Spotkanie białostockiej Policji z lokalnymi samorządowcami - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie białostockiej Policji z lokalnymi samorządowcami

Data publikacji 28.04.2016

Komendant Miejski Policji w Białymstoku spotkał się z przedstawicielami samorządów powiatu białostockiego. W naradzie uczestniczyli również Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, Starosta Białostocki oraz dyrektor Szpitala Miejskiego w Białymstoku.

Poniedziałkowe spotkanie rozpoczął szef białostockiej Policji, który przywitał i podziękował gościom za przybycie oraz zaprezentował wyniki uzyskane przez policjantów pełniących służbę w komisariatach w Białymstoku oraz powiecie z uwzględnieniem głównych kategorii przestępstw. Komendant Macutkiewicz podziękował również za ubiegłoroczne dofinansowanie jednostek przez poszczególne gminy. Kierownictwo białostockiej komendy miejskiej Policji skupiło się na kilku ważnych zagadnieniach, i to zarówno istotnych dla społeczeństwa jak i samych mundurowych. Podczas spotkania poruszona została miedzy innymi kwestia związana z brakiem możliwości przewożenia do Izby Wytrzeźwień mieszkańców spoza Białegostoku. Nawiązano także do odbywających się w powiecie białostockim konsultacji społecznych. Komendant Macutkiewicz zaprezentował wstępne wyniki z tych spotkań oraz sposób realizacji przez białostockich policjantów postulatów podnoszonych przez mieszkańców. Na zakończenie swojej wypowiedzi szef białostockich funkcjonariuszy podkreślił, że zarówno to spotkanie, jak i inne wdrażane nowe rozwiązania na rzecz bezpieczeństwa - mają służyć lokalnym społecznościom, dodał także, że białostockiej Policji w sposób szczególny zależy na pogłębianiu bezpośredniej komunikacji z obywatelami. 
Było to już kolejne tego typu przedsięwzięcie z udziałem lokalnych władz. Narady, takie jak poniedziałkowa wpisały się już w tradycje białostockiej Policji i odbywają się cyklicznie. Przyświeca im jeden zasadniczy cel - jak najszersza współpraca z samorządami. Wszystko po to, by zarówno w mieście jak i powiecie białostockim było coraz  bezpieczniej. Cel ten jest także zbieżny z założeniami kierownictwa Policji, które zakłada m.in. jak najgłębszą integrację Policji ze społeczeństwem.