„Potrafię przetrwać. Potrafię pomóc” - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Potrafię przetrwać. Potrafię pomóc”

Data publikacji 21.12.2016

Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zorganizowali szkolenie o nazwie „Potrafię przetrwać. Potrafię pomóc. Bezpieczeństwo AT młodzieży szkolnej w Białymstoku i powiecie białostockim”. Był to kolejny etap szkoleń stanowiący uzupełnienie wiedzy i doświadczeń zdobytych w trakcie konferencji w Augustowie, która miała miejsce w dniu 19 – 20.10.2016 roku.

Mundurowi z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku wraz z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zorganizowali szkolenie pod nazwą „Potrafię przetrwać. Potrafię pomóc. Bezpieczeństwo AT młodzieży szkolnej w Białymstoku i powiecie białostockim”. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku, funkcjonariusze białostockiej Straży Pożarnej, funkcjonariusze z ABW oraz Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z Białegostoku. Spotkanie dotyczyło rozwinięcia i pogłębienia wiedzy na temat zagrożeń bezpieczeństwa w szkole. Spotkanie miało dostarczyć jego uczestnikom niezbędnych informacji na temat sposobów reagowania w sytuacjach kryzysowych. Ponadto nadrzędnym celem spotkania było wspólne wypracowanie procedur reagowania oraz alarmowania w sytuacjach kryzysowych przy współpracy grup dyspozycyjnych. Szkolenie uzyskało aprobatę i poparcie ze strony Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Białegostoku.