Zimowy ratownik w Juchnowcu Kościelnym - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zimowy ratownik w Juchnowcu Kościelnym

Data publikacji 10.12.2016

Funkcjonariusze Referatu Prewencji Komisariatu Policji w Łapach prowadzą działania w ramach programu „Nie bądźmy obojętni - Zimowy Ratownik”. Tym razem policjanci odwiedzali samotne starsze osoby w Juchnowcu Kościelnym.

W miniony wtorek policjanci wspólnie z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym odwiedzali miejsca przebywania starszych osób samotnych będących w trudnej sytuacji życiowej zamieszkujących na terenie gminy. Podczas wizyt funkcjonariusze sprawdzali m.in., czy mieszkańcy zaopatrzeni są w opał, ciepłą odzież oraz żywność. Mundurowi namawiali także do korzystania z noclegowni i instytucji pomocowych, przekazując ulotki informacyjne z ich adresami oraz telefonami alarmowymi. Dodatkowo policjanci zwracali szczególną uwagę na prowizoryczne urządzenia grzewcze będące  jedynym źródłem ciepła w pomieszczeniu oraz informowali o zagrożeniach związanych z ich niewłaściwym użytkowaniem.