Wakaty w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku - KMP Białystok

Wakaty w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku

Wakaty w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku

Stan faktyczny na dzień 1 sierpnia 2019 roku. W przypadku zainteresowania konkretnym stanowiskiem należy skontaktować się z Wydziałem Kadr KMP w Białymstoku pod numerem telefonu 85 670 23 87.

Wakaty KMP w Białymstoku na dzień 01.08.2019r.  

 

Wydział Patrolowo – Interwencyjny

1.  Referent Referatu Patrolowego I – 3 grupa uposażenia 

2.  Policjant Referatu Patrolowego I – 2 grupa uposażenia 

3.  Referent Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia

4.  Referent Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia

5.  Referent ZOS – 3 grupa uposażenia 

 

Wydział Ruchu Drogowego

1.  Kontroler ruchu drogowego RKRD II – 2 grupa uposażenia

 

Komisariat Policji I w Białymstoku

1.  Referent Ogniwa Dochodzeniowo – Śledczego Referatu Kryminalnego – 4 grupa uposażenia 

 

Komisariat Policji II w Białymstoku

1.  Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji – 4 grupa uposażenia

 

 Komisariat Policji III w Białymstoku

1.  Zastępca Komendanta – 8 grupa uposażenia

 

Komisariat Policji IV w Białymstoku

1.  Specjalista Referatu Dochodzeniowo – Śledczego I – 6 grupa uposażenia  

2.  Asystent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego II - 5 grupa uposażenia 

 

Komisariat Policji w Łapach

1.  Asystent Ogniwa Dochodzeniowo –Śledczego Wydziału Kryminalnego – 5 grupa uposażenia

2.  Dyżurny Zespołu Dyżurnych Wydziału Prewencji – 8 grupa uposażenia

 

 Komisariat Policji w Wasilkowie

1.  Asystent Ogniwa Kryminalnego – 5 grupa uposażenia   

 

Komisariat Policji w Zabłudowie

1.  Referent Zespołu ds. Kryminalnych PP w Gródku – 3 grupa uposażenia