Wakaty w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku - KMP Białystok

Wakaty w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku

Wakaty w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku

Stan faktyczny na dzień 1 listopada 2017 roku. W przypadku zainteresowania konkretnym stanowiskiem należy skontaktować się z Wydziałem Kadr KMP w Białymstoku pod numerem telefonu 85 670 23 87.

Wakaty na dzień 01.11.2017r.

 

Wydział Ruchu Drogowego Policji

 1. Asystent Zespołu Organizacji Służby i Profilaktyki Społecznej - 5 grupa uposażenia
 2. Referent Referatu Kontroli Ruchu Drogowego I - 3 grupa uposażenia
 3. Asystent Referatu Kontroli Ruchu Drogowego II - 5 grupa uposażenia
 4. Kontroler Referatu Kontroli Ruchu Drogowego II - 4 grupa uposażenia
 5. Referent Referatu Kontroli Ruchu Drogowego II - 3 grupa uposażenia

 

 

Wydział Patrolowo – Interwencyjny KMP w Białymstoku

 1. Kierownik Referatu Patrolowego I – 7 grupa uposażenia
 2. Asystent Referatu Patrolowego I – 5 grupa uposażenia
 3. Referent Referatu Patrolowego I – 3 grupa uposażenia
 4. Referent Referatu Patrolowego I – 3 grupa uposażenia
 5. Referent Referatu Patrolowego I – 3 grupa uposażenia
 6. Referent Referatu Patrolowego I – 3 grupa uposażenia
 7. Referent Referatu Patrolowego I – 3 grupa uposażenia
 8. Referent Referatu Patrolowego I – 3 grupa uposażenia
 9. Referent Referatu Patrolowego I – 3 grupa uposażenia
 10. Referent Referatu Patrolowego I – 3 grupa uposażenia
 11. Referent Referatu Patrolowego I – 3 grupa uposażenia
 12. Referent Referatu Patrolowego I – 3 grupa uposażenia
 13. Policjant Referatu Patrolowego I – 2 grupa uposażenia
 14. Policjant Referatu Patrolowego I – 2 grupa uposażenia
 15. Policjant Referatu Patrolowego I – 2 grupa uposażenia
 16. Policjant Referatu Patrolowego I – 2 grupa uposażenia
 17. Asystent Referatu Patrolowego II – 5 grupa uposażenia
 18. Referent Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia
 19. Referent Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia
 20. Referent Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia
 21. Referent Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia
 22. Referent Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia
 23. Referent Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia
 24. Referent Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia
 25. Referent Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia
 26. Referent Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia
 27. Referent Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia
 28. Referent Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia
 29. Policjant Referatu Patrolowego II – 2 grupa uposażenia
 30. Policjant Referatu Patrolowego II – 2 grupa uposażenia
 31. Policjant Referatu Patrolowego II – 2 grupa uposażenia
 32. Asystent Zespołu Organizacji Służby – 5 grupa uposażenia

 

 

Komisariat Policji I w Białymstoku

 1. Zastępca Komendanta – 8 grupa uposażenia
 2. Referent Ogniwa Operacyjno – Rozpoznawczego Referatu Kryminalnego – 3 grupa uposażenia 
 3. Referent Ogniwa Operacyjno – Rozpoznawczego Referatu Kryminalnego – 3 grupa uposażenia 
 4. Referent Ogniwa Dochodzeniowo – Śledczego Referatu Kryminalnego – 3 grupa uposażenia
 5. Referent Ogniwa Dochodzeniowo – Śledczego Referatu Kryminalnego – 3 grupa uposażenia

6.     Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Referatu Prewencji – 4 grupa uposażenia                     

 

 

Komisariat Policji II w Białymstoku

1.  Specjalista Referatu Operacyjno – Rozpoznawczego Wydziału Kryminalnego – 6 grupa uposażenia

2.   Detektyw Referatu Operacyjno – Rozpoznawczego Wydziału Kryminalnego – 5 grupa uposażenia

3.   Referent Referatu Operacyjno – Rozpoznawczego Wydziału Kryminalnego – 3 grupa uposażenia

      4.  Referent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego II - Wydziału Kryminalnego - 3 grupa uposażenia

5.  Referent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego II - Wydziału Kryminalnego - 3 grupa uposażenia

6.  Starszy dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji - 5 grupa uposażenia

7.   Starszy dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji - 5 grupa uposażenia

8.   Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji - 4 grupa uposażenia

 

 

Komisariat Policji III w Białymstoku

 1. Referent Ogniwa Dochodzeniowo – Śledczego Referatu Kryminalnego – 3 grupa uposażenia  
 2. Referent Ogniwa Dochodzeniowo – Śledczego Referatu Kryminalnego – 3 grupa uposażenia  
 3. Referent Ogniwa Dochodzeniowo – Śledczego Referatu Kryminalnego– 3 grupa uposażenia
 4. Referent Ogniwa Dochodzeniowo – Śledczego Referatu Kryminalnego– 3 grupa uposażenia
 5. Referent Zespołu ds. Wykroczeń Referatu Prewencji – 3 grupa uposażenia  
 6. Dyżurny Zespołu Dyżurnych Referatu Prewencji – 6 grupa uposażenia

 

 

Komisariat Policji IV w Białymstoku

 1. Detektyw Referatu Operacyjno – Rozpoznawczego Wydziału Kryminalnego – 5 grupa uposażenia 
 2. Referent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego I Wydziału Kryminalnego – 3 grupa uposażenia 
 3. Referent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego II Wydziału Kryminalnego – 3 grupa uposażenia  
 4. Referent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego II Wydziału Kryminalnego – 3 grupa uposażenia  
 5. Referent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego II Wydziału Kryminalnego – 3 grupa uposażenia
 6. Dyżurny Zespołu Dyżurnych Wydziału Prewencji – 8 grupa uposażenia
 7. Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji – 4 grupa uposażenia

 

 

Komisariat Policji w Łapach

 1. Asystent Ogniwa Dochodzeniowo- Śledczego Wydziału Kryminalnego –5 grupa uposażenia
 2. Referent Ogniwa Operacyjno – Rozpoznawczego Wydziału Kryminalnego – 3 grupa uposażenia
 3. Referent Zespołu ds. Kryminalnych PP w Choroszczy – 3 grupa uposażenia
 4. Asystent Zespołu ds. Wykroczeń, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji – 5 grupa uposażenia
 5. Policjant Zespołu Patrolowo – Interwencyjnego Wydziału Prewencji – 2 grupa uposażenia

 

 

Komisariat Policji w Wasilkowie

      1.  Kierownik PP w Supraślu - 6 grupa uposażenia  

      2.  Asystent Zespołu ds. Kryminalnych PP w Supraślu - 5 grupa uposażenia  

 

 

Komisariat Policji w Zabłudowie

      1.   Kierownik Ogniwa Kryminalnego – 6 grupa uposażenia

      2.   Asystent Zespołu Prewencji – 5 grupa uposażenia

      3.   Referent Zespołu ds. Prewencji PP w Michałowie - 3 grupa uposażenia   

      4.   Referent Zespołu ds. Prewencji PP w Michałowie - 3 grupa uposażenia