Komisariat Policji II w Białymstoku - Twój Dzielnicowy - KMP Białystok

Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji II w Białymstoku

 

 

REWIR DZIELNICOWYCH

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

asp. szt. Marta Kurcewicz

Komisariat Policji II w Białymstoku ul. Warszawska 65

tel.(85) 670 - 25-34

 

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego Nr 10:

 

mł.asp. Mirosław Szubart

e-mail: dzielnicowy.warszawska4@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 146

tel. (85) 670-35-04

Punkt przyjęć interesanta:
ul. Konstytucji 3-go Maja 24- administracja
każdy czwartek w godz. 12-14

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objetym zakazem,wszczynanie głośnych awantur przez uczestnikówlibacji oraz zaczepianie przechodniów,jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócanie spokoju i porządku publicznego,jak również używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecanie przez osoby przebywające w rejonie ulicy:Konstytucji 3 Maja 24.Jest to rejon pawilonu handlowego oraz sklepu monopolowego Premium Alkohole,teren przyległy to parkingi ,zaplecze sklepu,garaże podziemne.We wskazanym miejscu przebywają zarówno grupy młodzieży,jak też mieszkańcy osiedla,którzy spożywają tam alkohol , w godzinach 6.00-23.00

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałać w celu uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia,
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby przebywające w przedmiotowym rejonie,
 • wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sadu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną, inne podmioty pomocowe,
 • powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób,
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, Zarządu Mienia Komunalnego, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu,
 • spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami lokalnie wydawanej prasy, stron internetowych, spółdzielni mieszkaniowej, umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych wspólnot mieszkaniowych i różnego rodzaju placówek.
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskanianowych infromacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń lub opracowywanie nowych metod lub sposobów ,środków które pozwolą na uzyskanie wypracowanie okreslonego na początku celu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska,  współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami np. przy planowaniu inwestycji,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa-planowanie inwestycji ,rozpowszechnanie infromacji o przedsięwizęciu
 • właściciel oraz personelu sklepu Monopolowego - przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu (małoletni, osoby nietrzeźwe).
 • nazwiązanie kontaktu z zarządcą sklepu

ulice:

al. Konstytucji 3–go Maja (parzyste od nr 22 do nr 36, nieparzysty nr 3), Antoniuk Fabryczny (nr nieparzyste od nr 1 do nr 39), Blokowa, Budowlana, Długa, Działkowa, Dziecinna, Fiedorowicza, Gromadzka, Ogrodniczki, Pochyła, Pomiarowa, Rzemieślnicza, Scaleniowa, Studzienna

 

Rejon dzielnicowego Nr 11:

 

mł.asp. Marcin Kazimierski

 

 

e-mail: dzielnicowy.warszawska10@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 148

tel. (85) 670-35-04

Punkt przyjęć interesanta:
ul. Konstytucji 3-go Maja 24- administracja
każdy czwartek w godz. 12-14

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, wszczynanie głośnych awantur przez uczestników libacji oraz zaczepianie przechodniów, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego. jak również używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania przez osoby przebywające w rejonie ulicy: Swobodnej 8 . Jest to rejon sklepu ogólnospożywczego Żabka, teren przyległy to parkingi, zaplecze sklepu w którym znajdują się dogodne warunki do spożywania  alkoholu.We wskazanym miejscu przebywają zarówno grupy młodzieży, jak też mieszkańcy osiedla, którzy spożywają tam alkohol, w godzinach 06.00-23.00.

.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie  to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jak również rozmów z mieszkańcami pobliskich bloków, którzy wskazują przedmiotowy problem czy też zgłoszenia telefoniczne.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska),
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego,
 •  podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia
 • wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sadu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną, inne podmioty pomocowe. Powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie
 • Aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, Zarządu Mienia Komunalnego, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu
 • Spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami lokalnie wydawanej prasy, stron internetowych, spółdzielni mieszkaniowej, umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych wspólnot mieszkaniowych i różnego rodzaju placówek
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska,  współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • zarząd wspólnoty – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami np. przy planowaniu inwestycji, 
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – rozpowszechnianie informacji,
 • Nawiązanie kontaktu z zarządcą  Żabka oraz personelu sklepu-przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletni, osoby nietrzeźwe)

ulice:

Al. Jana Pawła II (nr 58 do 78),  Antoniuk Fabryczny (nr nieparzyste  nr 45 – 55), Bystra, Dworska, Jałbrzykowskiego, Kołłątaja (nr 2 – 36), Konstytucji 3 Maja (nr nieparzyste, nr 5), Łagodna, Najmilsza, Swobodna, Szeroka, Wysoki Stoczek

 

Rejon dzielnicowego Nr 12:

 

mł.asp. Barłomiej Gwoździej

e-mail: dzielnicowy.warszawska18@bk.policja.gov.pl

kom. 514 896 009

tel. (85) 670-22-69

Punkt przyjęc interesanta:
ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5
każdy wtorek w godz. 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie bloku przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 42 w Białymstoku znajduje się ogólnie dostępna altana. W rejonie pobliskim dochodzi do: grupowania się osób małoletnich, spożywania alkoholu w miejscu zabronionym, zakłócania spokoju i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego mieszkańców pobliskich bloków, zaśmiecania pobliskiego terenu oraz dopuszczanie się przez przebywające tam osoby do nieobyczajnych wybryków. Zagrożenie występuje całą dobę..

