Komisariat Policji I w Białymstoku - Twój Dzielnicowy - KMP Białystok

Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji I w Białymstoku

REWIR DZIELNICOWYCH

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

asp. Agnieszka Augustynowicz

Komisariat Policji I w Białymstoku ul. Waryńskiego 8 

tel. 85 670 21 86

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego Nr 1:

 

Starszy Dzielnicowy
asp. szt. Piotr Supronowicz

e-mail: dzielnicowy.warynskiego1@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 120

tel. 85 670 24 25

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zaplecze bloku ul. Sienkiewicza 9 spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem ,przebywanie osób bezdomnych którzy zakłócają  spokój  i porządku publiczny w godzinach 11.00-20.00   

Źródło informacji o zagrożeniu:

zgłoszenia od mieszkańców

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • monitorowanie oraz kontrole  w/w rejonu w celu wyeliminowania zagrożenia,
 • powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie- podnoszenie  świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia i bezdomności,
 • wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych dla osób bezdomnych,
 • spotkania z mieszkańcami i administracją budynków  - informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska -  poinformowanie  w celu  wyeliminowania zaistniałego zjawiska oraz represjonowania  sprawców wykroczeń i przestępstw,
 • Zarząd wspólnoty i Administracja Budynku - informowanie mieszkańców rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób bezdomnych przebywających w w/w miejscu.

ulice:

Biała, Białówny (od ul. Sienkiewicza do ul. Malmeda nr 1 – 9 a i 2 – 6),  Bulwar Ireny Sendlerowej, Kilińskiego, Kościelna (od ul. Rynek Kościuszki do rzeki Białej nr 1 – 3 i 4 – 8), Liniarskiego, Lipowa (parzyste), Sienkiewicza (od ul Rynek  Kościuszki do rzeki Białej nr 1- 9 i 2 – 26), Skwer Armii Krajowej, Spółdzielcza, Suraska (od ul. Rynek Kościuszki do Placu Uniwersyteckiego nr 2-6), Zamenhofa

 

Rejon dzielnicowego Nr 2:

sierż. Barbara Januszko

e-mail: dzielnicowy.warynskiego2@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 121

tel. 85 670 24 25

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności w rejonie bloku przy ulicy Aleja Piłsudskiego 12 w Białymstoku w godzinach popołudniowych tj.15-21

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zdiagnozowane zagrożenie na podstawie informacji przekazanych przez mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • częstsze kontrole służb patrolowych szczególnie w porze popołudniowej,
 • monitorowanie oraz kontrolowanie w/w obszaru w czasie obchodu w rejonie służbowym celem wyeliminowania zagrożenia,
 • represjonowanie sprawców wykroczeń popełnianych w rejonie przedmiotowego obszaru,
 • poinformowanie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – bieżące informowanie o sytuacji we wskazanym rejonie celem represjonowania sprawców wykroczeń,
 • Zarząd wspólnoty i Administracji Budynku – informowanie mieszkańców o przedsięwzięciu.

ulice:

Aleja Piłsudskiego, Białówny (od ul. Malmeda do ul. Nowy Świat nr 10  i 11),  Częstochowska (od ul. Lipowej do Al. Piłsudskiego nr 1 i  6a),  Dąbrowskiego (od wiaduktu nad torami do Al. Piłsudskiego nr  nieparzyste), Ks. Abramowicza, Malmeda, Mazowieckiego, Nowy Świat, Piotrkowska, Pl. Niepodległości im. Dmowskiego, Przejazd, Skwer Ludwika Zamenhoffa, Stefana Kisielewskiego, Waryńskiego (od ul. Lipowej do Al. Piłsudskiego nr 1 – 11 i nr 2 – 8)

 

Rejon dzielnicowego Nr 3:

st. sierż. Paweł Mierzwiński

e-mail: dzielnicowy.warynskiego3@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 124

tel. 85 670 25

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, przebywania osób bezdomnych, zaśmiecania miejsca publicznego na ulicy Artyleryjskiej 17 całodobowo od poniedziałku do niedzieli.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • monitorowanie oraz kontrole w/w rejonu w celu wyeliminowania zagrożenia ,
 • powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie,
 • podnoszenie świadomości osób przebywających we wskazanym miejscu, co do sposobów wyjścia z uzależnienia i bezdomności,
 • wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych dla osób bezdomnych,
 • spotkania z mieszkańcami i administracją budynków,

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska - poinformowanie w celu wyeliminowania zaistniałego zjawiska oraz represjonowania sprawców wykroczeń,
 • Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei – współpraca przy informowaniu i edukowaniu osób bezdomnych o zagrożeniach,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób bezdomnych przebywających w w/w miejscu.

