Wydział Prezydialny, Kadr i Doskonalenia Zawodowego - KMP Białystok

Wydział Prezydialny, Kadr i Doskonalenia Zawodowego

Wydział Prezydialny, Kadr i Doskonalenia Zawodowego

Wydział Prezydialny, Kadr i Doskonalenia Zawodowego

Naczelnik Wydziału

 

nadkom. Ryta Siwierska

tel. sekretariat 85 670 26-61