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie  to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz sygnały wpływających od mieszkańców

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,), powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego.. Oddziaływanie represyjne na sprawców wykroczeń.
 • Aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, osiedlowego domu kultury, ośrodka kultury fizycznej do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu.
 • Spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z spółdzielnią mieszkaniową, umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych wspólnot mieszkaniowych i różnego rodzaju placówek  -np. służby zdrowia itp aby rozpowszechnić, rozreklamować informacje o przedsięwzięciu.
 •  kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska. Współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego w celu eliminacji zagrożenia,
 • zarząd wspólnoty – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa –  rozpowszechnianie informacji.

ulice:

Generała Kleberga (ul. Kołłątaja do ul. Narodowych Sił Zbrojnych), Kołłątaja (numery nieparzyste od 63 do 75), Komisji Edukacji Narodowej (parzyste od ul. Kołłątaja do ul. Narodowych Sił Zbrojnych od nr 40 do 58), Okulickiego, Pietkiewicza (od nr 1 do ul. Komisji Edukacji Narodowej), Pietkuna (od  ul. Komisji Edukacji Narodowej do końca), Pileckiego

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 13:

asp. Daniel Łotysz

e-mail: dzielnicowy.warszawska5@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 149

tel. (85) 670-22-69

Punkt przyjęc interesanta:
ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5
każdy wtorek w godz. 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

 W związku z licznymi zdarzeniami na terenach ogródków działkowych w 2019 roku wskazane są dalsze działania mające na celu niedopuszczenie do włamań do altanek na terenie ogródków działkowych ,,Fasty” ul. Kleeberga 39 w Białymstoku, które znajdują się na terenie rejonu służbowego 13.  Analiza w/w zagrożenia wskazuje, że do włamań najczęściej dochodzi w okresie zimowym gdzie działkowicze mniej czasu przebywają na terenie ogródków.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Sygnały wpływających od właściecieli ogródków działkowych.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 •  propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu

 • Spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu

 •  Spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu
 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego. analiza podjętych działań, ocena realizacji planu..

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska  – kontrola rejonu celem ujawniania osób popełniających wykroczenia
 • Dzielnicowi z sąsiednich rejonów – wspólne działania, indywidualna kontrola

ulice:

Al. Jana Pawła II (od nr 80 do 100), Bacieczki (od ul. Kołłątaja do Al. Jana Pawła II nr 98-142 i 89 – 131), Esperantystów, Generała Kleberga (od  ul. Narodowych Sił Zbrojnych do Esperantystów), Grabowskiego, Herberta, Kołłątaja (numery nieparzyste od 21 do ul. Komisji Edukacji Narodowej), Komisji Edukacji Narodowej (od ul. Kołłątaja nieparzyste  do ul. Narodowych Sił Zbrojnych nr od 3 do 9), Mackiewicza, Miętowa, Mikołajczyka Stanisława, Narodowych Sił Zbrojnych, Owocowa, Pietkiewicza (od ul. Komisji Edukacji Narodowej do końca), Pietkuna (od początku  do ul. Komisji Edukacji Narodowej), Szaykowskiej

 

 

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 14:

 

sierż.  Katarzyna Kalisz

e-mail: dzielnicowy.warszawska12@bk.policja.gov.pl

kom.885 997 147

tel. (85) 670 21-28

Punkt przyjęć interesanta:
ul. Gajowa 86
I i III  wtorek w godz. 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego mieszkańców okolicznych budynków, czy też używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania przez osoby przebywające w sąsiedztwie bloku przy ul. Gajowej 69 – w okolicy sklepu Żabka. Budynek ten zlokalizowany jest wewnątrz osiedla mieszkaniowego, w pobliżu bloku znajdują się place zabaw, parkingi, zakrzewienia, są tam warunki dogodne do spożywania alkoholu.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców oraz na podstawie zagrożeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska, wzmożone kontrole,
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon o przedłużeniu realizacji planu priorytetowego,
 • W przypadku napotkania osób uzależnionych od alkoholu, kierowanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia, wgląd w sytuację rodzinną. Powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją ww. osób.
 • Aktywizacja lokalnych wspólnot, spółdzielni mieszkaniowej, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu
 • Spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z mieszkańcami,
 • kontynuacja ww. działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia ww. założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków, które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.