 

ulice:

Armatnia, Artyleryjska, Bohaterów Getta, Botaniczna, Częstochowska (od Al. Piłsudskiego do Włókienniczej  nr 12 –14 i nr 21 – 25), Czysta, Dąbrowskiego (od Al. Piłsudskiego do ul. Poleskiej  nr parzyste 14-30A), Grajewska, Plac Mordechaja Tenenbauma, Poleska (od rzeki Białej do ul. Dąbrowskiego  nr 49 – 89 i 46 – 48), Północna, Proletariacka, Skwer Tamary Sołoniewicz, Waryńskiego (od Al. Piłsudskiego do Włókienniczej  nr 24 – 38 i 29 – 43), Włókiennicza, Żabia, Żytnia

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 4:

 

mł. asp. Maciej Andrzejewski

e-mail: dzielnicowy.warynskiego4@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 125

tel. 85 670 25 22

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Przebywanie osób bezdomnych w rejonie parku im.Jadwigi Dziekońskiej, całodobowo od poniedziałku do niedzieli.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zidentyfikowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców, interwencje policji oraz naniesionych zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • monitorowanie sytuacji w rejonie wskazanym przez mieszkańców,
 • rozmowa z napotkanymi osobami bezdomnymi i informowanie ich o ogrzewalniach i noclegowniach oraz obowiązku przestrzegania przepisów prawa,
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu,
 • powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie,
 • założenie i realizacja KZD,
 • rozmowa z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą we wskazanym rejonie.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska - poinformowanie patroli Straży Miejskiej o zagrożeniu wskazanym przez mieszkańców,
 • Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei – współpraca przy informowaniu i edukowaniu osób bezdomnych o zagrożeniach,
 • Handlowcy z lokali przyległych do parku uzyskanie informacji na temat przebywania i zachowań osób bezdomnych.

ulice:

Bohaterów Monte Cassino (od ul. Św. Rocha do ul. Wyszyńskiego  nr 5 i 5a) Brukowa, Grochowa, Kalinowskiego, Krakowska, Lipowa (nr nieparzyste), Marmurowa, Park Centralny, Park Dziekońskiej, Skwer Konstantyna I Wielkiego, Stołeczna (od ul. Krakowskiej do ul. Wyszyńskiego nr 1 – 25 i 2– 14d), Sukienna, Św. Mikołaja, Św. Rocha, Plac Uniwersytecki

 

Rejon dzielnicowego Nr 5:

 

mł. asp. Łukasz Ustymowicz

e-mail: dzielnicowy.warynskiego5@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 126

tel. 85 670 23 85

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności w rejonie bloku przy ulicy Wyszyńskiego 4C, 6B w Białymstoku w godzinach popołudniowych tj.15-24 w czasie całego tygodnia

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie informacji przekazywanych przez mieszkańców podczas cyklicznych spotkań.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • częstsze kontrole służb patrolowych szczególnie w porze popołudniowej,
 • monitorowanie oraz kontrolowanie w/w obszaru w czasie obchodu w rejonie służbowym celem wyeliminowania zagrożenia,
 • represjonowanie sprawców wykroczeń popełnianych w w/w obszarze,
 • ​poinformowanie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie. 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - bieżące informowanie o sytuacji we wskazanym rejonie celem represjonowania sprawców wykroczeń i przestępstw,
 • AD Rodzina Kolejowa – informowanie mieszkańców, informowanie o przedsięwzięciu.

ulice:

Bażantarska, Bohaterów Monte Cassino (od ul. Wyszyńskiego do ul. Młynowej nr 6 – 10 i nr 13 – 25), Ciechanowska, Grunwaldzka, Kopernika (od ul. Młynowej do ul. Składowej, nr parzyste 24 – 56), Opatowska, Łomżyńska, Pokorna, Sosnowa, Stołeczna (od ul. Wyszyńskiego  nr 53 – 81), Szczuczyńska, Warecka, Wyszyńskiego

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 6:

Starszy Dzielnicowy

 asp. szt.  Arkadiusz Kordaszewski 

e-mail: dzielnicowy.warynskiego6@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 127

tel. 85 670 24 25

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ul. Bema 2 zbieranie się osób narodowości rumuńskiej, która prosi inne osoby o datki. W trakcie rozmów z osobami pracującymi w budynku uzyskano informację, że czują się zagrożeni z uwagi na zbieranie się w tym miejscu wskazanych osób co wpływa negatywnie na stan ich poczucia bezpieczeństwa. Zdiagnozowane zagrożenie ma miejsce w godz. 08:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska, 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - poinformowanie strażnika- dzielnicowego, który będzie współdziałał w celu wyeliminowania zaistniałego zjawiska.

ulice:

