„Niebieski Tydzień” w KMP w Białymstoku - Działania profilaktyczne - KMP Białystok

Działania profilaktyczne

„Niebieski Tydzień” w KMP w Białymstoku

Data publikacji 15.01.2019

W ramach programu „Przepisowa młodzież” realizowane są Niebieskie Tygodnie w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku, podczas których omawiane są przejawy demoralizacji, przestępstwa i wykroczenia najczęściej popełniane przez nieletnich. Po krótkiej prelekcji młodzi ludzie mają okazję zapoznać się z pracą referatu ds. Nieletnich w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Niebieskie tygodnie skierowane są do klas VI – VIII szkół podstawowych.