.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w ww. miejscu i spożywających alkohol,  
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa –, rozpowszechnianie informacji o przedłużeniu planu priorytetowego..

ulice:

Antoniuk Fabryczny (nr 40 – 56), Hallera (nr 1 – 15), Gajowa (nr  53 – 81 od ul. Hallera do ul. Jarzębinowej, nieparzyste), Jarzębinowa, Porzeczkowa, Św. Kazimierza (nr parzyste), Winogronowa, Zagórna

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 15:

asp. Norbert Sieradzki

 

 

 

 

e-mail: dzielnicowy.warszawska8@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 150

tel. (85) 670-21-28

Punkt przyjęć interesanta:
ul. Gajowa 86
I i III  wtorek w godz. 15-17

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, wszczynanie głośnych burd przez uczestników libacji oraz zaczepianie przechodniów, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego mieszkańców okolicznych budynków, jak również dopuszczenie się wybryków nieobyczajnych, czy też używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania przez osoby przebywające w rejonie ulicy: Kalinowa 8  Jest to rejon szkoły, teren przyległy do bloków jak i parkingów, w pobliżu znajdują się  krzaki oraz garaże są tam warunki dogodne do spożywania  alkoholu. We wskazanym miejscu przebywają zarówno osoby bezdomne , jak też mieszkańcy osiedla, którzy również spożywają tam alkohol, w godzinach 15.00-17.00 oraz 19.00-21.00

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zdiagnozowany problem dotyczy zarówno parkingów szkoły jak i terenów przyległych.   W/w problem przeszkadza również mieszkańcom budynków przylegających do opisanego terenu, jak i pracownikom szkoły oraz rodziców uczniów uczęszczających do tej szkoły.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska),
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałać w celu uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia,
 • uruchomienie służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające,
 • wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sadu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną, inne podmioty pomocowe,
 • powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób,
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, Zarządu Mienia Komunalnego, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu,
 • spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami lokalnie wydawanej prasy, stron internetowych, spółdzielni mieszkaniowej, umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych wspólnot mieszkaniowych i różnego rodzaju placówek

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska,  współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia, zarząd wspólnoty – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami, rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami np. przy planowaniu inwestycji,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – planowanie inwestycji, rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu,  ( odnowienie),
 • właścicieli oraz personelu sklepu Stokrotka– przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletni, osoby nietrzeźwe).Nawiązanie kontaktu z kierownictwem szkoły.

ulice:

Akacjowa, Antoniuk Fabryczny (nr 2 – 34), Hallera (nr 2 do końca), Brzozowa, Bukowa, Cedrowa, Cisowa, Cyprysowa, Dębowa, Dolna, Dziesięciny, Gajowa (nr 2 – 38 tylko parzyste oraz nieparzyste od 1 do 51), Gen. Maczka (nr 22-52), Jałowcowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Karskiego (cała prawa strona do wiaduktu ul. Gen Maczka), Kasztanowa, Leszczynowa, Malinowa, Morelowa, Orzechowa, Św. Kazimierza (nr nieparzyste), Wiązowa, Wrzosowa

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 16:

asp. Norbert Sieradzki

e-mail:dzielnicowy.warszawska17@bk.policja.gov.p

kom. 514 896 048

tel. (85) 670-35-04

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w rejonie bloku ul.Hallera 17 dochodzi tam do zakłóceń porządku oraz popełnanianiu wykroczeń.Zagrożenie występuje w godzinach 18:00-23:00

 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie naniesionych zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

 I połowa 2020roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska
 •  
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające,
 • spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami lokalnie wydawanej prasy, stron internetowych, spółdzielni mieszkaniowej, umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych wspólnot mieszkaniowych i różnego rodzaju placówek.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - kontrola rejonu celem ujawniania osób popełniających wykroczenia
 • rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami np. przy planowaniu inwestycji,
 • Dzielnicowi z sąsiednich rejonów – wspólne działania, indywidualna kontrola

ulice:

Al. 1000 lecia PP (nr 73, 75 i 83), Atłasowa, Bohunowa, Chmielowa, Daktylowa, Figowa, Gajowa (nr parzyste od 50 do 101), Gen. Maczka (od nr 54-134), Karskiego (cała lewa strona), Kaszmirowa, Kleberga (od Gen. Maczka do Kołłątaja), Kokosowa, Końcowa, Liliowa, Lodowa, Malinowa, Morelowa, Oleńki, Oliwkowa, Orląt Lwowskich, Palmowa,Pistacjowa, Polana, Produkcyjna (nr 80 do końca i nr 93 do końca), Przędzalniana, Radziwiłła, Reytana, Sapiehy, Skrzetuskiego, Szosa Ełcka, Śnieżna, Tkacka, Winogronowa, Wiśniowa, Zamojskiego, Zawady

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 17: 

