Wakaty w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku - KMP Białystok

Wakaty w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku

Wakaty w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku

Stan faktyczny na dzień 1 września 2018 roku. W przypadku zainteresowania konkretnym stanowiskiem należy skontaktować się z Wydziałem Kadr KMP w Białymstoku pod numerem telefonu 85 670 23 87.

Wakaty KMP w Białymstoku na dzień 01.10.2018r.

 

Wydział Ruchu Drogowego Policji

 1. Asystent Zespołu Organizacji Służby i Profilaktyki Społecznej - 5 grupa uposażenia

 2. Kontroler ruchu drogowego Referatu Kontroli Ruchu Drogowego II - 4 grupa uposażenia

 

Wydział Patrolowo – Interwencyjny KMP w Białymstoku

 1. Asystent Referatu Patrolowego I – 5 grupa uposażenia

 2. Przewodnik psa służbowego Referatu Patrolowego I – 4 grupa uposażenia

 3. Przewodnik psa służbowego Referatu Patrolowego I – 4 grupa uposażenia

 4. Referent Referatu Patrolowego I – 3 grupa uposażenia

 5. Asystent Referatu Patrolowego II – 5 grupa uposażenia

 6. Asystent Referatu Patrolowego II – 5 grupa uposażenia

 7. Asystent Referatu Patrolowego II – 5 grupa uposażenia

 8. Referent Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia

 9. Referent Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia

 10. Referent Zespołu Organizacji Służby – 3 grupa uposażenia

 

Komisariat Policji I w Białymstoku

 1. Komendant KP I – 9 grupa uposażenia

 2. Kierownik Ogniwa Dochodzeniowo – Śledczego RK - 6 grupa uposażenia

 3. Referent Ogniwa Dochodzeniowo – Śledczego RK - 3 grupa uposażenia

 4. Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych – 4 grupa uposażenia

 5. Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych – 4 grupa uposażenia

 

Komisariat Policji II w Białymstoku

1. Asystent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego II WK - 5 grupa uposażenia

      2. Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji – 4 grupa uposażenia

 

Komisariat Policji III w Białymstoku

 1. Referent Zespołu ds. Wykroczeń Referatu Prewencji – 3 grupa uposażenia

 2. Kierownik Rewiru Dzielnicowych Referatu Prewencji – 6 grupa uposażenia

 3. Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Referatu Prewencji – 4 grupa uposażenia

 4. Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Referatu Prewencji – 4 grupa uposażenia

 5. Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Referatu Prewencji – 4 grupa uposażenia

 

 

Komisariat Policji IV w Białymstoku

 1. Detektyw Referatu Operacyjno – Rozpoznawczego – 5 grupa uposażenia

 2. Detektyw Referatu Operacyjno – Rozpoznawczego – 5 grupa uposażenia

 3. Referent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego I Wydziału Kryminalnego – 3 grupa uposażenia

4. Referent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego II Wydziału Kryminalnego KP IV – 3 grupa uposażenia

5. Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji – 4 grupa uposażenia

6. Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji – 4 grupa uposażenia

 

Komisariat Policji w Łapach

 1. Detektyw Ogniwa Operacyjno – Rozpoznawczego – 5 grupa uposażenia

2. Detektyw Ogniwa Operacyjno – Rozpoznawczego – 5 grupa uposażenia

 

Komisariat Policji w Wasilkowie

1. Dzielnicowy Zespołu Prewencji - 4 grupa uposażenia

 

Komisariat Policji w Zabłudowie

1. Referent Ogniwa Kryminalnego KP w Zabłudowie – 3 grupa uposażenia