Białostoccy policjanci podsumowali miniony rok - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Białostoccy policjanci podsumowali miniony rok

Data publikacji 13.02.2017

W Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku odbyła się odprawa roczna podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu białostockiego oraz efekty pracy funkcjonariuszy w minionym roku. Określono również priorytety działań policjantów na bieżący rok. W uroczystej naradzie służbowej uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Pan inspektor Eligiusz Kubicki, kierownictwo oraz liczni zaproszeni goście.

W Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku w miniony piątek odbyła się roczna odprawa podsumowująca wyniki pracy białostockiej Policji za rok 2016. W naradzie uczestniczyli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Pan inspektor Eligiusz Kubicki, Zastępca Prokuratora Okręgowego w Białymstoku Pan Andrzej Stelmaszuk, Komendant Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Białymstoku Pan podpułkownik Cezary Wójcik oraz Komendant Miejski PSP w Białymstoku Pan st. bryg. mgr inż. Robert Wierzbowski. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele władz samorządowych, prokuratury, innych służb mundurowych oraz NSZZ Policjantów, NSZZ Pracowników Policji, duchowieństwa i mediów.

Spotkanie rozpoczął Pan Komendant Miejski Policji w Białymstoku inspektor Wojciech Macutkiewicz, który przywitał wszystkich zebranych, a następnie wraz z zastępcami - komisarzem Adamem Chodziutko i nadkomisarzem Pawłem Zabrockim - przedstawili wyniki pracy funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku za 2016 rok oraz wskazali kierunki i zadania, które realizowane będą w roku 2017. Podczas wystąpienia wielokrotnie podkreślali dobre wyniki osiągnięte przez białostockich policjantów.

Między innymi przedstawili wyniki wykrywalności przestępstw w 2016 roku - 67,1%, co stanowi wzrost o 5,4% w porównaniu do roku 2015 i jest najlepszym wynikiem w przeciągu ostatnich kilkunastu lat. Wskazali na wysoką wykrywalność w kategorii przestępstw rozbójniczych - 75,5%, bójek i pobić - 72,0%, przestępczości narkotykowej – 97,1% oraz przestępstw gospodarczych – 76%.

Prelegenci zwrócili również uwagę na fakt, że w 2016 roku funkcjonariusze wyeliminowali z ruchu 830 nietrzeźwych kierujących oraz odnotowano 114 zdarzeń z udziałem kierujących pod wpływem alkoholu – o 19 mniej niż rok wcześniej. Podkreślili także, że poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu będzie jednym z priorytetowych zadań białostockiej Policji w 2017 roku.

Za dobrą służbę funkcjonariuszom podziękował również Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Eligiusz Kubicki. Pan Komendant omówił zadania priorytetowe do realizacji w bieżącym roku oraz nawiązał także do programu modernizacji Policji.

Na zakończenie odprawy inspektor Wojciech Macutkiewicz podziękował policjantom za ich pracę oraz podkreślił wagę dobrej współpracy z samorządem oraz służbami i instytucjami na co dzień współpracującymi z Policją. Zaznaczył, że sprawnemu funkcjonowaniu Policji mają służyć także wprowadzone w 2016 roku innowacyjne projekty, takie jak aplikacja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz „Moja Komenda”.