Odprawa podsumowująca pracę białostockich policjantów w 2014 roku. - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa podsumowująca pracę białostockich policjantów w 2014 roku.

Data publikacji 30.01.2015

W Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku odbyła się odprawa podsumowująca pracę białostockiej Policji w ubiegłym 2014 roku.

Dziś  w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku odbyła się odprawa podsumowująca pracę białostockiej Policji w 2014 roku. W odprawie uczestniczyli: Podlaski Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Sławomir Mierzwa, Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski, Starosta Starostwa Powiatowego w Białymstoku Antoni Pełkowski, a także Prokurator Rejonowy Białystok- Północ Anatol Pawluczuk, Prokurator Rejonowy Białystok- Południe Marek Winnicki i II Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku  st. kpt. mgr Jan Trofimiuk oraz Komendant Straży Miejskiej w Białymstoku Krzysztof Kolenda.

Korzystając z okazji spotkania w szerokim gronie Podlaski Komendant Wojewódzki Policji inspektor Sławomir Mierzwa w pierwszej kolejności przedstawił zebranym nowego Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku nadkomisarza Jarosława Zalewskiego,  który służbę na tym stanowisku rozpocznie już  1 lutego.  

Następnie Podlaski Komendant Wojewódzki zaprezentował wyniki pracy policjantów garnizonu podlaskiego. Omówił i ocenił także pracę policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Do zadań wykonywanych przez funkcjonariuszy KMP w Białymstoku odniósł się także Komendant Miejski Policji w Białymstoku inspektor Andrzej Łapiński oraz młodszy inspektor Wojciech Macutkiewicz, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku, podsumowując wyniki uzyskane przez białostockich policjantów w mijającym roku oraz przedstawiając ich wpływ poziom stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu białostockiego.  

Na dzisiejszym spotkaniu  głos zabrali również zaproszeni goście, którzy pozytywnie ocenili współpracę z Komendą Miejską Policji w Białymstoku. Odnosząc się do wyników uzyskanych w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości, przedstawiciele instytucji samorządowych i wymiaru sprawiedliwości zadeklarowali chęć dalszej wspólnej pracy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu.  

Na zakończenie Komendant Miejski Policji w Białymstoku podziękował zaproszonym gościom za dotychczasowy ich wkład we współpracę z Komendą Miejską Policji w Białymstoku jak też przekazał na ręce kierownictwa Komendy podziękowania policjantom za ich dotychczasową służbę.