Spotkanie z członkami Rady Osiedla Białostoczek - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z członkami Rady Osiedla Białostoczek

Data publikacji 19.12.2016

Białostoccy policjanci spotkali się z członkami Rady Osiedla Białostoczek. Spotkanie odbyło się w Publicznym Gimnazjum Nr 16 w Białymstoku. Poruszyli kwestie bezpiecznego poruszania się po drogach oraz jak korzystać z narzędzia, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Mundurowi z Komisariatu II Policji w Białymstoku spotkali się z Radą Osiedla Białostoczek. Spotkanie miało miejsce w środę wieczorem w Publicznym Gimnazjum Nr 16 przy ulicy Sokólskiej w Białymstoku. Obecny był również ksiądz proboszcz tamtejszej parafii. Policjanci poruszyli kwestie bezpieczeństwa niechronionego uczestnika ruchu drogowego. W okresie zimowym, szczególnie po zmroku, kiedy jest słaba widoczność na drodze, piesi powinni w szczególny sposób dbać o swoje bezpieczeństwo podczas poruszania się po jezdni. Mundurowi namawiali do noszenia w sposób widoczny dla kierowców elementów odblaskowych także na terenie zabudowanym. Funkcjonariusze z Komisariatu II Policji w Białymstoku poruszyli z uczestnikami spotkania także temat Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, szczegółowo omawiając sposób, w jaki każdy może skorzystać z tego narzędzia. Zwrócili również uwagę na trwającą akcję „Zimowy Ratownik – Nie bądźmy obojętni”. Namawiali do tego, aby w przypadku otrzymania informacji lub zauważenia osoby, której grozi wychłodzenie, natychmiast powiadamiali o tym Policję.