Komisariat Policji I w Białymstoku - Twój Dzielnicowy - KMP Białystok

Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji I w Białymstoku

REWIR DZIELNICOWYCH

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

asp. Agnieszka Augustynowicz

Komisariat Policji I w Białymstoku ul. Waryńskiego 8 

tel. 85 670 21 86

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego Nr 1:

 

Starszy Dzielnicowy
asp. szt. Piotr Supronowicz

e-mail: dzielnicowy.warynskiego1@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 120

tel. 85 670 24 25

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zaplecze bloku ul. Lipowa 16 spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem ,przebywanie osób bezdomnych którzy zakłócają  spokój  i porządku publiczny w godzinach 10.00-20.00    

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • monitorowanie oraz kontrole  w/w rejonu w celu wyeliminowania zagrożenia , powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie  - podnoszenie  świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia i bezdomności.
 • wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych dla osób bezdomnych
 • spotkania z mieszkańcami i administracją budynków-informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu , efektach działania ,gromadzenie nowych pomysłów
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji  modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń , lub opracowanie nowych metod lub sposobów ,środków które pozwolą na uzyskanie,wypracowanie określonego na początku celu.
 • kolejne wspólne działania z miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych  dla osób bezdomnych
 • działania j.w oraz ewaluacja
 • kolejne wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych dla osób bezdomnych.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska -  poinformowanie  w celu  wyeliminowania zaistniałego zjawiska oraz represjonowania  sprawców wykroczeń i przestępstw,
 • Zarząd wspólnoty i Administracja Budynku - informowanie mieszkańców rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób bezdomnych przebywających w w/w miejscu.

ulice:

Biała, Białówny (od ul. Sienkiewicza do ul. Malmeda nr 1 – 9 a i 2 – 6),  Bulwar Ireny Sendlerowej, Kilińskiego, Kościelna (od ul. Rynek Kościuszki do rzeki Białej nr 1 – 3 i 4 – 8), Liniarskiego, Lipowa (parzyste), Sienkiewicza (od ul Rynek  Kościuszki do rzeki Białej nr 1- 9 i 2 – 26), Skwer Armii Krajowej, Spółdzielcza, Suraska (od ul. Rynek Kościuszki do Placu Uniwersyteckiego nr 2-6), Zamenhofa

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 2:

 sierż. Barbara Januszko

e-mail: dzielnicowy.warynskiego2@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 121

tel. 85 670 24 25

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności z tyłu bloku przy ulicy Aleja Piłsudskiego 19 Białymstoku w godzinach popołudniowych tj.15-21 w czasie całego tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zdiagnozowane zagrożenie na podstawie informacji przekazanych przez mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • częstsze kontrole służb patrolowych szczególnie w porze popołudniowej ,monitorowanie oraz kontrolowanie w/w obszaru w czasie obchodu w rejonie służbowym celem wyeliminowania zagrożenia. Represjonowanie sprawców wykroczeń popełnianych w w/w obszarze. Poinformowanie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie.
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.
 • działania jak wyżej oraz ewaluacja.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – bieżące informowanie o sytuacji we wskazanym rejonie celem represjonowania sprawców wykroczeń,
 • Zarząd wspólnoty i Administracji Budynku – informowanie mieszkańców o przedsięwzięciu.

ulice:

Aleja Piłsudskiego, Białówny (od ul. Malmeda do ul. Nowy Świat nr 10  i 11),  Częstochowska (od ul. Lipowej do Al. Piłsudskiego nr 1 i  6a),  Dąbrowskiego (od wiaduktu nad torami do Al. Piłsudskiego nr  nieparzyste), Ks. Abramowicza, Malmeda, Mazowieckiego, Nowy Świat, Piotrkowska, Pl. Niepodległości im. Dmowskiego, Przejazd, Skwer Ludwika Zamenhoffa, Stefana Kisielewskiego, Waryńskiego (od ul. Lipowej do Al. Piłsudskiego nr 1 – 11 i nr 2 – 8)

 

Rejon dzielnicowego Nr 3:

sierż. szt. Paweł Mierzwiński

e-mail: dzielnicowy.warynskiego3@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 124

tel. 85 670 25 22

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Na ulicy Proletariackiej 13 od poniedziałku do niedzieli w godzinach 15-24 dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecania miejsca publicznego  i zakłócania porządku publicznego.  

