Co robi uczeń w czasie przerwy??? - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Co robi uczeń w czasie przerwy???

Data publikacji 19.12.2013

Dzielnicowi z Komisariatu Policji I w Białymstoku sprawdzając czy uczniowie w trakcie przerw lekcyjnych są bezpieczni natrafili na kilku takich, którzy palili papierosy w rejonie szkół.

Policjanci podczas kontroli miejsc w rejonie szkół, sprawdzając bezpieczństwo uczniów, spotkali kilku z nich, którzy w ukryciu w czasie przerw w lekcjach palili papierosy. Wszystko to w związku z prowadzonymi działaniami, podczas których właśnie ta problematyka objęta była szczególnym zainteresowaniem Policji. Mundurowi codziennie w rejonach szkół w trakcie trwania lekcji sprawdzają, co dzieje się w pobliskich klatkach schodowych i czy w czasie przerw uczniowie nie znajdują zajęć, które wzorowym uczniom nie przystoją.

Teraz o nałogu swoich dzieci dowiedzą się ich rodzice.