Wakaty w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku - KMP Białystok

Wakaty w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku

Wakaty w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku

Stan faktyczny na dzień 1 września 2018 roku. W przypadku zainteresowania konkretnym stanowiskiem należy skontaktować się z Wydziałem Kadr KMP w Białymstoku pod numerem telefonu 85 670 23 87.

Wakaty KMP w Białymstoku na dzień 01.05.2019r.

 

Wydział Patrolowo – Interwencyjny

1. Referent Referatu Patrolowego I – 3 grupa uposażenia

2. Referent Referatu Patrolowego I – 3 grupa uposażenia

3. Referent Referatu Patrolowego I – 3 grupa uposażenia

4. Policjant Referatu Patrolowego I – 2 grupa uposażenia

5. Policjant Referatu Patrolowego II – 2 grupa uposażenia

6. Policjant Referatu Patrolowego II – 2 grupa uposażenia

7. Referent ZOS – 3 grupa uposażenia

 

Komisariat Policji II w Białymstoku

1. Specjalista Referatu Dochodzeniowo – Śledczego II Wydziału Kryminalnego - 6 grupa uposażenia

2. Specjalista Referatu Dochodzeniowo – Śledczego II Wydziału Kryminalnego - 5 grupa uposażenia

3. Starszy dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych WP – 5 grupa uposażenia

 

Komisariat Policji III w Białymstoku

1. Asystent Ogniwa Dochodzeniowo – Śledczego Referatu Kryminalnego - 5 grupa uposażenia

 

Komisariat Policji IV w Białymstoku

1. Kierownik Referatu Dochodzeniowo – Śledczego II – 7 grupa uposażenia

2. Specjalista Referatu Dochodzeniowo – Śledczego I - 6 grupa uposażenia

3. Asystent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego I - 5 grupa uposażenia

4. Asystent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego I - 5 grupa uposażenia

 

Komisariat Policji w Wasilkowie

1. Asystent Ogniwa Kryminalnego Komisariatu Policji w Zabłudowie – 5 grupa uposażenia