ĆWICZENIA DOWÓDCZO-SZTABOWE NA LOTNISKU "KRYWLANY" - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

ĆWICZENIA DOWÓDCZO-SZTABOWE NA LOTNISKU "KRYWLANY"

Data publikacji 25.09.2019

Na terenie lotniska "Krywlany" w Białymstoku odbyły się ćwiczenia dowódczo – sztabowe pod kryptonimem „SZKWAŁ”. W ćwiczeniach wzięli udział policjanci, strażacy oraz medycy z pogotowia ratunkowego. Inicjatorem działań był białostocki Aeroklub. Tego typu ćwiczenia są doskonałą okazją do wypracowywania metod i form współpracy oraz współdziałania służb w realnych warunkach zagrożenia.

O godzinie 10.00 dyżurny z białostockiej komendy otrzymał zgłoszenie o wypadku lotniczym podczas lądowania samolotu na lotnisku "Krywlany". Na miejsce natychmiast skierowano patrole policji. Wstępnie ustalono, że podczas lądowania statku powietrznego doszło do wypadku, w wyniku czego obrażeń doznał pilot oraz 3 pasażerów, którzy przebywali na pokładzie. Z kolei w samolocie doszło do rozszczelnienia ukladu paliwowego, w wyniku czego doszło do zapalenia się samolotu. Dodatkowo grupa osób usiłuje dostać się na teren lotniska i utrudnia pracę służbom ratowniczym, które wykonują czynności na miejscu zdarzenia.

Tak właśnie w największym skrócie, wyglądał scenariusz ćwiczeń dowódczo-sztabowych przeprowadzonych wczoraj na terenie lotniska "Krywlany" w Białymstoku. Na szczęście, były to tylko ćwiczenia, których inicjatorem był białostocki Aeroklub we współpracy z innymi podmiotami. W przedsięwzięciu udział wzięli policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, Państwowa Straż Pożarna oraz Pogotowie Ratunkowe. Celem działań było właściwe przeprowadzenie oceny sytuacji, kalkulacji sił i środków oraz podjęcie działań w zakresie likwidacji skutków zdarzenia. Dodatko trening miał na celu doskonalenie umiejętności organizacji działań podczas prowadzenia akcji, w tym właściwego prognozowania, przewidywania, planowania i efektywnego współdziałania oraz podejmowania trafnych decyzji na etapie realizacji, a także elastycznego dowodzenia podległymi siłami w związku z wystąpieniem zdarzeń o charakterze kryzysowym bądź innych, zakłócających porządek publiczny.

Po zakończeniu ćwiczeń, przedstawiciele kierownictwa wszystkich zaangażowanych służb dokonali podsumowania oraz omówienia wyników przeprowadzonych czynności. Tego typu działania są doskonałą okazją do wypracowywania metod i form współpracy oraz współdziałania służb w realnych warunkach zagrożenia.