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 

 

 • monitorowanie oraz kontrole  w/w rejonu w celu wyeliminowania zagrożenia;
 • powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie;
 • podnoszenie  świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia i bezdomności
 • spotkania z mieszkańcami budynków - informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów;
 • sporządzenie KZD;
 • poinformowanie WPI KMP Białystok z prośbą o częstsze patrole w/w rejonu.
 •  kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja  przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, które pozwolą na uzyskanie,wypracowanie określonego na począttku celu.
 • działania j.w. oraz ewaluacja

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska - poinformowanie w celu wyeliminowania zaistniałego zjawiska oraz represjonowania sprawców wykroczeń,
 • WPI KMP Białystok - poinformowanie  w celu  wyeliminowania zaistniałego zjawiska oraz represjonowania  sprawców wykroczeń

 • Mieszkańcy- informowanie mieszkańców o realizacji przedsięwzięcia.Kontakt z okolicznymi mieszkańcami,monitorowanie ich poczucia bezpieczeństwa.

 

ulice:

Armatnia, Artyleryjska, Bohaterów Getta, Botaniczna, Częstochowska (od Al. Piłsudskiego do Włókienniczej  nr 12 –14 i nr 21 – 25), Czysta, Dąbrowskiego (od Al. Piłsudskiego do ul. Poleskiej  nr parzyste 14-30A), Grajewska, Plac Mordechaja Tenenbauma, Poleska (od rzeki Białej do ul. Dąbrowskiego  nr 49 – 89 i 46 – 48), Północna, Proletariacka, Skwer Tamary Sołoniewicz, Waryńskiego (od Al. Piłsudskiego do Włókienniczej  nr 24 – 38 i 29 – 43), Włókiennicza, Żabia, Żytnia

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 4:

 

mł. asp. Maciej Andrzejewski

e-mail: dzielnicowy.warynskiego4@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 125

tel. 85 670 25 22

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Przebywanie osób bezdomnych w rejonie parku im.Jadwigi Dziekońskiej, całodobowo od poniedziałku do niedzieli.Przebywanie osób małoletnich w rejonie Skateparku naraża je na demoralizację ze strony osób popełniających czyny zabronione.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zidentyfikowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców, interwencje policji oraz naniesionych zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II  połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • monitorowanie sytuacji w rejonie parku im.I.Dziekońskiej, Rozmowa z osobami korzystającymi z Skateparku, informowanie ich o obowiązku przestrzegania przepisów prawa. Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania. Powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie. Założenie i realizacji KZD
 • kontynuacja w/w działań. Rozmowa z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą we wskazanym rejonie.
 • działania j.w oraz ewaluacja.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska - poinformowanie patroli Straży Miejskiej o zagrożeniu wskazanym przez mieszkańców,
 • Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei – współpraca przy informowaniu i edukowaniu osób bezdomnych o zagrożeniach,
 • Handlowcy z lokali przyległych do parku uzyskanie informacji na temat przebywania i zachowań osób bezdomnych.

ulice:

Bohaterów Monte Cassino (od ul. Św. Rocha do ul. Wyszyńskiego  nr 5 i 5a) Brukowa, Grochowa, Kalinowskiego, Krakowska, Lipowa (nr nieparzyste), Marmurowa, Park Centralny, Park Dziekońskiej, Skwer Konstantyna I Wielkiego, Stołeczna (od ul. Krakowskiej do ul. Wyszyńskiego nr 1 – 25 i 2– 14d), Sukienna, Św. Mikołaja, Św. Rocha, Plac Uniwersytecki

 

Rejon dzielnicowego Nr 5:

 

 asp. Łukasz Ustymowicz

e-mail: dzielnicowy.warynskiego5@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 126

tel. 85 670 23 85

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności w rejonie bloków przy ulicy Wyszyńskiego 4c i 21 Bohaterów Monte Cassino 21 w Białymstoku w godzinach popołudniowych tj.20-24 w czasie całego tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie informacji przekazywanych przez mieszkańców podczas cyklicznych spotkań.

