Działania "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" - Działania WRD - KMP Białystok

Działania WRD

Działania "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego"

Data publikacji 08.09.2016

Ukierunkowane są na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom oraz kontrola nad stosowaniem się tych osób do przepisów kodeksu drogowego.

W trakcie tych działań policjanci zwracają szczególną uwagę na zachowanie właściwych relacji kierujący-pieszy oraz na zgodne z przepisami poruszanie się na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników. Funkcjonariusze propagują również używanie elementów odblaskowych oraz właściwe oświetlenie rowerów.