 

mł. asp. Błażej Sobecki   

e-mail: dzielnicowy.warszawska1@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 151

tel. (85) 670-22 69

Punkt przyjęc interesanta:
ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5
każdy wtorek w godz. 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywaniu alkoholu w miejscu objętym zakazem, gromadzenia się młodzieży, popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego mieszkańców okolicznych budynków, jak również dopuszczanie się wybryków nieobyczajnych, niszczenie mienia i zaśmiecania przez osoby przebywające w rejonie placu zabaw przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 36, 38 oraz 38 a- c, w rozmowie z  mieszkańcami potwierdzono występowanie ww. zjawiska. W związku z powyższym wskazane jest objęcie rejonu działaniami w ramach planu priorytetowego. Zagrożenie występuje w godzinach 12:00-02:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Sygnały wpływających od mieszkańców, zagrożenia naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską. Propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin
 • propagowanie przedsięwzięcia podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin,
 • działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu,
 • oddziaływanie represyjne na osoby przebywające w miejscu zagrożonym,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska poprzez kontrolę rejonu celem ujawniania osób popełniających wykroczenia,
 • Dzielnicowi z sąsiednich rejonów- wspólne działania, a także indywidualna kontrola wskazanego rejonu,
 • Administracja Osiedla rozpowszechnianie informacji.

ulice:

Astronautów, Bacieczki (od ul. Produkcyjnej do Kołłątaja  nr 1 – 81 i 2 -92), Elektronowa, Gwiezdna, Ikara, Jowisza, Kozaneckiego, Heweliusza, Komety, Kosmiczna, Komisji Edukacji Narodowej (parzyste od nr 2 do 36), Królowej Rodzin, Marsa, Merkurego, Neptuna, Orbitalna, Orkana, Planetarna, Plutona, Produkcyjna (nr 2 – 78 i nr 1 – 91), Rakietowa, Satelitarna, Syriusza, Saturna, Strażacka, Szewko, Tetmajera, Urana, Wenus, Wróblewskiego

 

Rejon dzielnicowego Nr 18:

 

 

mł. asp. Mariusz Pietruszkiewicz

e-mail: dzielnicowy.warszawska16@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 131

tel. (85) 670-22-04

Punkt przyjęć interesanta:
ul. Kozłowa 4
każdy poniedziałek w godz. 16-18

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, grupowanie się osób jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak używanie słów nieprzyzwoitych, zaśmiecanie, zakłócanie spokoju i porządku publicznego mieszkańców przyległych bloków do sklepu Lewiatan przy ul. Sokólskiej 9.  Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jak i szeregu rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami pobliskich bloków. Stwierdzić można, iż zagrożenie występuje codziennie w godz. 12:00-16:00 oraz 18.00-22.00. Budynek przy ul. Sokólskiej 9 zlokalizowany jest wewnątrz osiedla mieszkaniowego, w pobliżu znajdują się, parkingi, zakrzewienia, są tam warunki dogodne do spożywania alkoholu.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jak i szeregu rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami pobliskich bloków.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • utworzenie i realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika–dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon, organizacja w celu eliminacji zjawiska spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia.
 • Aktywizacja lokalnych wspólnot, spółdzielni mieszkaniowej, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu. Spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z mieszkańcami.
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu..  
 • analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa –, rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu, uzyskiwanie informacji.

 

ulice:

Al. 1000 – Lecia P.P. (nr 15 – 69), Białostoczek (nr 21 - 107 i nr 32 do 36), Brzeska, Buska, Giżycka, Grodzieńska, Kowieńska, Lidzka, Łańcucka, Olecka, Olsztyńska, Racławicka, Radzymińska (nr 14 – 46), Sitarska (nr 18 – 68), Skidelska, Sokólska (nr 9 -  31 i nr 2), Suwalska, Świsłocka, Wileńska, Wołkowyska, Zagumienna

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 19:

Starszy Dzielnicowy

mł. asp. Katarzyna Szuniewicz

e-mail: dzielnicowy.warszawska9@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 153

tel. (85) 670-22 04

Punkt przyjęc interesanta:
ul. Kozłowa 4
każdy poniedziałek w godz. 16-18

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zaśmiecanie, żebractwo, przebywanie osób bezdomnych w rejonie przyległy do pawilonu handlowego mieszczącego się pod adresem Białystok ul. Białostoczek 1/1 oraz zagrożenie kradzieżą z włamaniem do bankomatu czy sklepu. W obiekcie mieści się sklep Chorten „U Chłopców”, sklep z tanią odzieżą ”RETRO” oraz siłownia „Sparta”. Przed budynkiem znajduje się wolno stojący bankomat Euronet.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Opisywane zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie weryfikacji Mapy Zagrożeń oraz rozmów z mieszkańcami osiedla, pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej, pracownikami sklepów.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD
 • Opisywane zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie weryfikacji Mapy Zagrożeń oraz rozmów z mieszkańcami osiedla, pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej, pracownikami sklepów.
 • ustalenie personaliów osób bezdomnych przebywających we wskazanym rejonie, podjęcie działań informacyjnych w celach pomocowych oraz zmierzających do wyjścia z bezdomności;
 • zabezpieczenie pustostanu znajdującego się pod adresem Białystok ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, gdzie przebywają osoby bezdomne;
 • wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu
 • powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób;
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu;
 • spotkania i rozmowy z mieszkańcami odnośnie zaangażowania w podjęte działania i bieżące informowanie dzielnicowego czy innych służb w celu wyeliminowania negatywnych zjawisk, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska-wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika/dzielnicowego,    którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia
 • Zarząd wspólnoty – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami;
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebyw/w miejscu w tym bezdomnych;
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu;

