Rozpoczynają się konsultacje społeczne – zapraszamy - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rozpoczynają się konsultacje społeczne – zapraszamy

Data publikacji 29.01.2016

Już w najbliższy poniedziałek odbędzie się pierwsze, inauguracyjne spotkanie konsultacyjne białostockich policjantów z lokalnymi władzami. Kolejne, będą prowadzone przez cały przyszły miesiąc w różnych miejscach na terenie całego powiatu białostockiego. Wnioski z tych spotkań będą podstawą przy tworzeniu „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Apelujemy do wszystkich o aktywne włączenie się do tego projektu!

Pierwszy etap konsultacji społecznych związanych z tworzeniem „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego” odbył się blisko dwa tygodnie temu w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach. W spotkaniu tym uczestniczył Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Jarosław Zieliński, który  zaprosił do współpracy na rzecz tego projektu - lokalne społeczności. Głównym celem „Mapy” jest poprawa bezpieczeństwa w całym kraju i skuteczniejsza walka z przestępczością. Z założenia w jej powstawaniu mają brać udział nie tylko służby mundurowe, z Policją na czele, ale także samorządy. Jej tworzenie opiera się m.in. o debaty i konsultacje społeczne, zaangażowanie samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, mediów i innych osób, które posiadają wiedzę na temat zagrożeń istniejących na danym terenie.

Dlatego też już w najbliższy poniedziałek, w Białymstoku w Komendzie Miejskiej Policji przy ul. Bema 4 odbędzie się pierwsze z takich spotkań. Inauguracja rozpocznie cały cykl konsultacji ze społecznością lokalną w powiecie białostockim. Wnioski z każdego spotkania z mieszkańcami będą podwaliną do tworzenia „Mapy”.

Białostoccy policjanci apelują do wszystkich o aktywne włączenie się do tego projektu! Pamiętajmy, że kształtujemy naszą przyszłość!

Terminy najbliższych konsultacji społecznych:

  • 1 lutego 2016 roku - godz. 14:00 Komenda Miejska Policji w Białymstoku, ul. Bema 4;
  • 3 lutego 2016 roku - godz. 15:30 Klub Mikron, Białystok, ul. Ciepła 15;
  • 3 lutego 2016 roku - godz. 16:00 Administracja Red Bud, Białystok, ul. Waryńskiego 41 a;
  • 3 lutego 2016 roku - godz. 10:00 Komisariat Policji w Łapach, ul. Główna 5;
  • 4 lutego 2016 roku - godz. 15:30 Miejska Biblioteka Publiczna Wasilków, ul. Białostocka 19;
  • 4 lutego 2016 roku - godz. 16:30 Spółdzielnia Mieszkaniowa Słoneczny Stok, Białystok, ul. Armii Krajowej 7.