Podlaskie działania „Nie bądźmy obojętni” - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podlaskie działania „Nie bądźmy obojętni”

Data publikacji 11.01.2017

Policjanci województwa podlaskiego wraz z innymi służbami w ramach akcji „Nie bądźmy obojętni” stale kontrolują miejsca przebywania osób bezdomnych, w podeszłym wieku, samotnych czy niezaradnych życiowo.

Okres zimowy oraz występujące w tym czasie znaczne spadki temperatur, stwarzają szereg zagrożeń dla życia i zdrowia ludzkiego. W miniony weekend na terenie województwa podlaskiego zostały przeprowadzone działania prewencyjne w celu ich eliminacji. W szczególności dotyczyły osób bezdomnych, w podeszłym wieku, samotnych, niezaradnych życiowo, a także nietrzeźwych, przebywających w pomieszczeniach nie przystosowanych do normalnego funkcjonowania.

W działania podjęte w obrębie garnizonu podlaskiego dodatkowo zaangażowane były podmioty pozapolicyjne zainteresowane utrzymaniem właściwego poziomu bezpieczeństwa i porządku na terenie województwa podlaskiego, takie jak miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, jednostki ochotniczej straży pożarnej czy pracownicy kolei.

 Głównym celem działań było udzielenie pomocy i wsparcia osobom zagrożonym wyziębieniem. Ważnym elementem akcji było również informowanie bezpośrednio zainteresowanych jak i ogółu społeczeństwa za pomocą mediów o możliwości skorzystania z pomocy placówek, gdzie osoby potrzebujące mogą się ogrzać, zjeść ciepły posiłek i otrzymać ubranie.

W miniony weekend do działań skierowano 751 funkcjonariuszy, którzy skontrolowali 2211 miejsc, wylegitymowali 1862 osoby oraz podjęli 936 interwencji, w tym:

- 11 osobom udzielono pomocy przedmedycznej

- 38 osób odwieziono do placówek pomocowych

- 26 osób doprowadzono do izby wytrzeźwień

- odwiedzono 125 osób w podeszłym wieku, samotnych, niezaradnych życiowo.