Bezpieczna droga do szkoły. - Działania WRD - KMP Białystok

Działania WRD

Bezpieczna droga do szkoły.

Data publikacji 02.01.2008

Nasze dzieci codziennie, niejednokrotnie same wychodzą z domu na zajęcia szkolne, pozaszkolne i spotkania z rówieśnikami. Pozbawione w tym czasie opieki osób dorosłych mogą być narażone na wiele niebezpieczeństw. Mając na uwadze bezpieczeństwo i dobro dzieci podlaska Policja prowadzi program profilaktyczny "Bezpieczna droga do szkoły".

Funkcjonariusze prowadzą spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach. Przypominają im najważniejsze zasady ruchu drogowego, zwracają również uwagę dzieci na inne zagrożenia mi.in. jak uniknąć przemocy rówieśniczej. Jednocześnie policjanci ruchu drogowego zwracaja szczególna uwagę na prawidłowe zachowanie się kierujących pojazdami w okolicach placówek oświatowych.