Okres obowiązywania planu:

II  połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • częstsze kontrole służb patrolowych szczególnie w porze popołudniowej, monitorowanie oraz kontrolowanie w/w obszaru w czasie obchodu w rejonie służbowym celem wyeliminowania zagrożenia. Represjonowanie sprawców wykroczeń popełnianych w w/w obszarze. Poinformowanie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.
 •  działania j.w oraz ewaluacja

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - bieżące informowanie o sytuacji we wskazanym rejonie celem represjonowania sprawców wykroczeń i przestępstw,
 • AD Rodzina Kolejowa – informowanie mieszkańców, informowanie o przedsięwzięciu.

ulice:

Bażantarska, Bohaterów Monte Cassino (od ul. Wyszyńskiego do ul. Młynowej nr 6 – 10 i nr 13 – 25), Ciechanowska, Grunwaldzka, Kopernika (od ul. Młynowej do ul. Składowej, nr parzyste 24 – 56), Opatowska, Łomżyńska, Pokorna, Sosnowa, Stołeczna (od ul. Wyszyńskiego  nr 53 – 81), Szczuczyńska, Warecka, Wyszyńskiego

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 6:

Starszy Dzielnicowy

 asp. szt.  Arkadiusz Kordaszewski 

e-mail: dzielnicowy.warynskiego6@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 127

tel. 85 670 24 25

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku w rejonie posesji ul. Witebska 14 za przystankiem autobusowym od ul Kopernika od poniedziałku do niedzieli w godz. 12:00 – 21:00, zbierają się osoby, gdzie spożywają alkohol, zakłócają porządek publiczny, pozostawiają butelki i puszki po alkoholu zaśmiecając rejon.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II  połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 •  powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia
 •  kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.
 • działania j.w oraz ewaluacja.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - poinformowanie strażnika- dzielnicowego, który będzie współdziałał w celu wyeliminowania zaistniałego zjawiska.

ulice:

Angielska (od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kopernika nr 1- 27 i 2 – 32), Bema (od ul. Cieszyńskiej do ul. Kopernika nr 2 – 58 i 1 – 61), Bażantarska, Chełmska, Cieszyńska, Cygańska, Czarna, Jasna, Kaczorowskiego, Kielecka, Kijowska, Kochanowskiego, Kopernika (od ul. Kaczorowskiego  do ul.  Młynowej, nr parzyste 2 – 22), Krótka, Kurpiowska, Legionowa (nr 28 i 30), Lubelska, Łukowska, Mariańskiego, Mławska, Młynowa, Mohylowska, Odeska, Ołowiana, Ostrowiecka, Piękna, Przechodnia, Sienny Rynek, Sosnowskiego, Św. Anny, Toruńska, Waszyngtona  (od nr 30 do  nr 38), Witebska, Wyszyńskiego (numerów brak), Żółta

 

Rejon dzielnicowego Nr 7:

 

sierż. szt. Anna Kazberuk

e-mail: dzielnicowy.warynskiego7@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 128

tel. 85 670 25 22

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zakłócanie porządku publicznego w rejonie ogródków piwnych ul. Rynek Kościuszki
 i ul. Lipowa.  Z informacji uzyskanych od właścicieli lokali wynika, że zakłócanie porządku publicznego odbywa się w godzinach 14.00- 04.00 od poniedziałku do niedzieli.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały zgłaszane od mieszkańców

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • monitorowanie sytuacji we wskazanym rejonie, gdzie również dochodziło do interwencji policji,
 • nakładania mandatów karnych za wykroczenia
  i doprowadzania osób do izby wytrzeźwień. Rozmowa z obsługą lokali rozrywkowych
  o zdarzeniach mających miejsce w rejonie ogródków piwnyc
 •  kontynuacja w/w działań. Rozmowa z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą we wskazanym rejonie.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - poinformowanie patroli Straży Miejskiej o zagrożeniu wskazanym przez mieszkańców,
 • Obsługa i właściciele ogródków piwnych – informowanie o realizacji przedsięwzięcia

ulice:

Aleja Bluesa, Akademicka, Czackiego, Elektryczna (nr 12 i 13 – 15), Krasińskiego, Legionowa, (nr 1– 5  i 2–18), Marii C. Skłodowskiej, (nr nieparzyste 1 – 25), Mickiewicza (nr 1 – 5 i 2 – 2c), Park Stary im. Księcia Józefa Poniatowskiego, Park Planty, Plac Branickich, Plac Jana Pawła II, Plac Katyński, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Rynek Kościuszki, Suraska (od Rynku Kościuszki do ul. Skłodowskiej nr 1 – 3a), Skwer Lecha i Marii Kaczyńskich, Świętojańska (nr 12 – 32), Waszyngtona (od ul. Akademickiej do Marii C. Skłodowskiej nr 1 –11 i 4– 10)

 

Rejon dzielnicowego Nr 8: 

 

asp. Krzysztof Szeszel 

e-mail: dzielnicowy.warynskiego8@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 129

tel. 85 670 23 85

Punkt przyjęć interesanta:
siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej 
SM "Piaski" ul. Legionowa 9A

każda środa w godz. 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem przez osoby przebywające w rejonie   ulicy Legionowej 7 od strony boiska szkolnego. Od poniedziałku do niedzieli w godzinach 14 – 20.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie sygnałów zgłaszanych przez mieszkańców podczas obchodu oraz naniesień na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska spożywania alkoholu, powiadomienie Straży Miejskiej.
 • Aktywizacja spółdzielni mieszkaniowej Piaski do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu. Spotkania z mieszkańcami   w ramach dyżurów w SM Piaski. Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działaniach.
 • Współpraca z pracownikami SP nr 2 przy ulicy Legionowej 7
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń,
 • działania j.w oraz ewaluacja. .

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowanie zjawiska, poinformowanie strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał celem wyeliminowania problemu.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Piaski – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami, informowanie władz miasta o potrzebach mieszkańców związanych z poprawą
 • Szkoła Podstawowa nr 2   – informowanie, współpraca

ulice:

Bułgarska, Legionowa (nr 7 -15), Marii C. Skłodowskiej (numery parzyste nr 2 – 26), Rynek Rybny, Sucha, Waszyngtona (od ul. Marii C. Skłodowskiej do ul. Żelaznej nr 13 – 17 i 12 – 28), Wojskowa, Żelazna (nr  5 – 9)

 

Rejon dzielnicowego Nr 9:

 

st.sierż. Marcin Krupienik

e-mail: dzielnicowy.warynskiego9@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 130

tel. 85 670 23 85

Punkt przyjęć interesanta:
Administracja Osiedla Tysiąclecia ul. Mazowiecka 39D
ostatni wtorek miesiąca w godz. 15:30-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie w rejonie ul. Mazowieckiej 48. Niestosowanie się do znaku B-36 „zakaz zatrzymywania” się oraz znaku D-40 „strefa zamieszkania”. Naruszanie art.46 i art. 49 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r prawo o ruchu drogowym. Zagrożenie występuje codziennie w godz: 8:00-22:00

Źródło informacji o zagrożeniu:

ustalenia własne

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyegzekwowania przestrzegania obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym,
 • powiadomienie Straży Miejskiej.
 • Aktywizacja Wspólnoty Mieszkaniowej oraz właścicieli lokali znajdujących się w jej zasięgu do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu .
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania.
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń,
 •  działania j.w oraz ewaluacja.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowanie zjawiska, poinformowanie kierownika, który będzie zlecał zadania celem wyeliminowania problemu
 • Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mazowiecka 48 – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami
 • Komenda Miejska Policji w Białymstoku  – informowanie, propagowanie przedsięwzięcia.

  (należy wskazać w przypadku gdy dla osiągnięcia zakładanego celu niezbędna jest współpraca z podmiotami poza policyjnymi)

ulice:

11 Listopada (nr 2), Mazowiecka, Szpitalna, Waszyngtona (od ul. Żelaznej do ul. Mazowieckiej nr 23 – 29), Wesoła, Wołodyjowskiego, Zwierzyniecka  (numery   nieparzyste  nr 1 –  21/1, Żelazna (nr 19 – 55   i 36 – 38)