Wakaty w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku - KMP Białystok

Wakaty w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku

Wakaty w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku

Stan faktyczny na dzień 1 września 2018 roku. W przypadku zainteresowania konkretnym stanowiskiem należy skontaktować się z Wydziałem Kadr KMP w Białymstoku pod numerem telefonu 85 670 23 87.

 

Wakaty KMP w Białymstoku na dzień 01.03.2019r.

 

Wydział Ruchu Drogowego Policji

1. Asystent Zespołu Organizacji Służby i Profilaktyki Społecznej – 5 grupa uposażenia

2. Kontroler Referatu Kontroli Ruchu Drogowego II – 4 grupa uposażenia

3. Policjant Referatu Kontroli Ruchu Drogowego II - 2 grupa uposażenia

 

Wydział Patrolowo – Interwencyjny

1. Referent Referatu Patrolowego I – 3 grupa uposażenia

2. Referent Referatu Patrolowego I - 3 grupa uposażenia

3. Policjant Referatu Patrolowego I - 2 grupa uposażenia

4. Policjant Referatu Patrolowego II – 2 grupa uposażenia

 

Komisariat Policji I w Białymstoku


1. Dyżurny Zespołu Dyżurnych - 6 grupa uposażenia

 

Komisariat Policji II w Białymstoku


1. Naczelnik Wydziału Kryminalnego - 9 grupa uposażenia

2. Referent Referatu Operacyjno – Rozpoznawczego Wydziału Kryminalnego – 3 grupa uposażenia

3. Asystent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego I   Wydziału Kryminalnego - 5 grupa uposażenia

4. Asystent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego I Wydziału Kryminalnego - 5 grupa uposażenia

5. Asystent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego II Wydziału Kryminalnego - 5 grupa uposażenia

6. Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji – 4 grupa uposażenia

7. Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji – 4 grupa uposażenia

 

Komisariat Policji III w Białymstoku


1. Asystent Ogniwa Dochodzeniowo – Śledczego – 5 grupa uposażenia

2. Asystent Ogniwa Dochodzeniowo – Śledczego – 5 grupa uposażenia

 

 

 

Komisariat Policji IV w Białymstoku


1. Kierownik Referatu Dochodzeniowo – Śledczego II – 7 grupa uposażenia

2. Dyżurny Zespołu Dyżurnych Wydziału Prewencji – 8 grupa uposażenia