Dziecko "na zebrze" - nauka zasad bezpieczeństwa. - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dziecko "na zebrze" - nauka zasad bezpieczeństwa.

Data publikacji 28.01.2015

Już od najmłodszych lat dzieci z białostockich przedszkoli, maja okazje nauczyć się od policjantów jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę. Mimo pierwszych kroków w edukacji milusińscy poznają tez, w jaki sposób musi zachować się kierowca dojeżdżający do oznakowanego przejścia dla pieszych.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w miejskich przedszkolach spotykają sie z najmłodszymi uczestnikami ruchu drpogowego i uczą wszystkich zasad, które pozwola bezpiecznie przejśc przez jezdnie. Przed feriami odwiedzili przedszkole nr 22. Dzieci dowiedziały sie co zrobić zanim wkroczą na "zebrę", jak sygnalizować zamiar przejścia  i w końcu jak bezpiecznie poruszać sie po oznakowanym przejściu dla pieszych. W tej edukacyjnej zabawie wszyscy odgrywają rolę uczestników ruchu. Nawet milusińscy wcielający sie w rolę kierowców wiedzą, że ich "pluszowe auto" musi zwolnić przed przejściem, a gdy przy pasach stoi pieszy należy się zatrzymać i ustapic pierszeństwa. Dzielny przedszkolak wie już, że zanim wejdzie na pasy  musi zasygnalizować zamiar przejścia przez jezdnię,  tak by inni uczestnicy ruchu wiedzieli co chce zrobić. Samo przekraczanie jezdni może odbyc sie dopiero wtedy, gdy wszystkie jadące samochody sie zatrzymają. Ucząc przepisów mundurowi nie zapominaja też o wpajaniu zasad wzajemnej uprzejmości wobec siebie jako uczestników ruchu.Niestety w świecie dorosłych nie wszystkie wpajane uczestnikom ruchu drogowego zasady są stosowane, a skutki nieodpowiedzialnych i niezgodnych z prawem zachowań są czesto tragiczne. 

Policjanci apelują!!!!!!

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązujących przepisów. Kiedy zaczyna brakować wyobraźni i zdrowego rozsądku dochodzi do poważnych i niejednokrotnie tragicznych w skutkach zdarzeń, w których poszkodowani tracą nie tylko zdrowie, ale i życie.
Pamiętajmy!
Pieszy jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Dlatego tak samo jak kierowca, musi być skoncentrowany i dla własnego bezpieczeństwa stosować zasadę ograniczonego zaufania, tzn. zdawać sobie sprawę, że prowadzący auto może go nie zauważyć lub nie ustąpić mu pierwszeństwa. Natomiast kierowcy muszą mieć świadomość, że pieszy w konfrontacji z samochodem ma małe szanse przeżycia. Bezpieczeństwo pieszych w dużej mierze jednak zależy od nich samych. Często do wypadków, w których biorą udział piesi dochodzi na przejściach lub poboczach. Dużym ryzykiem odniesienia obrażeń nacechowane są te wszystkie sytuacje w których piesi przebiegają przez jezdnię. Wielokrotnie osoby te na skutek zdarzenia doznają ciężkich obrażeń, a w niektórych przypadkach giną na miejscu. Nieprzestrzeganie lub lekceważenie przepisów ruchu drogowego zarówno przez pieszych, jak i kierowców, brak prawidłowych zachowań wobec obu grup – to najczęstsze przyczyny wypadków z udziałem pieszych. 
31 sierpnia 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym dotycząca osób pieszych. We wprowadzonej zmianie ustawodawca nakłada obowiązek noszenia odblasków (w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego) na wszystkich pieszych poruszających się po drodze po zmierzchu poza terenem zabudowanym chyba, że idą po chodniku. Warto pamiętać, że pieszy, który porusza się po nieoświetlonej drodze bez odblasków jest praktycznie niewidoczny dla kierowcy. Kierujący w takiej sytuacji jest w stanie zauważyć osobę pieszą dopiero z odległości około 40 metrów, a to powoduje, że ma bardzo mało czasu na właściwą reakcję. Natomiast, jeśli pieszy ma na sobie elementy odblaskowe, kierowca widzi go z odległości nawet 150 metrów. Ten dodatkowy odcinek drogi pozwala kierującemu na bezpieczne ominięcie pieszego i uniknięcie potrącenia. 
Mając na uwadze bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego zwracamy się do pieszych z apelem o przestrzeganie kilku podstawowych zasad: 
• żeby widzieć nadjeżdżający z naprzeciwka pojazd poza terenem zabudowanym chodzimy tylko lewą stroną drogi,
• przechodzimy w miejscach do tego przeznaczonych, a jeżeli takich brakuje, szczególnie poza miastem zachowujemy szczególną ostrożność, nigdy też nie wbiegamy raptownie na jezdnię,
• należy zaopatrzyć się w elementy odblaskowe lub latarkę, szczególnie po zmierzchu, kiedy widoczność jest gorsza, a ciemne kolory ubrania powodują, że pieszy zauważany jest przez kierowcę dopiero w ostatnim momencie.
Nie tylko piesi powinni przestrzegać drogowych norm. To samo dotyczy kierowców, którzy w tym trudnym okresie powinni zachować maksimum ostrożności: 
• zwalniać i zatrzymywać się przed przejściem dla pieszych, w momencie kiedy pieszy sygnalizuje zamiar przejścia,
• nie wyprzedzać innych pojazdów na przejściach, gdzie może łatwo dojść do potrącenia,
• nie zjeżdżać nagle na pobocze, szczególnie w porze wieczornej,
• jeździć bez brawury z dozwoloną prędkością, by móc w sytuacji kryzysowej odpowiednio wcześnie zareagować.
Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego to także rowerzyści. W warunkach pogarszającej się widoczności bardzo dużą rolę odgrywa właściwe oświetlenie. Przypominamy, że prawidłowo wyposażony rower powinien posiadać: jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej z przodu, z tyłu - jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające. W warunkach złej widoczności światła należy włączyć.