Wakaty w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku - KMP Białystok

Wakaty w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku

Wakaty w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku

Stan faktyczny na dzień 1 września 2018 roku. W przypadku zainteresowania konkretnym stanowiskiem należy skontaktować się z Wydziałem Kadr KMP w Białymstoku pod numerem telefonu 85 670 23 87.

 

Wakaty KMP w Białymstoku na dzień 01.04.2019r.

 

Wydział Patrolowo – Interwencyjny

1. Referent Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia

2. Policjant Referatu Patrolowego II – 2 grupa uposażenia

3. Referent ZOS – 3 grupa uposażenia

 

Komisariat Policji II w Białymstoku

1. Naczelnik Wydziału Kryminalnego - 9 grupa uposażenia

2. Referent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego I Wydziału Kryminalnego - 3 grupa uposażenia

3. Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych WP – 5 grupa uposażenia

 

Komisariat Policji III w Białymstoku

1. Referent Ogniwa Dochodzeniowo – Śledczego Referatu Kryminalnego - 3 grupa uposażenia

 

 

Komisariat Policji IV w Białymstoku

1. Kierownik Referatu Dochodzeniowo – Śledczego II – 7 grupa uposażenia

2. Dyżurny Zespołu Dyżurnych Wydziału Prewencji – 8 grupa uposażenia

 

 

Komisariat Policji w Łapach

1. Komendant komisariatu Policji – 11 grupa uposażenia

 

Komisariat Policji w Zabłudowie

1. Asystent Ogniwa Kryminalnego Komisariatu Policji w Zabłudowie – 5 grupa uposażenia