"Chemiczna zmiana nastroju" w Gródku - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Chemiczna zmiana nastroju" w Gródku

W miniony piątek funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz Posterunku Policji w Gródku kolejny raz wzięli udział w profilaktycznym przedsięwzięciu pn. „Chemiczna zmiana nastroju”. Spotkanie odbyło się w Gminnym Centrum Kultury w Gródku. Młodzież, oprócz obejrzenia spektaklu dowiedziała się także o zagrożeniach związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych.

W piątek dzięki zaangażowaniu policjantów z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz Posterunku Policji w Gródku odbył się pokaz spektaklu skierowanego do młodzieży pt. „Chemiczna zmiana nastroju”. Tym razem w profilaktycznym spotkaniu w Gminnym Centrum Kultury w Gródku uczestniczyła grupa ponad 100 uczniów wraz z nauczycielami z miejscowego Gimnazjum Publicznego im. Rodu Chodkiewiczów.  Spektakl pt. „Chemiczna zmiana nastroju” zagrali aktorzy z teatru „Madame”. W niezwykle interesujący sposób przedstawili oni zebranym, jak ogromnym zagrożeniem jest zażywanie przez młodych ludzi środków psychoaktywnych. Ponadto młodzież mogła wysłuchać prelekcji  na temat szkodliwości działania tego typu substancji, ich negatywnych skutków oraz dowiedzieć się odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku przybliżyli młodym ludziom pojęcia takie jak: nieletni, demoralizacja, czyn karalny oraz wskazali środki opiekuńczo– wychowawcze jakimi dysponuje sąd w przypadku „osoby nieletniej”. Spotkanie było bardzo pozytywnie odebrane zarówno przez młodzież jak i środowisko pedagogiczne.