 • właścicieli oraz personelu sklepu Chorten– przypomnienie obowiązujących przepisów

  dotyczących sprzedaży alkoholu m.in. małoletnim, osobom nietrzeźwym

ulice:

Al. Tysiąclecia PP (nr 3 – 13), Białostoczek (nr 2 – 30 i  nr 1 – 19A), Bielska, Gołdapska, Hajnowska, Kozłowa, Radzymińska (nr 1 – 17 i nr 2 – 10), Siemiatycka, Sitarska (nr nieparzyste, oraz nr  2 –18), Sokólska (nr 1 – 7)

 

Rejon dzielnicowego Nr 20:

  

 asp. Mariusz Chomicki

e-mail: dzielnicowy.warszawska14@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 132

tel. (85) 670-22-04

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak używanie słów nieprzyzwoitych, zaśmiecanie, zakłócanie spokoju i porządku publicznego mieszkańców bloku przy ul. Tysiąclecia PP10, oraz okolicznych budynków, a także przebywanie osób nietrzeźwych i spożywających alkohol w klatce schodowej wskazanego bloku. Budynek ten zlokalizowany jest wewnątrz osiedla mieszkaniowego, w pobliżu bloku znajdują się place zabaw, parkingi, zakrzewienia, są tam warunki dogodne do spożywania alkoholu. Zdiagnozowane zagrożenie występuje codziennie w godzinach 6;00-22;00

Źródło informacji o zagrożeniu:

Sygnały wpływających od mieszkańców oraz na podstawie własnych informacji.

Okres obowiązywania planu:

I  połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD, celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon, organizacja w celu eliminacji zjawiska spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia.
 • w przypadku napotkania osób uzależnionych od alkoholu, kierowanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia, wgląd w sytuację rodzinną. Powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób
 • Aktywizacja lokalnych wspólnot, spółdzielni mieszkaniowej, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu.
 • Spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z mieszkańcami.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - obserwacje wskazanego rejonu – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podjęcie stosownych działań poprzez represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa –, rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu, uzyskiwanie informacji.

ulice:

1000 - Lecia PP (parzyste od nr 2 do 72), Fabryczna (nr 89 – 147 i  nr 52 – 98), Gen. Wł. Andersa (nieparzyste), I Armii Wojska Polskiego, Kombatantów, Lewandowskiego, Mierosławskiego (numery 15 i 15A), Płocka, Przytorowa, Siedleckiego, Wasilkowska (nieparzyste do nr 49 do ul. Generała Andersa), Wąska (nr 37 – do 81 i od nr 28 do 64), Węglowa

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 21:

 

mł. asp. Mariusz Pietruszkiewicz

 

 

e-mail: dzielnicowy.warszawska15@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 138

tel. (85) 670-25 07

.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, dopuszczanie się nieobyczajnych wybryków oraz zaśmiecanie przestrzeni publicznej przez osoby przebywające w rejonie przystanku autobusowego przy ul. Andersa – Błękitna oraz za ekranami dźwiękochłonnymi oddzielającymi budynki mieszkalne od obwodnicy miejskiej. Zagrożenie zdiagnozowane zostało w godzinach 14:22.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie własnych obserwacji oraz informacji uzyskanych od mieszkańców w trakcie weryfikacji naniesionego zagrożenia na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie i realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej,
 • rozpowszechnienie informacji odnośnie prowadzonego planu działania priorytetowego mieszkańców osiedla Wygoda i Pietrasze,
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające,
 • wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sadu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną,
 • powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska,  współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,

 • Dzielnicowi z sąsiednich rejonów – wspólna działania, kontrola w czasie wykonywania czynności służbowych,

 • klub osiedlowy i S.M. Wielkoblokowa – współpraca w kwestii informowania mieszkańców,

 • właściciele oraz personel osiedlowych sklepów spożywczo – monopolowychprzypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletnim, osobom nietrzeźwym).

ulice:

1000 - Lecia PP (parzyste od nr 74 do granic miasta), Aliny, Anny Jagiellonki, Batorego, Błękitna, Chodkiewicza, Cicha, Domeyki, Duracza, Gaskiewicza, Gedymina, Goszczyńskiego, Grota – Roweckiego, Hałki, Hubala, Jagiełły, Jęczmienna, Karpowicza, Kasprzaka, Kirkora, Kłosowa, Kolbego, Kolonia Pietrasze, Kordiana, Króla Zygmunta Augusta, Króla Zygmunta Starego, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Krzyżowa, Księcia Kiejstuta, Księcia Witolda, Lelewela, Łącznikowa, Łokietka, Partyzantów, Pietrasze, ppłk. Feliksa Selmanowicza, Powstańców Warszawskich, Radosna, Raginisa (nieparzyste do nr 71), Skarżyńskiego, Staffa, Twardowskiego, Wallenroda, Warneńczyka, Węgierki, Wybickiego, Wysockiego (nieparzyste, parzyste do nr 150), Zapolskiej, Zgoda, Żółkowskiego

