Konferencja „NIE UFAJ AD HOC” - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „NIE UFAJ AD HOC”

Data publikacji 28.04.2015

Co należy wiedzieć o handlu ludźmi, jakie sytuacje powinny wzbudzić podejrzenia, a co najważniejsze spowodować dokładne sprawdzenie przedstawianej nam oferty pracy czy nauki - odpowiedzi na te i inne pytania białostocka młodzież uzyskała podczas dzisiejszej konferencji organizowanej pod nazwą NIE UFAJ AD HOC. Pomysłodawcą i realizatorem tej profilaktycznej inicjatywy byli funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz urzędnicy białostockiego magistratu.

Dzisiaj w białostockim Kinie Forum odbyła się konferencja pod hasłem NIE UFAJ AD HOC. Spotkanie z grupą około 300 młodych ludzi - uczniów szkół średnich rozpoczął gospodarz przedsięwzięcia Komendant Miejski Policji w Białymstoku oraz przedstawiciel białostockiego urzędu miejskiego. Jednak najciekawszym i najbardziej oczekiwanym punktem programu było wystąpienie przedstawiciela fundacji „La Strada” oraz projekcja filmu produkcji polsko-luksemburskiej opowiadającego historię dziewczyny, która stała się ofiarą handlu ludźmi.

Młodzi ludzie podjęcie pracy za granicą traktują bardzo często jako swego rodzaju „dłuższą wycieczkę krajoznawczą, podczas której można poprawić swój domowy budżet”. Wszyscy jednak, którzy decydują się na wyjazd zarobkowy poza granice kraju muszą zdawać sobie sprawę, ze jest to zawsze poważny krok wymagający przemyślenia i odpowiedniego przygotowania. Decyzja o wyjeździe podjęta z dnia na dzień nie jest dobrym rozwiązaniem. Narażamy się nie tylko na to, że praca  za granicą nie spełni naszych oczekiwań ale przede wszystkim, że możemy stać się ofiarą handlu ludźmi. Dlatego jeżeli nosimy się z zamiarem wyjazdu z kraju powinniśmy podjąć kroki, które zminimalizują ryzyko związane z niebezpieczeństwami, jakie niesie za sobą praca poza granicami.

Co należy sprawdzić:

Praca za granicą:

·  sprawdź czy osoba lub firma proponująca Ci pracę działa legalnie, czy jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia, posiada odpowiedni certyfikat – od 01 listopada 2005 wydawany przez Urząd Marszałkowski Województwa,

·  ustal czy Twój przyszły pracodawca istnieje oraz zgodność profilu działania firmy z proponowaną Ci pracą,

·  sprawdź czy pośrednik posiada umowę zawartą z pracodawcą zagranicznym i czy wysłał już ludzi do pracy za granicą,

·  poproś o dane kontaktowe pracodawcy oraz osób, które już skorzystały z usług pośrednika i mogą to potwierdzić,

·  domagaj się umowy w języku polskim, przed podpisaniem dokładnie ją przeczytaj, skonsultuj jej treść z osobą mającą profesjonalną wiedzę w tym zakresie lub osobą zaufaną,

·  jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, przed wyjazdem skontaktuj się z organizacją zajmującą się zwalczaniem handlu ludźmi (np.: La Strada ).

Nauka za granicą:

·  skontaktuj się z uczelnią lub szkołą, o przyjęcie do której się ubiegasz i sprawdź czy dany kurs jest rzeczywiście oferowany,

·  jeżeli organizacją kursu zajmuje się niezależna agencja sprawdź czy rzeczywiście taka agencja istnieje i działa legalnie,

·  porozmawiaj z poprzednimi uczestnikami kursu,

·  jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, przed wyjazdem skontaktuj się z organizacją zajmującą się zwalczaniem handlu ludźmi (np.: LaStrada).

Przed  wyjazdem:

·  uzyskaj informację z oficjalnego źródła (np.: ambasady kraju do którego się udajesz) jakich dokumentów potrzebujesz aby tam żyć, mieszkać i pracować czy uczuć się,

·  skseruj wszystkie dokumenty jakie zabierasz ze sobą np.: paszport, dokumenty podróżne, umowę o pracę itp. i zostaw zaufanej osobie w kraju,

·  pozostaw zaufanej osobie swoje aktualne zdjęcie,

·  pozostaw rodzicom lub przyjacielowi informacje obejmujące dokładny adres gdzie się wybierasz i gdzie będziesz mieszkać, nr telefonu, nazwę i adres miejsca zatrudnienia,

·  informuj na bieżąco o zmianie miejsca zamieszkania i zatrudnienia,

·  zostaw informacje z kim się wybierasz: nazwisko, adres, nr telefonu (lepiej nie wyruszać w pojedynkę),

·  zabierz ze sobą adres i numer telefonu ambasady/konsulatu swojego kraju w państwie docelowym,

·  ustal częstotliwość kontaktów telefonicznych z osobami bliskimi np.: raz w tygodniu. Ustal hasło, którym się posłużysz w przypadku ewentualnych kłopotów i niemożności powiedzenia tego wprost.

Pamiętaj !!!

·  masz prawo do wyboru swojego miejsca zamieszkania i swobodnego poruszania się,

·  nie możesz być zmuszany do pracy i wykonywania usług wbrew własnej woli,

·  masz prawo do obrony swoich praw,

Za granicą:

Masz kłopoty zwróć się do konsula:

·  utraciłeś dokumenty, po sprawdzeniu Twojej tożsamości otrzymasz paszport blankietowy umożliwiający powrót do kraju,

·  zostałeś zatrzymany lub aresztowany – zadba abyś był nie gorzej traktowany niż obywatel kraju, w którym przebywasz, powiadomi Twoją rodzinę o aresztowaniu,

·  może dostarczyć Ci listę adwokatów rekomendowanych przez polską placówkę dyplomatyczną (koszty wynajęcia adwokata pokrywasz sam),

·  potrzebujesz skontaktować się z organizacjami bezpłatnie oferującymi pomoc i wsparcie ofiarom handlu, wymuszonej prostytucji; adresy niektórych z nich uzyskasz od polskiego konsula w kraju, w którym przebywasz

·  gdy utraciłeś pieniądze konsul może:  pośredniczyć w skontaktowaniu Cię z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce, w uzasadnionych przypadkach udzielić pomocy finansowej w wysokości umożliwiającej powrót do kraju o ile potrzebujący zobowiąże się do jej zwrotu.