Spotkanie opłatkowe służb mundurowych w Łapach - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie opłatkowe służb mundurowych w Łapach

Data publikacji 27.12.2016

W Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Łapach odbyło się spotkanie opłatkowe służb mundurowych. W uroczystości uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz oraz Komendant Miejski Policji w Białymstoku inspektor Wojciech Macutkiewicz. Były życzenia i dzielono się opłatkiem.

W miniony piątek odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe służb mundurowych w Ośrodku Szkolenia PSP w Łapach. Wzięli w nim udział Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz, Komendant Miejski Policji w Białymstoku insp. Wojciech Macutkiewicz, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - st. bryg. Piotr Pietraszko, Burmistrz Łap - Pani Urszula Jabłońska oraz funkcjonariusze i pracownicy Komisariatu Policji w Łapach, Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 w Łapach oraz Ośrodka Szkolenia PSP w Łapach. Wszyscy dzielili się opłatkiem i składali sobie świąteczne życzenia. Błogosławieństwa zebranym udzielił kapelan łapskich policjantów - Ksiądz Kanonik Krzysztof Jurczak.