Z dziećmi o bezpieczeństwie w ruchu drogowym - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Z dziećmi o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

Data publikacji 17.02.2017

Policjanci z Białegostoku zorganizowali dzieciom szereg spotkań edukacyjno-profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa na drodze. Tym razem funkcjonariusze odwiedzili najmłodszych z Przedszkola Samorządowego w Choroszczy oddział w Barszczewie, Szkoły Podstawowej w Wasilkowie oraz Świetlicy Dziennego Pobytu w Białymstoku przy ulicy Barszczańskiej 18.

Po raz kolejny policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku zorganizowali najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego zajęcia dotyczące zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać na drodze. Spotkania tego typu mają na celu kształtować u dzieci postawy i nawyki sprzyjające unikaniu zagrożeń. W ostatnich dniach mundurowi odwiedzili uczniów Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy oddział w Barszczewie, Świetlicy Dziennego Pobytu w Białymstoku przy ulicy Barszczańskiej 18 oraz wspólnie z pracownikami Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku odwiedzili najmłodszych Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie. Funkcjonariusze omówili zasady bezpiecznego poruszania się po drogach osób pieszych. Przypominali numery telefonów alarmowych oraz omawiali sytuacje, w których dzieci powinny zadzwonić pod taki numer i co powinny wówczas dyspozytorowi powiedzieć. Ponadto funkcjonariusze podkreślali podczas spotkań, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych, które w znaczny sposób poprawiają bezpieczeństwo pieszego na drodze. W nagrodę za wzorowe uczestnictwo w zajęciach mali uczniowie otrzymali od policjantów odblaskowe opaski.