Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne spotkanie Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku z przedstawicielami samorządów lokalnych.

Data publikacji 24.04.2015

Dzisiaj Komendant Miejski Policji w Białymstoku inspektor Andrzej Łapiński spotkał się z przedstawicielami samorządów naszego powiatu. W warsztatach uczestniczyli także komendanci poszczególnych jednostek Policji.

Spotkanie rozpoczął szef białostockiej policji, który przywitał i podziękował gościom za przybycie. Następnie Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku młodszy inspektor Wojciech Macutkiewicz zaprezentował wyniki uzyskane przez policjantów pełniących służbę w komisariatach terenowych. W wypowiedzi swojej odniósł się do głównej kategorii przestępstw, co do których podał konkretne dane. Ponadto przedstawił wyniki badań sondażowych dotyczące Policji w perspektywie kraju i naszego województwa. Okazuje się, że nasza formacja jest pozytywnie postrzegana przez społeczeństwo.

Realizując obietnicę daną podczas poprzedniego spotkania dotyczącą zmiany godzin pracy komisariatów w Wasilkowie, Michałowie i Choroszczy, wypowiedź szefów białostockiej komendy zakończyło zaprezentowanie wnikliwej analizy dotyczącej liczby wydarzeń, gdzie interweniowali policjanci. Okazuje się, że w ciągu ostatnich blisko trzech analizowanych tygodni na terenach podległych komisariatom, w których zmieniono godziny pracy, policjanci interweniowali kilkadziesiąt razy. Gro z tych wezwań dotyczyło zdarzeń, które zaistniały w domach czy też na terenach prywatnych. Kolejne były związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Zdarzenia te prawie w całości były obsługiwane przez funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji tj. funkcjonariuszy z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego i Wydziału Ruchu Drogowego. Spotkanie zakończyła dyskusja, w której przedstawiciele samorządów odnieśli się do propozycji kierunków rozwoju zaproponowanych przez kierownictwo komendy.