Wakaty w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku - KMP Białystok

Wakaty w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku

Wakaty w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku

Stan faktyczny na dzień 1 czerwca 2018 roku. W przypadku zainteresowania konkretnym stanowiskiem należy skontaktować się z Wydziałem Kadr KMP w Białymstoku pod numerem telefonu 85 670 23 87.

Wakaty KMP w Białymstoku na dzień 01.06.2018r.

 

 

Wydział Ruchu Drogowego Policji

 1. Asystent Zespołu organizacji Służby i Profilaktyki Społecznej - 5 grupa uposażenia

 2. Asystent Referatu Kontroli Ruchu Drogowego I - 5 grupa uposażenia

 3. Kontroler ruchu drogowego Referatu Kontroli Ruchu Drogowego I - 4 grupa uposażenia

 4. Referent Referatu Kontroli Ruchu Drogowego II - 3 grupa uposażenia

 5. Referent Referatu Kontroli Ruchu Drogowego II - 3 grupa uposażenia

 6. Referent Referatu Kontroli Ruchu Drogowego II - 3 grupa uposażenia

 7. Referent Referatu Kontroli Ruchu Drogowego II - 3 grupa uposażenia

 8. Referent Referatu Kontroli Ruchu Drogowego II - 3 grupa uposażenia

 9. Policjant Referatu Kontroli Ruchu Drogowego II - 2 grupa uposażenia

 

 

Wydział Patrolowo – Interwencyjny KMP w Białymstoku

 1. Asystent Referatu Patrolowego I – 5 grupa uposażenia

 2. Asystent Referatu Patrolowego I – 5 grupa uposażenia

 3. Asystent Referatu Patrolowego I – 5 grupa uposażenia

 4. Asystent Referatu Patrolowego I – 5 grupa uposażenia

 5. Asystent Referatu Patrolowego I – 5 grupa uposażenia

 6. Przewodnik psa służbowego Referatu Patrolowego I – 4 grupa uposażenia

 7. Przewodnik psa służbowego Referatu Patrolowego I – 4 grupa uposażenia

 8. Referent Referatu Patrolowego I – 3 grupa uposażenia

 9. Referent Referatu Patrolowego I – 3 grupa uposażenia

 10. Referent Referatu Patrolowego I – 3 grupa uposażenia

 11. Referent Referatu Patrolowego I – 3 grupa uposażenia

 12. Referent Referatu Patrolowego I – 3 grupa uposażenia

 13. Referent Referatu Patrolowego I – 3 grupa uposażenia

 14. Referent Referatu Patrolowego I – 2 grupa uposażenia

 15. Policjant Referatu Patrolowego I – 3 grupa uposażenia

 16. Asystent Referatu Patrolowego II – 5 grupa uposażenia

 17. Asystent Referatu Patrolowego II – 5 grupa uposażenia

 18. Referent Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia

 19. Referent Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia

 20. Referent Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia

 21. Referent Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia

 22. Referent Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia

 23. Referent Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia

 24. Referent Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia

 25. Referent Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia

 26. Referent Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia

 27. Referent Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia

 28. Policjant Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia

 29. Policjant Referatu Patrolowego II – 3 grupa uposażenia

 30. Asystent Zespołu Organizacji Służby – 5 grupa uposażenia

 

Komisariat Policji I w Białymstoku

 1. Zastępca Komendanta KP I – 8 grupa uposażenia

 2. Referent Ogniwa Operacyjno – Rozpoznawczego Referatu Kryminalnego – 3 grupa uposażenia

 3. Referent Ogniwa Dochodzeniowo – Śledczego Referatu Kryminalnego – 3 grupa uposażenia

 4. Asystent Zespołu ds. Wykroczeń Referatu Prewencji – 5 grupa uposażenia

 5. Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych – 4 grupa uposażenia

 6. Dyżurny Zespołu Dyżurnych Referatu Prewencji – 6 grupa uposażenia

 

Komisariat Policji II w Białymstoku

1. Zastępca Komendanta - 10 grupa uposażenia

2. Asystent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego I - Wydziału Kryminalnego - 5 grupa uposażenia

3. Referent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego I - Wydziału Kryminalnego - 3 grupa uposażenia

4. Referent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego II - Wydziału Kryminalnego - 3 grupa uposażenia

5. Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji – 4 grupa uposażenia

6. Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji – 4 grupa uposażenia

 

Komisariat Policji III w Białymstoku

 1. Referent Ogniwa Dochodzeniowo – Śledczego Referatu Kryminalnego– 3 grupa uposażenia

 2. Referent Ogniwa Dochodzeniowo – Śledczego Referatu Kryminalnego– 3 grupa uposażenia

 3. Referent Zespołu ds. Wykroczeń Referatu Prewencji – 3 grupa uposażenia

 4. Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Referatu Prewencji – 4 grupa uposażenia

 5. Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Referatu Prewencji – 4 grupa uposażenia

 6. Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Referatu Prewencji – 4 grupa uposażenia

 7. Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Referatu Prewencji – 4 grupa uposażenia

 8. Dyżurny Zespołu Dyżurnych Referatu Prewencji – 6 grupa uposażenia

 

Komisariat Policji IV w Białymstoku

 1. Kierownik Referatu Operacyjno – Rozpoznawczego – 7 grupa uposażenia

 2. Detektyw Referatu Operacyjno – Rozpoznawczego – 5 grupa uposażenia

 3. Detektyw Referatu Operacyjno – Rozpoznawczego – 5 grupa uposażenia

 4. Asystent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego I Wydziału Kryminalnego KP IV – 5 grupa uposażenia

 5. Asystent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego I Wydziału Kryminalnego KP IV – 5 grupa uposażenia

 6. Asystent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego II Wydziału Kryminalnego KP IV – 5 grupa uposażenia

 7. Referent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego II Wydziału Kryminalnego – 3 grupa uposażenia

 8. Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji – 4 grupa uposażenia

 

Komisariat Policji w Łapach

 1. Detektyw Ogniwa Operacyjno – Rozpoznawczego – 5 grupa uposażenia

 2. Asystent Zespołu ds. Kryminalnych PP w Choroszczy – 5 grupa uposażenia

 3. Asystent Zespołu ds. Prewencji PP Choroszcz - 5 grupa uposażenia

 

Komisariat Policji w Wasilkowie

1. Referent Ogniwa Kryminalnego KP w Wasilkowie – 3 grupa uposażenia

2. Dzielnicowy Zespołu Prewencji - 4 grupa uposażenia

 

Komisariat Policji w Zabłudowie

1. Dzielnicowy Zespołu ds. Prewencji PP w Gródku – 4 grupa uposażenia