 

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 22:

 

st.sierż. Daniel Skibicki

 

e-mail: dzielnicowy.warszawska19@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 136

tel. (85) 670-25-07

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, dopuszczanie się nieobyczajnych wybryków oraz zanieczyszczanie przestrzeni publicznej przez osoby przebywające w rejonie przystanku autobusowego oraz stacji transformatorowej w rejonie ul. Raginisa 2A. Do popełnianych wykroczeń dochodzi przeważnie w godzinach 6:00 – 10:00, 14:00 – 22:00.              

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie własnych obserwacji, informacji uzyskanych od mieszkańców przyległych posesji oraz w trakcie weryfikacji naniesionego zagrożenia na KMZB.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie i realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałać w celu uporządkowaniu terenu, podniesienie świadomości osób przebywających w tym miejscu co do obowiązujących przepisów prawnych,
 • rozpowszechnienie informacji odnośnie prowadzonego planu działania priorytetowego mieszkańców osiedla Wygoda,
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające,
 • wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sadu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną,
 • powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska,  współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,
 • klub osiedlowy  – współpraca w kwestii informowania mieszkańców,
 • właściciele oraz personel osiedlowych sklepów spożywczo – monopolowych – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletni, osoby nietrzeźwe).

ulice:

42 Pułku Piechoty (parzyste od nr 2 do nr 42 , nieparzyste od nr 3 do 93), Bacewicz Grażyny, Bagnowska, Balladyny, Boya Żeleńskiego, Chabrowa, Chełmońskiego, Chłopska, Ciasna, Dunikowskiego, Gradowa, Harnasiów, Jaracza, Jesienna, Kapralska, Kątowa, Krańcowa, Leca, Ludowa, Makowa, Młoda, Moniuszki (nr nieparzyste od nr 55 do 87; nr parzyste od 46 do 90), Odległa, Ogińskiego, Pionierska, Pułkowa, Pusta, Raginisa (parzyste do nr 62), Robotnicza, Rodzinna, Sadowa, Sandomierska, Saperska, Sąsiedzka, Sekcyjna, Sielska, Siewna, Sosabowskiego, Stepowa, Syczewskiego, Środkowa, Tarasowa, Tarnowska, Traugutta (parzyste od nr 4 do 18/1, nieparzyste od nr 1 do 33), Trawiasta (parzyste do nr 18; nieparzyste do nr 7), Ustronna (nieparzyste do nr 35; nieparzyste do nr 36), Wasilkowska (nr parzyste), Wieniawskiego, Wschodnia, Wyki, Zacisze, Zawadzka, Ziołowa, Żniwna, Żołnierska, Żwirowa, Żyzna.

 

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 23:

Starszy Dzielnicowy

 asp.szt. Sławomir Bańkowski

 

 

e-mail: dzielnicowy.warszawska3@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 133

tel. (85) 670-35 14

Punkt przyjęc interesanta:
ul. Ciepła 15
każda środa w godz. 15-17

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Gromadzenia się młodzieży, zaczepianie przechodniów, zwłaszcza młodzieży, wszczynanie awantur  przy ul. Jurowieckiej 1 – rejon Galerii Handlowej. Ponadto popełnianie wykroczeń porządkowych  takich jak zakłócanie spokoju, używanie słów nieprzyzwoitych, zaśmiecanie przez osoby przebywające w rejonie galerii handlowej. Zagrożenie występuje w godz. 10:00-22:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Sygnały wpływających od mieszkańców oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • przedłużenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowanie zjawiska,
 • nawiązanie dalszej współpracy z właściwym dzielnicowym Straży Miejskiej, który będzie współdziałał w minimalizacji zagrożenia,
 • organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminacji zjawiska,
 • podniesienia świadomości osób przebywających we wskazanym rejonie, co do sposobu rozwiązywania zaistniałych problemów,
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać, w celu wpłynięcia na osoby  przebywające we wskazanym rejonie,
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, klubów osiedlowych, rad osiedla, spółdzielni mieszkaniowych do wspólnych działań na rzecz osiągnięcia  celu,
 • spotkania z mieszkańcami – zorganizowanie np. mini debaty społecznej,
 • nawiązanie kontaktów z przedstawicielami lokalnie wydawanej prasy, stron internetowych, spółdzielni mieszkaniowych,
 • umieszczanie informacji na tablicach informacyjnych wspólnot mieszkaniowych i różnego rodzaju placówek celem rozpowszechnienia informacji o przedsięwzięciu.

.Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż   Miejska – wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w kontroli terenu na którym występuje zagrożenie.

ulice:

Chmielna, Ciepła, Fabryczna (nieparzyste od nr 1 do 57), Jagienki (od ul. Fabrycznej do ul. Poleskiej bez nieparzystych, parzyste od nr 4), Jurowiecka (parzyste od ul. Fabrycznej nr 24 do 60, nieparzyste wszystkie), Kaszubska, Nowogródzka, Ogrodowa (od ul. Fabrycznej do ul. Ciepłej bez numerów), Poleska (nieparzyste od ul. Fabrycznej do nr 47, do linii brzegowej rzeki Białej), Sienkiewicza (od linii brzegowej rzeki Białej do ul. Jurowieckiej nieparzyste rejon Galerii Jurowiecka i przyległy), Wąska (nr 1 – 25 i nr 2-8)

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 24:

 

sierż.  Cezary Falkowski

e-mail: dzielnicowy.warszawska11@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 134

tel. (85) 670-35 14

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Przebywanie osób bezdomnych, nietrzeźwych oraz spożywanie alkoholu oraz zakłócanie porządku publicznego w rejonie budynku  przy ul. Sienkiewicza 81/3, 81/4. 81/6 w Białymstoku,, przy czym rejon posesji jest następnie zaśmiecany a zarazem utrudnia to  egzystencję okolicznym mieszkańcom. Czas trwania zagrożenia to godz. 6:00 – 00:00

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców

Okres obowiązywania planu:

II  połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • ewentualne sporządzenie i  realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu, ale również podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia, aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby,
 • ewentualna informacja dla  podmiotów pomocowych np. powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób,
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, klubów osiedlowych, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, Zarządu Mienia Komunalnego,
 • spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów.

.Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu,
 • Spółdzienia Mieszkaniowa ZACHĘTA – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w umiejsców i spożywających alkohol,
 • stowarzyszenia i fundacje mające na celu ułatwienie wychodzenia z bezdomności, czy tez alkoholizmu  oraz inne tego rodzaju fundacje itp. -  oddziaływanie zgodnie z zadaniami,
 • informowanie władz miasta o potrzebach mieszkańców związanych z poprawą, przebudową odnowieniem itp. infrastruktury osiedla,
 • właściciel oraz personel osiedlowych sklepów spożywczo – monopolowych – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletni, osoby nietrzeźwe)

 

ulice:

Dzika, Fabryczna (parzyste od nr 2 do 50), Jagienki (od ul. Sienkiewicza do ul. Fabrycznej bez parzystych, nieparzyste nr 1), Kraszewskiego (nieparzyste od ul. Ogrodowej nr 5 do nr 21), Łąkowa, Ogrodowa (od nr 1 do nr 23 nieparzyste do ul. Kraszewskiego), Plac Wyzwolenia, Poleska (od ul Fabrycznej do linii brzegowej rzeki Białej nieparzyste od nr 11 do 47), Próżna, Ryska, Sienkiewicza (nieparzyste od nr 49 do końca (nr 89)/parzyste od nr 50 do końca (do 114A)), Skwer Zankiewicza, Sobieskiego, Sporna, Starobojarska (od ul. Kraszewskiego nieparzyste od nr 21 do 27 od nr 18 do 32), Towarowa (od wiaduktu do ul. Kraszewskiego), Złota

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 25:

st.sież. Wojciech Nesteruk

 

 

 

e-mail: dzielnicowy.warszawska2@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 139

tel. (85) 670-35 14

Działania priorytetowe:

Zagrożenie

Popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego, jak również używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócanie ciszy nocnej w rejonie ulicy Warszawskiej 31 – 33 – rejon pustostanów i terenu przyległego w godzinach 16.00 – 06.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie rozmów z mieszkańcami rejonu ul. Warszawskiej oraz ulicy Modlińskiej.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałać w celu ograniczenia występujących zagrożeń , organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu, ale również podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia;
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające;
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, zarządcy nieruchomości, właściciela lokalu do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu;
 • spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami lokalnie wydawanej prasy, stron internetowych, spółdzielni mieszkaniowej, umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych wspólnot mieszkaniowych i różnego rodzaju placówek.

.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • zarząd wspólnoty – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami np. przy planowaniu inwestycji,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i palących papierosy

 

ulice:

Al. Piłsudskiego (od ul. Pałacowej do linii brzegowej rzeki Białej do ul. Sienkiewicza, nr 28A), Branickiego (od ul. Pałacowej do ul. Elektrycznej (nieparzyste nr 1 do 9; do linii  brzegowej rzeki Białej)), Bulwar Hałko St., Daleka, Dobra, Elektryczna (od ul. Warszawskiej do linii brzegowej rzeki Białej (parzyste nr 2 do nr 8)), Kamienna, Kościelna (od linii brzegowej rzeki Białej do ul. Warszawskiej (nr 9 i 10)), Kraszewskiego (parzyste od ul. Ogrodowej (nr 2) do końca (nr 34)), Ogrodowa (od ul. Sienkiewicza do ul. Pałacowej parzyste od nr 2 do końca, nieparzyste od nr 11 do końca), Orla, Pałacowa, Plac Lussy, Przygodna, Sienkiewicza (parzyste od linii brzegowej rzeki Białej (nr 28) do nr 48), Sina, Słonimska (nieparzyste od nr 1 do nr 47/1), Sowia, Starobojarska (od ul Słonimskiej do ul Kraszewskiego; nieparzyste od nr 13 do 15A parzyste od nr 8 do 12), Szczygla, Towarowa (od ul. Kraszewskiego do ul. Dalekiej (nr 2 i 2A)), Warszawska (od ul Sienkiewicza do ul Elektrycznej (nieparzyste nr 1 do 47 i parzyste od nr 2 do 42A)), Wróbla

