Wakaty w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku - KMP Białystok

Wakaty w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku

Wakaty w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku

Stan faktyczny na dzień 1 września 2018 roku. W przypadku zainteresowania konkretnym stanowiskiem należy skontaktować się z Wydziałem Kadr KMP w Białymstoku pod numerem telefonu 85 670 23 87.

 

Wakaty KMP w Białymstoku na dzień 01.12.2018r.  

 

Wydział Ruchu Drogowego Policji

 1. Asystent Zespołu Organizacji Służby i Profilaktyki Społecznej - 5 grupa uposażenia
 2. Kontroler ruchu drogowego Referatu Kontroli Ruchu Drogowego I - 4 grupa uposażenia
 3. Kontroler ruchu drogowego Referatu Kontroli Ruchu Drogowego II - 4 grupa uposażenia

      4.    Kontroler ruchu drogowego Referatu Kontroli Ruchu Drogowego II - 4 grupa uposażenia

      5.    Kontroler ruchu drogowego Referatu Kontroli Ruchu Drogowego II - 4 grupa uposażenia

      6.    Referent Referatu Kontroli Ruchu Drogowego II - 4 grupa uposażenia

 

Wydział Patrolowo – Interwencyjny KMP w Białymstoku

 1. Referent Referatu Patrolowego I – 3 grupa uposażenia
 2. Policjant Referatu Patrolowego I – 2 grupa uposażenia
 3. Referent Zespołu Organizacji Służby – 3 grupa uposażenia

 

Komisariat Policji I w Białymstoku

 1. Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych – 4 grupa uposażenia

        

Komisariat Policji II w Białymstoku

1.  Naczelnik Wydziału Kryminalnego - 9 grupa uposażenia

2.  Asystent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego II WK - 5 grupa uposażenia

  

Komisariat Policji III w Białymstoku

1.    Starszy dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Ref. Prewencji – 6 grupa uposażenia

 

Komisariat Policji IV w Białymstoku

 1. Detektyw Referatu Operacyjno – Rozpoznawczego – 5 grupa uposażenia  
 2. Referent Referatu Operacyjno – Rozpoznawczego – 3 grupa uposażenia 

3.    Kierownik Referatu Dochodzeniowo – Śledczego II Wydziału Kryminalnego – 7 grupa uposażenia

4.   Starszy dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji – 5 grupa uposażenia

5.    Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji – 4 grupa uposażenia

 

Komisariat Policji w Łapach

 1. Detektyw Ogniwa Operacyjno – Rozpoznawczego – 5 grupa uposażenia 
 2. Referent Ogniwa Operacyjno – Rozpoznawczego – 3 grupa uposażenia 

      3.    Asystent Zespołu ds. Kryminalnych PP w Choroszczy – 5 grupa uposażenia 

 

 

Komisariat Policji w Zabłudowie

      1.  Referent Ogniwa Kryminalnego KP w Zabłudowie – 3 grupa uposażenia