Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie dla pedagogów i psychologów placówek oświatowych w Białymstoku

Data publikacji 14.03.2017

Białostoccy policjanci przeprowadzili wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku szkolenie dla pedagogów i psychologów placówek oświatowych. Tematem zajęć było pogłębienie wiedzy na temat zagrożeń bezpieczeństwa w szkole oraz ich rozpoznawania.

Białostoccy policjanci uczestniczyli w szkoleniu dla pedagogów i psychologów placówek oświatowych. We wczorajszych zajęciach w roli prelegentów wystąpili funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, Wydziału Sztab Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku. Zgromadzonym mundurowi oraz pracownicy MODM-u przekazywali podstawowe wiadomości na temat zagrożeń bezpieczeństwa w szkole. Przedstawili sposoby reagowania w sytuacji kryzysowej, czy też pomocy w opanowaniu paniki podczas nadzwyczajnego wydarzenia. W kolejnej części zajęć prelegenci omówili sposoby rozpoznawania zagrożeń wśród uczniów, przyczyny i źródła ich powstawania. Oraz podkreślali rolę Internetu w radykalizacji młodzieży. Na zakończenie szkolenia, w którym uczestniczyło 40 pedagogów i psychologów szkolnych omówiono zasady współpracy ze służbami mundurowymi przy rozpoznawaniu zagrożeń oraz pomocy w sytuacjach kryzysowych w szkole.