„POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW” W BIAŁYMSTOKU - 19.07.2017

„POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – możesz mieć na nie wpływ” - to tytuł cyklu debat społecznych, które są organizowane przez jednostki Policji w ramach zacieśniania współpracy ze społecznością lokalną. Wczoraj w Publiczym Gimnazjum nr 6 w Białymstoku policjanci zorganizowali spotkanie z mieszkańcami miasta.

W Publicznym Gimnazjum nr 6 w Białymstoku odbyła się wczoraj debata społeczna pt. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. W spotkaniu, które prowadził Komendant Komisariatu Policji II w Białymstoku młodszy inspektor Artur Maksymiuk uczestniczyli mieszkańcy miasta. Mundurowi omówili zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wskazując przy tym, które zagrożenia są najczęściej zgłaszane za pośrednictwem tego narzędzia. Zgromadzonym przybliżono sylwetki dzielnicowych posterunku i przedstawiono założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”, a także wskazano na łatwy sposób skontaktowania się z tymi policjantami dzięki aplikacji „Moja Komenda”. W dalszej kolejności funkcjonariusze zapoznali uczestników debaty z głównymi obszarami działalności profilaktycznej tutejszej jednostki. Głównym punktem spotkania była dyskusja, w której uczestnicy zgłaszali swoje propozycje, formułowali  wnioski oraz podsumowywali dotychczasową współpracę dla bezpieczeństwa w rejonie działania komisariatu.

Uczestniczący w spotkaniu mieszkańcy aktywnie włączyli się w dyskusję, poruszając nurtujące ich problemy związane z poczuciem bezpieczeństwa, takie jak kwestie związane z problemem zakłócania porządku przez grupującą się młodzież w obrębie altanki przy ulicy Pietkiewicza/Kołłątaja, czy też nowo powstałego placu zabaw przy ulicy Merkurego.