 

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 26:

Starszy Dzielnicowy

asp.szt. Kazimierz Żukowski

e-mail: dzielnicowy.warszawska6@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 140

tel. (85) 670-25-07

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Przebywanie młodzieży oraz osób bezdomnych w rejonie placu zabaw przy ul. Towarowej 8A w Białymstoku. Blok znajduje się w sąsiedztwie budynków wielorodzinnych, sklepów spożywczych, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu oraz zaśmiecania terenu. Zdiagnozowany problem dotyczy osób tam przebywających w godzinach 08.00-24.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz interwencji Policji w danym rejonie.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu, ale również podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia,
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby,
 • informacja dla  podmiotów pomocowych np. itp., powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób,
 • nawiązanie kontaktów z przedstawicielami lokalnie wydawanej prasy, stron internetowych, spółdzielni mieszkaniowej - umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych.
 • spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami lokalnie wydawanej prasy, stron internetowych, spółdzielni mieszkaniowej, umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscach i spożywających alkohol,
 • stowarzyszenia i fundacje mające na celu ułatwienie wychodzenia z bezdomności, czy tez alkoholizmu  oraz inne tego rodzaju fundacje itp. 
 • właściciele oraz personel osiedlowych sklepów spożywczo – monopolowych – przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu małoletnim i osobom nietrzeźwym 

ulice:

Czarnieckiego, Mieszka I, Piasta ((od Piastowskiej do rz. Dolistówki) posesje nr 117, 115/1, 115, 130, 132), Spacerowa, Towarowa (od ul. Dalekiej do ul. Piastowskiej)

 

Rejon dzielnicowego Nr 27:

 
st.sierż.Michał Baranowski
 

e-mail: dzielnicowy.warszawska7@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 141

tel. (85) 670-21-28

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaczepianie przechodniów, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych, takich jak dopuszczenie się wybryków nieobyczajnych, zaśmiecania, zakłócenie porządku publicznego w rejonie terenu zielonego i placu zabaw pomiędzy budynkami znajdującymi się przy ul. Chrobrego 3E, a ul. Piastowską 11A w godzinach 8:00-20:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie rozmów z mieszkańcami, zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz ustaleń własnych dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego,
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu,
 • spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, gromadzenie nowych pomysłów.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska,  współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa  – informowanie mieszkańców

ulice:

Chrobrego, Piastowska

 

Rejon dzielnicowego Nr 28:

 

asp. Andrzej Nowik

e-mail: dzielnicowy.warszawska13@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 142

tel. (85) 670-25-07

 

 • Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności oraz akty wandalizmu dokonywane przez osoby nietrzeźwe przy ulicy Warszawskiej 72

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • częstsze kontrole służb patrolowych szczególnie w porze wieczorowej
 •        zaangażowanie służb patrolowych poprzez  Kartę Zadania Doraźnego,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Administracja Osiedla Piasta II „Zachęta” - rozważenie zlikwidowania lub przycięcia krzaków w rejonie szczytu bloku Warszawska 71A

 

 • Straż Miejska – pomoc w wyeliminowaniu zjawiska przez właściwego strażnika rejonowego,

 • Dzielnicowy rejonu przyległego nr 25- ogólna pomoc w realizacji zakładanych celów;

 • Pracownicy Zakładu Bukmacherskiego STS – bieżące informowanie o sytuacji we wskazanym rejonie, ustalenie godzin kiedy problem się nasila – Aktywizacja społeczności lokalnej.

 • Stowarzyszenie ''Nasze Bojary'' – Aktywizacja społeczności lokalnej,

 •  

  Administracja im. Adam Mickiewicza, do której należy blok Warszawska 72 – rozważenie odgrodzenia tunelu aby zlikwidować tunel (wnękę).

   

ulice:

Branickiego (nr 11 – 29a), Chopina, Elektryczna (nieparzyste od 1 do 13), Gliniana, Koszykowa, Modlińska, S. Bukowskiego, Orzeszkowej (nr 17,19,21 i  nr 32,34,36), Piasta (nr 2 – 52 oraz nr 1 – 39), Poprzeczna, Skorupska, Słonimska (parzyste 2 do 56), Stary Rynek, Staszica, Świętego Wojciecha, Świętojańska (nr 1 do 11 i od nr 2 do 10), Warszawska (nr 49 do końca i  nr 44 do końca), Wiktorii, Wylotna