Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu - KMP Białystok

Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu
 
Naczelnik Wydziału
 kom. Piotr Iwaniuk
 
Z-ca naczelnika Wydziału
p.o. asp. sztab. Grzegorz Matusewicz

 
 
tel. sekretariat – 85 670 34-30