Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

BIAŁOSTOCKA KOMENDA INAUGURUJE KAMPANIĘ EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNĄ „NARKOTYKI I DOPALACZE ZABIJAJĄ”

Data publikacji 02.04.2019

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji oraz Wydziału Sztab Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku zainaugurowali kampanię edukacyjno – profilaktyczną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi- Szkoda Ciebie na takie patoklimaty.

Dzisiaj w IV Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku mundurowi z Wydziału Prewencji oraz Wydziału Sztab Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku zainaugurowali kampanię edukacyjno – profilaktyczną pod nazwą „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi Szkoda Ciebie na takie patoklimaty. W trakcie spotkania mundurowi zwrócili szczególną uwagę na zagrożenia jakie niesie ze sobą zażywanie tych substancji, ze zwróceniem uwagi i edukacji słuchaczy odnośnie odpowiedzialności prawnej. Policjanci tłumaczyli czym są dopalacze i narkotyki oraz jakie konsekwencje może nieść za sobą ich zażywanie. Podczas spotkania z młodzieżą został wyświetlony spot filmowy, który jest jednym z istotnych elementów przedmiotowego przedsięwzięcia, nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego. Jego celem jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

  • Fotografia kolorowa przedstawiająca grupę młodzieży wysłuchującej tematu odnośnie zagrożeń jakie niesie zażywanie narkotyków. W tlen policjant i tablica z wyświetlonym napisem w języku angielskim challenge
  • Fotografia kolorowa przedstawiająca grupę młodzieży wysłuchującej tematu odnośnie zagrożeń jakie niesie zażywanie narkotyków. W tlen policjant obok tablica z napisem Szkoda Ciebie na takie patoklimaty
  • Fotografia kolorowa przedstawiająca policjanta przemawiającego do grupy młodzieży