Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowa na spotkaniu z działkowcami Ogrodów Działkowych „Piast Kołodziej”

Data publikacji 31.10.2016

W miniony piątek dzielnicowa KP IV w Białymstoku spotkała się z działkowcami Ogrodów Działkowych „Piast Kołodziej”, zebrani zapoznali się z działaniem nowego narzędzia policji jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

W dniu 28 października dzielnicowa z Komisariatu Policji IV w Białymstoku spotkała się
z działkowcami Ogrodów Działkowych „Piast Kołodziej” na temat: Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jej celu i zasad funkcjonowania. Przedstawiono zebranym osobom, jak wskazać miejsca, w których zagrożone jest bezpieczeństwo i porządek publiczny. Podczas wizyty omówiono również zagrożenia, jakie mogą dotknąć osoby starsze między innymi: kradzieże na wnuczka i prawidłowe zabezpieczenie mienia. Na koniec rozdano ulotki
z informacjami i nr alarmowymi.