Patrol Szkolny - Działania profilaktyczne - KMP Białystok

Działania profilaktyczne

Patrol Szkolny

Data publikacji 01.09.2016

"PATROL SZKOLNY" to działania polegające na wspólnych patrolach Policji ze Strażą Miejską w rejonach wszystkich szkół na terenie miasta Białegostoku.

Celem tych patroli jest:
1)zwiększenie bezpieczeństwa na terenach należących do placówek oświatowych oraz w ich pobliżu.
2)eliminowanie zagrożeń i zjawisk patologicznych godzących w prawidłowe funkcjonowanie białostockich szkół.
3)zapobieganie zjawisku przestępczości nieletnich oraz zachowaniom agresywnym wśród młodzieży
4)przeciwdziałanie zjawisku narkomanii wśród dzieci i młodzieży
5)zapobieganie sprzedaży/spożywania  alkoholu i wyrobów tytoniowych małoletnim
6)reagowanie na uchylanie się dzieci od obowiązku szkolnego.