Działania "Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży". - Działania WRD - KMP Białystok

Działania WRD

Działania "Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży".

Data publikacji 08.09.2016

Ukierunkowane są na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym podczas wzmożonych przejazdów wakacyjnych oraz w rejonach wypoczynkowych. W trakcie realizacji zadań policjanci szczególnie przyglądają się bezpieczeństwu ruchu na drogach.