Komisariat Policji I w Białymstoku - Twój Dzielnicowy - KMP Białystok

Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji I w Białymstoku

REWIR DZIELNICOWYCH

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

asp. Agnieszka Augustynowicz

Komisariat Policji I w Białymstoku ul. Waryńskiego 8 

tel. 85 670 21 86

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego Nr 1:

 

Starszy Dzielnicowy
asp. szt. Piotr Supronowicz

e-mail: dzielnicowy.warynskiego1@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 120

tel. 85 670 24 25

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zaplecze bloku przy ul. Lipowej 34- spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, przebywanie osób bezdomnych, którzy zakłócają spokój i porządek publiczny, używanie środków odurzających w godzinach 11:00-21:00. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

​monitorowanie oraz kontrole rejonu w celu wyeliminowania zjawiska, powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie, podnoszenie świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia i bezdomności, wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych dla osób bezdomnych, spotkania z mieszkańcami i administracją budynków- informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - poinformowanie w celu wyeliminowania zjawiska oraz represjonowania sprawców wykroczeń i przestępstw,
 • zarząd wspólnoty i administracji- informowanie mieszkańców, rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu, 
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie- zainteresowanie się sytuacją osób bezdomnych przebywających w miejscu zagrożonym. 

ulice:

Biała, Białówny (od ul. Sienkiewicza do ul. Malmeda nr 1 – 9 a i 2 – 6),  Bulwar Ireny Sendlerowej, Kilińskiego, Kościelna (od ul. Rynek Kościuszki do rzeki Białej nr 1 – 3 i 4 – 8), Liniarskiego, Lipowa (parzyste), Sienkiewicza (od ul Rynek  Kościuszki do rzeki Białej nr 1- 9 i 2 – 26), Skwer Armii Krajowej, Spółdzielcza, Suraska (od ul. Rynek Kościuszki do Placu Uniwersyteckiego nr 2-6), Zamenhofa

 

Rejon dzielnicowego Nr 2:

sierż. Barbara Januszko

e-mail: dzielnicowy.warynskiego2@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 121

tel. 85 670 24 25

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Rejon bloków przy ul. Piłsudskiego 4,6 od stron klatek schodowych w godzinach 11:00-21:00- spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, przebywanie osób bezdomnych, które zakłócają spokój i porządek publiczny.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływające od mieszkańców

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

​monitorowanie oraz kontrole rejonu w celu wyeliminowania zjawiska, powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie, podnoszenie świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia i bezdomności, wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych dla osób bezdomnych, spotkania z mieszkańcami i administracją budynków- informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - poinformowanie w celu wyeliminowania zjawiska oraz represjonowania sprawców wykroczeń i przestępstw,
 • zarząd wspólnoty i administracji- informowanie mieszkańców, rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu, 
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie- zainteresowanie się sytuacją osób bezdomnych przebywających w miejscu zagrożonym. 

ulice:

Aleja Piłsudskiego, Białówny (od ul. Malmeda do ul. Nowy Świat nr 10  i 11),  Częstochowska (od ul. Lipowej do Al. Piłsudskiego nr 1 i  6a),  Dąbrowskiego (od wiaduktu nad torami do Al. Piłsudskiego nr  nieparzyste), Ks. Abramowicza, Malmeda, Mazowieckiego, Nowy Świat, Piotrkowska, Pl. Niepodległości im. Dmowskiego, Przejazd, Skwer Ludwika Zamenhoffa, Stefana Kisielewskiego, Waryńskiego (od ul. Lipowej do Al. Piłsudskiego nr 1 – 11 i nr 2 – 8)

 

Rejon dzielnicowego Nr 3:

st. sierż. Paweł Mierzwiński

e-mail: dzielnicowy.warynskiego3@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 124

tel. 85 670 25 22

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie skweru przy ul. Żabia- ul. Bohaterów Getta- ul. Proletariackiej= spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, popełnianie wykroczeń porządkowych, tj. zakłócanie spokoju i porządku publicznego, zaśmiecanie. Zagrożenie występuje w godz. 16;00-22:00. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców, na podstawie własnych informacji oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

​sporządzenie oraz realizacja Karty Zadania doraźnego celem wyeliminowania zjawiska, powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika- dzielnicowego- wspólne działania i akcje ukierunkowane na eliminację zjawiska spożywania alkoholu i zaśmiecania oraz innych wykroczeń porządkowych, wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie (Zespół Pracowników Socjalnych dla osób bezdomnych),spotkania z administracją i mieszkańcami- informowanie podczas obchodu o przedsięwzięciu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - poinformowanie strażnika- dzielnicowego,który będzie współdziałał w celu wyeliminowania zaistniałego zjawiska oraz represjonowanie sprawców wykroczeń i przestępstw,
 • zarząd wspólnoty i administracji- informowanie mieszkańców, rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu, 
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie- zainteresowanie się sytuacją osób bezdomnych przebywających w miejscu zagrożonym. 

ulice:

Armatnia, Artyleryjska, Bohaterów Getta, Botaniczna, Częstochowska (od Al. Piłsudskiego do Włókienniczej  nr 12 –14 i nr 21 – 25), Czysta, Dąbrowskiego (od Al. Piłsudskiego do ul. Poleskiej  nr parzyste 14-30A), Grajewska, Plac Mordechaja Tenenbauma, Poleska (od rzeki Białej do ul. Dąbrowskiego  nr 49 – 89 i 46 – 48), Północna, Proletariacka, Skwer Tamary Sołoniewicz, Waryńskiego (od Al. Piłsudskiego do Włókienniczej  nr 24 – 38 i 29 – 43), Włókiennicza, Żabia, Żytnia

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 4:

 

mł. asp. Maciej Andrzejewski

e-mail: dzielnicowy.warynskiego4@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 125

tel. 85 670 25 22

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Rejon Klubu "WOW"- popełnianie wykroczeń porządkowych, w tym zakłócanie spokoju i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego mieszkańców okolicznych bloków przez osoby przebywające w rejonie klubu. Zagrożenie występuje w okresie czwartek- sobota w godz. 22:00-4:00. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców oraz na podstawie własnych informacji 

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

​sporządzenie oraz realizacja Karty Zadania doraźnego celem wyeliminowania zjawiska, dalsza współpraca ze Strażą Miejską w celu rozwiązywania bieżących problemów oraz współudział w akcji ukierunkowanej na eliminację powyższego problemu, kontakt z zarządcami budynków celem przeprowadzenia wspólnych działań. 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowanie zjawiska, poinformowanie strażnika- dzielnicowego, ktory będzie współdziałał celem wyeliminowania problemu.

ulice:

Bohaterów Monte Cassino (od ul. Św. Rocha do ul. Wyszyńskiego  nr 5 i 5a) Brukowa, Grochowa, Kalinowskiego, Krakowska, Lipowa (nr nieparzyste), Marmurowa, Park Centralny, Park Dziekońskiej, Skwer Konstantyna I Wielkiego, Stołeczna (od ul. Krakowskiej do ul. Wyszyńskiego nr 1 – 25 i 2– 14d), Sukienna, Św. Mikołaja, Św. Rocha, Plac Uniwersytecki

 

Rejon dzielnicowego Nr 5:

 

mł. asp. Łukasz Ustymowicz

e-mail: dzielnicowy.warynskiego5@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 126

tel. 85 670 23 85

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ul. Bohaterów Monte Cassino w rejonie galerii oraz Dworca PKS zbierają się osoby bezdomne, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie innych osób oraz budują negatywny wizerunek miasta. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od pracowników dworca i galerii

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

​sporządzenie oraz realizacja Karty Zadania doraźnego celem wyeliminowania zjawiska, nawiązanie współpracy z Rejonowym Strażnikiem Miejskim w Białymstoku celem wzmożenia kontroli nad terenem, organizacja spotkania w Fundacji KDN przy ul. Grunwaldziej 76 w celu szkolenia osób bezdomnych odnośnie odpowiedzialności prawnej, działania w ramach programu "Nie bądźmy obojętni" ukierunkowanego na osoby bezdomne i potrzebujące pomocy. 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - poinformowanie strażnika- dzielnicowego,który będzie współdziałał w celu wyeliminowania zaistniałego zjawiska oraz represjonowanie sprawców wykroczeń i przestępstw,

ulice:

Bażantarska, Bohaterów Monte Cassino (od ul. Wyszyńskiego do ul. Młynowej nr 6 – 10 i nr 13 – 25), Ciechanowska, Grunwaldzka, Kopernika (od ul. Młynowej do ul. Składowej, nr parzyste 24 – 56), Opatowska, Łomżyńska, Pokorna, Sosnowa, Stołeczna (od ul. Wyszyńskiego  nr 53 – 81), Szczuczyńska, Warecka, Wyszyńskiego

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 6:

Starszy Dzielnicowy

 asp. szt.  Arkadiusz Kordaszewski 

e-mail: dzielnicowy.warynskiego6@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 127

tel. 85 670 24 25

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku obok posesji przy ul. Witebskiej 2 w godz.15:00-20:00, gdzie obecnie trwa modernizacja drogi i leżą betonowe kręgi, zbierają się osoby, które spożywają alkohol, zakłócają porządek publiczny. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

​sporządzenie oraz realizacja Karty Zadania doraźnego celem wyeliminowania zjawiska, powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika- dzielnicowego-  który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu, al również podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobu wyjścia z uzależnienia

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - poinformowanie strażnika- dzielnicowego,który będzie współdziałał w celu wyeliminowania zaistniałego zjawiska oraz represjonowanie sprawców wykroczeń i przestępstw

ulice:

Angielska (od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kopernika nr 1- 27 i 2 – 32), Bema (od ul. Cieszyńskiej do ul. Kopernika nr 2 – 58 i 1 – 61), Bażantarska, Chełmska, Cieszyńska, Cygańska, Czarna, Jasna, Kaczorowskiego, Kielecka, Kijowska, Kochanowskiego, Kopernika (od ul. Kaczorowskiego  do ul.  Młynowej, nr parzyste 2 – 22), Krótka, Kurpiowska, Legionowa (nr 28 i 30), Lubelska, Łukowska, Mariańskiego, Mławska, Młynowa, Mohylowska, Odeska, Ołowiana, Ostrowiecka, Piękna, Przechodnia, Sienny Rynek, Sosnowskiego, Św. Anny, Toruńska, Waszyngtona  (od nr 30 do  nr 38), Witebska, Wyszyńskiego (numerów brak), Żółta

