Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

UCZNIOWIE Z LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO CENTRUM SZKÓŁ MUNDUROWYCH W BIAŁYMSTOKU Z WIZYTĄ W KOMISARIACIE POLICJI III W BIAŁYMSTOKU.

Data publikacji 14.12.2019

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku wspólnie z dzielnicowymi Komisariatu Policji III w Białymstoku przeprowadzili spotkanie z uczniami z LO Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku.

Z reguły  policjanci odwiedzają uczniów w szkołach wczoraj jednak sytuacja była odwrotna, to uczniowie odwiedzili Komisariat Policji III  w Białymstoku. Spotkanie rozpoczęło się od prelekcji na temat odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. Uczniom zostały wyjaśnione pojęcia takie jak demoralizacja, nieletni, czyn karalny. Mundurowi omówili środki wychowawcze i poprawcze stosowane wobec osoby nieletniej. Uczestników spotkania zapoznano także ze specyfiką pracy komisariatu oraz wytłumaczono zasady działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa .Omówiono także kryteria jakie musi spełniać kandydat do służby w Policji.

  • Fotografia kolorowa przedstawiająca dwóch policjantów którzy prowadzą spotkanie dla uczniów klas mundurowych.
  • Fotografia kolorowa przedstawiająca siedzących w ławce policjantów oraz siedzącą młodzież.
  • Fotografia kolorowa przedstawiająca siedzących uczestników w sali.