Wakaty w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku - KMP Białystok

Wakaty w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku

Wakaty w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku

Stan faktyczny na dzień 1 stycznia 2018 roku. W przypadku zainteresowania konkretnym stanowiskiem należy skontaktować się z Wydziałem Kadr KMP w Białymstoku pod numerem telefonu 85 670 23 87.

Wakaty KMP w Białymstoku na dzień 01.01.2018r.

 

Wydział Ruchu Drogowego Policji

 1. Kontroler ruchu drogowego Referatu Kontroli Ruchu Drogowego I - 4 grupa uposażenia
 2. Referent Referatu Kontroli Ruchu Drogowego I - 3 grupa uposażenia
 3. Referent Referatu Kontroli Ruchu Drogowego I - 3 grupa uposażenia
 4. Kontroler ruchu drogowego Referatu Kontroli Ruchu Drogowego II - 4 grupa uposażenia

 

Wydział Patrolowo – Interwencyjny KMP w Białymstoku

 1. Przewodnik psa służbowego Referatu Patrolowego I – 4 grupa uposażenia
 2. Referent Referatu Patrolowego I – 3 grupa uposażenia
 3. Referent Referatu Patrolowego I – 3 grupa uposażenia
 4. Referent Referatu Patrolowego I – 3 grupa uposażenia
 5. Referent Referatu Patrolowego I – 3 grupa uposażenia
 6. Referent Referatu Patrolowego I – 3 grupa uposażenia
 7. Referent Referatu Patrolowego I – 3 grupa uposażenia
 8. Referent Referatu Patrolowego I – 3 grupa uposażenia
 9. Referent Referatu Patrolowego I – 3 grupa uposażenia
 10. Referent Referatu Patrolowego I – 3 grupa uposażenia
 11. Referent Referatu Patrolowego I – 3 grupa uposażenia
 12. Referent Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia
 13. Referent Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia
 14. Referent Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia
 15. Referent Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia
 16. Referent Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia
 17. Referent Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia
 18. Referent Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia
 19. Referent Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia
 20. Referent Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia
 21. Referent Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia
 22. Referent Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia
 23. Policjant Referatu Patrolowego II – 2 grupa uposażenia
 24. Policjant Referatu Patrolowego II – 2 grupa uposażenia
 25. Policjant Referatu Patrolowego II – 2 grupa uposażenia
 26. Asystent Zespołu Organizacji Służby  – 5 grupa uposażenia
 27. Asystent Zespołu Organizacji Służby  – 5 grupa uposażenia

 

Komisariat Policji I w Białymstoku

 1. Zastępca Komendanta – 8 grupa uposażenia
 2. Referent Ogniwa Operacyjno – Rozpoznawczego Referatu Kryminalnego – 3 grupa uposażenia 
 3. Referent Ogniwa Operacyjno – Rozpoznawczego Referatu Kryminalnego – 3 grupa uposażenia
 4. Referent Ogniwa Dochodzeniowo – Śledczego Referatu Kryminalnego – 3 grupa uposażenia
 5. Referent Ogniwa Dochodzeniowo – Śledczego Referatu Kryminalnego – 3 grupa uposażenia

 

Komisariat Policji II w Białymstoku

1.  Specjalista Referatu Operacyjno – Rozpoznawczego Wydziału Kryminalnego – 6 grupa uposażenia

2.   Referent Referatu Operacyjno – Rozpoznawczego Wydziału Kryminalnego – 3 grupa uposażenia

3.   Referent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego II - Wydziału Kryminalnego - 3 grupa uposażenia

      4.  Referent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego II - Wydziału Kryminalnego - 3 grupa uposażenia

6.    Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji – 4 grupa uposażenia

7.  Dyżurny Zespołu Dyżurnych Wydziału Prewencji - 8 grupa uposażenia

 

Komisariat Policji III w Białymstoku

 1. Referent Ogniwa Operacyjno – Rozpoznawczego Referatu Kryminalnego – 3 grupa uposażenia 
 2. Referent Ogniwa Dochodzeniowo – Śledczego Referatu Kryminalnego – 3 grupa uposażenia  
 3. Referent Ogniwa Dochodzeniowo – Śledczego Referatu Kryminalnego – 3 grupa uposażenia  
 4. Referent Ogniwa Dochodzeniowo – Śledczego Referatu Kryminalnego– 3 grupa uposażenia

 

Komisariat Policji IV w Białymstoku

 1. Referent Referatu Operacyjno – Rozpoznawczego Wydziału Kryminalnego – 3 grupa uposażenia 
 2. Referent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego I Wydziału Kryminalnego – 3 grupa uposażenia 
 3. Referent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego II Wydziału Kryminalnego – 3 grupa uposażenia  
 4. Referent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego II Wydziału Kryminalnego – 3 grupa uposażenia  
 5. Referent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego II Wydziału Kryminalnego – 3 grupa uposażenia
 6. Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji – 4 grupa uposażenia
 7. Dyżurny Zespołu Dyżurnych Wydziału Prewencji – 8 grupa uposażenia

 

Komisariat Policji w Łapach

 1. Asystent Ogniwa Dochodzeniowo- Śledczego Wydziału Kryminalnego –5 grupa uposażenia
 2. Referent Ogniwa Operacyjno – Rozpoznawczego Wydziału Kryminalnego – 3 grupa uposażenia
 3. Policjant Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego – 2 grupa uposażenia
 4. Asystent Zespołu ds. Prewencji PP Choroszcz - 5 grupa uposażenia

 

Komisariat Policji w Wasilkowie

      1.  Referent Ogniwa Kryminalnego KP w Wasilkowie – 3 grupa uposażenia

      2.  Referent Zespołu ds. Kryminalnych PP w Supraślu - 3 grupa uposażenia  

      3.  Starszy dzielnicowy Zespołu Prewencji - 5 grupa uposażenia  

 

Komisariat Policji w Zabłudowie

      1.   Asystent Ogniwa Kryminalnego – 5 grupa uposażenia

      2.   Asystent Zespołu Prewencji – 5 grupa uposażenia

      3.   Kierownik PP w Michałowie – 3 grupa uposażenia