Bezpiecznie na pasach - w Białymstoku - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpiecznie na pasach - w Białymstoku

Data publikacji 06.02.2017

Białostoccy policjanci przeprowadzili w zeszłym tygodniu działania pod kątem bezpieczeństwa pieszych. Głównym celem policyjnych akcji jest ograniczenie liczby wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Mundurowi sprawdzali, w jaki sposób piesi poruszają się po drogach oraz jak zachowują się kierowcy w pobliżu przejść dla pieszych.

Prawie połowa wypadków drogowych w ostatnim miesiącu w powiecie białostockim miała miejsce na przejściu dla pieszych, dlatego też funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w zeszłym tygodniu w godzinach porannych przy Piastowskiej i Warszawskiej przeprowadzili akcję pod kątem zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na przejściach. Policjanci przypominali o najważniejszych zasadach, jakimi powinni się kierować zarówno piesi, jak i kierowcy w pobliżu tak newralgicznego miejsca, jakim jest przejście dla pieszych. W wyniku godzinnej akcji ukarano mandatami karnymi dwóch kierowców za popełnione wykroczenia. Do działań wykorzystano nieoznakowany radiowóz. Jak widać na zamieszczonym materiale filmowym z wideorejestratora – nie wszyscy kierowcy stosują się do przepisów ruchu drogowego. Jeden kierujący zarejestrowany na filmie za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych dostał mandat w wysokości 200 zł. oraz 10 punktów karnych, drugi - za omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu zapłacił 500 zł. mandatu oraz dostał 10 punktów karnych.

Kierowcy muszą mieć świadomość, że pieszy w konfrontacji z samochodem ma małe szanse przeżycia. Bezpieczeństwo pieszych w dużej mierze zależy także od nich samych. Często do wypadków, w których biorą udział piesi dochodzi na przejściach lub poboczach. Bardzo niebezpieczne jest także przebieganie przez jezdnię. Wielokrotnie osoby te na skutek zdarzenia doznają ciężkich obrażeń, a w niektórych przypadkach nawet giną na miejscu.

Policjanci białostockiej drogówki przypominają o treści art. 26 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

Art. 26. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

3. Kierującemu pojazdem zabrania się: 1) wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany; 2) omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Każde z powyższych wykroczeń zgodnie z taryfikatorem karane jest przyznaniem 10 punktów karnych oraz w zależności od uchybienia od 200 złotych za wyprzedzanie na przejściach dla pieszych, poprzez 350 złotych za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, aż po 500 złotych za omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa.

Aby uniknąć takich zachowań kierowcy powinni zachować maksimum ostrożności, a w szczególności:

-  zwalniać i zatrzymywać się przed przejściem dla pieszych w momencie, kiedy pieszy sygnalizuje zamiar przejścia;

-  nie wyprzedzać i nie omijać innych pojazdów na przejściach, gdzie może łatwo dojść do potrącenia;

-  jeździć z dozwoloną i dostosowaną do warunków drogowych prędkością, by móc w sytuacji kryzysowej odpowiednio wcześnie zareagować.

Pieszy jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Dlatego tak samo jak kierowca, musi być skoncentrowany i dla własnego bezpieczeństwa stosować zasadę ograniczonego zaufania. Nieprzestrzeganie lub lekceważenie przepisów ruchu drogowego, brak wyobraźni zarówno u pieszych, jak i kierowców czy brawura - to najczęstsze przyczyny wypadków z udziałem pieszych.

Mając na uwadze bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego policjanci apelują do pieszych o przestrzeganie kilku podstawowych zasad:

-  przez jezdnię przechodzimy w miejscach do tego przeznaczonych, a jeżeli takich brakuje, szczególnie poza miastem, zachowujemy szczególną ostrożność i nigdy też nie wybiegamy gwałtownie na jezdnię;

-  należy zaopatrzyć się w elementy odblaskowe lub latarkę, szczególnie po zmierzchu, kiedy widoczność jest gorsza, a ciemne kolory odzieży powodują, że kierowca widzi pieszego dopiero w ostatnim momencie, pamiętając, że w myśl aktualnie obowiązujących przepisów każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, zobowiązany jest do noszenia odblasku w sposób widoczny dla kierujących. Za jego brak grozi mandat karny w wysokości do 100 złotych.

Ładowanie odtwarzacza...