 

Rejon dzielnicowego Nr 7:

 

sierż. szt. Anna Kazberuk

e-mail: dzielnicowy.warynskiego7@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 128

tel. 85 670 25 22

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem i zakłócanie porządku publicznego w rejonie bloku przy ul. Akademickiej 10 w godz. 20:00-4:00 od czwartku do niedzieli.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały zgłaszane od mieszkańców

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

​monitorowanie oraz kontrole rejonu w celu wyeliminowania zjawiska, powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie, spotkania z mieszkańcami i administracją budynków- informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - poinformowanie patroli Straży Miejskiej o zagrożeniu wskazanym przez mieszkańców,
 • mieszkańcy- informowanie mieszkańców o realizacji przedsięwzięcia, kontakt z mieszkańcami i monitorowanie ich poczucia bezpieczeństwa.

ulice:

Aleja Bluesa, Akademicka, Czackiego, Elektryczna (nr 12 i 13 – 15), Krasińskiego, Legionowa, (nr 1– 5  i 2–18), Marii C. Skłodowskiej, (nr nieparzyste 1 – 25), Mickiewicza (nr 1 – 5 i 2 – 2c), Park Stary im. Księcia Józefa Poniatowskiego, Park Planty, Plac Branickich, Plac Jana Pawła II, Plac Katyński, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Rynek Kościuszki, Suraska (od Rynku Kościuszki do ul. Skłodowskiej nr 1 – 3a), Skwer Lecha i Marii Kaczyńskich, Świętojańska (nr 12 – 32), Waszyngtona (od ul. Akademickiej do Marii C. Skłodowskiej nr 1 –11 i 4– 10)

 

Rejon dzielnicowego Nr 8: 

 

sierż. szt. Anna Kazberuk    

e-mail: dzielnicowy.warynskiego8@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 129

tel. 85 670 23 85

Punkt przyjęć interesanta:
siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej 
SM "Piaski" ul. Legionowa 9A

każda środa w godz. 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem i zakłócanie porządku publicznego w rejonie bloku przy ul. Legionowej 11 w godz. 18:00-2:00 od poniedziałku do niedzieli.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały zgłaszane od mieszkańców podczas obchodu

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

monitorowanie sytuacji w rejonie wskazanym przez mieszkańców, wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu i zakłócania porządku publicznego przez grupujące się tam osoby, założenie Karty Zadania Doraźnego, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu i efektach, powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - poinformowanie patroli Straży Miejskiej o zagrożeniu wskazanym przez mieszkańców,
 • mieszkańcy- informowanie mieszkańców o realizacji przedsięwzięcia, kontakt z mieszkańcami i monitorowanie ich poczucia bezpieczeństwa.

ulice:

Bułgarska, Legionowa (nr 7 -15), Marii C. Skłodowskiej (numery parzyste nr 2 – 26), Rynek Rybny, Sucha, Waszyngtona (od ul. Marii C. Skłodowskiej do ul. Żelaznej nr 13 – 17 i 12 – 28), Wojskowa, Żelazna (nr  5 – 9)

 

Rejon dzielnicowego Nr 9:

 

sierż. szt. Magdalena Ditmar 

e-mail: dzielnicowy.warynskiego9@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 130

tel. 85 670 23 85

Punkt przyjęć interesanta:
Administracja Osiedla Tysiąclecia ul. Mazowiecka 39D
ostatni wtorek w godz. 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem przez osoby przebywające w rejonie przyległym do sklepu Żak przy ul. Zwierzynieckiej 13A, szczególnie w godz. 14:00-24:00. dodatkowo zakłócanie porządku publicznego i zakłócanie spoczynku nocnego mieszkańcom okolicznych bloków, zaśmiecanie. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców, na podstawie własnych informacji oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

​sporządzenie oraz realizacja Karty Zadania doraźnego celem wyeliminowania zjawiska, powiadomienie Straży Miejskiej celem współdziałania w organizacji wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu, aktywizacja administracji Osiedla Tysiąclecia Państwa Polskiego do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia celu oraz spotkania z mieszkańcami w ramach dyżurów w administracji, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu i efektach działania, przypomnienie właścicielowi sklepu oraz pracownikom o obowiązujących przepisach dotyczących sprzedaży alkoholu. 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowanie zjawiska, poinformowanie strażników, którzy będą współdziałać przy eliminacji zjawiska,
 • Administracja Osiedla Tysiąclecia Państwa Polskiego- informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami.

ulice:

11 Listopada (nr 2), Mazowiecka, Szpitalna, Waszyngtona (od ul. Żelaznej do ul. Mazowieckiej nr 23 – 29), Wesoła, Wołodyjowskiego, Zwierzyniecka  (numery   nieparzyste  nr 1 –  21/1, Żelazna (nr 19 – 55   i 36 – 38)