Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych - KMP Białystok

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 
  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Irena Korowaj

tel. 85 670 - 21-73