Angielska (od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kopernika nr 1- 27 i 2 – 32), Bema (od ul. Cieszyńskiej do ul. Kopernika nr 2 – 58 i 1 – 61), Bażantarska, Chełmska, Cieszyńska, Cygańska, Czarna, Jasna, Kaczorowskiego, Kielecka, Kijowska, Kochanowskiego, Kopernika (od ul. Kaczorowskiego  do ul.  Młynowej, nr parzyste 2 – 22), Krótka, Kurpiowska, Legionowa (nr 28 i 30), Lubelska, Łukowska, Mariańskiego, Mławska, Młynowa, Mohylowska, Odeska, Ołowiana, Ostrowiecka, Piękna, Przechodnia, Sienny Rynek, Sosnowskiego, Św. Anny, Toruńska, Waszyngtona  (od nr 30 do  nr 38), Witebska, Wyszyńskiego (numerów brak), Żółta

 

Rejon dzielnicowego Nr 7:

 

sierż. szt. Anna Kazberuk

e-mail: dzielnicowy.warynskiego7@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 128

tel. 85 670 25 22

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Przebywanie osób bezdomnych w rejonie budynków mieszczących się przy ul. Suraskiej 1 tj. wejście do biurowca i Rynku Kościuszki 15- schody i przejście obok baru mlecznego, całodobowo od poniedziałku do niedzieli. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały zgłaszane od mieszkańców

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • monitorowanie sytuacji w rejonie wskazanym przez mieszkańców,
 • rozmowa z napotkanymi osobami bezdomnymi i informowanie ich o ogrzewalniach​ i noclegowniach oraz obowiązku przestrzegania przepisów prawa,
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu,
 • powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie,
 • realizacja założonego KZD,
 • rozmowa z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą we wskazanym rejonie. 

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - poinformowanie patroli Straży Miejskiej o zagrożeniu wskazanym przez mieszkańców,
 • Mieszkańcy- informowanie mieszkańców o realizacji przedsięwzięcia, kontakt z mieszkańcami i monitorowanie ich poczucia bezpieczeństwa.

ulice:

Aleja Bluesa, Akademicka, Czackiego, Elektryczna (nr 12 i 13 – 15), Krasińskiego, Legionowa, (nr 1– 5  i 2–18), Marii C. Skłodowskiej, (nr nieparzyste 1 – 25), Mickiewicza (nr 1 – 5 i 2 – 2c), Park Stary im. Księcia Józefa Poniatowskiego, Park Planty, Plac Branickich, Plac Jana Pawła II, Plac Katyński, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Rynek Kościuszki, Suraska (od Rynku Kościuszki do ul. Skłodowskiej nr 1 – 3a), Skwer Lecha i Marii Kaczyńskich, Świętojańska (nr 12 – 32), Waszyngtona (od ul. Akademickiej do Marii C. Skłodowskiej nr 1 –11 i 4– 10)

 

Rejon dzielnicowego Nr 8: 

 

mł.asp.Krzysztof Szeszel 

e-mail: dzielnicowy.warynskiego8@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 129

tel. 85 670 23 85

Punkt przyjęć interesanta:
siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej 
SM "Piaski" ul. Legionowa 9A

każda środa w godz. 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w rejonie skwerku przy ul. Waszyngtona 14b w godzinach 08.00- 16.00 od poniedziałku do niedzieli.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie sygnałów zgłaszanych przez mieszkańców podczas obchodu oraz naniesień na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • monitorowanie sytuacji w rejonie wskazanym przez mieszkańców, wyeliminowania zjawiska spożywania alkoholu i zakłócania porządku publicznego przez grupujące się tam osoby,
 • założenie i realizacja KZD,
 • powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - poinformowanie patroli Straży Miejskiej o zagrożeniu wskazanym przez mieszkańców,
 • Mieszkańcy- informowanie mieszkańców o realizacji przedsięwzięcia, kontakt z mieszkańcami i monitorowanie ich poczucia bezpieczeństwa,
 • Pedagog z SP nr 9 – poinformowanie o zagrożeniu i działania profilaktyczne o tematyce problemu jakim jest alkoholizm.

ulice:

Bułgarska, Legionowa (nr 7 -15), Marii C. Skłodowskiej (numery parzyste nr 2 – 26), Rynek Rybny, Sucha, Waszyngtona (od ul. Marii C. Skłodowskiej do ul. Żelaznej nr 13 – 17 i 12 – 28), Wojskowa, Żelazna (nr  5 – 9)

 

Rejon dzielnicowego Nr 9:

 

sierż. szt. Magdalena Ditmar 

e-mail: dzielnicowy.warynskiego9@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 130

tel. 85 670 23 85

Punkt przyjęć interesanta:
Administracja Osiedla Tysiąclecia ul. Mazowiecka 39D
ostatni wtorek w godz. 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Przejawy demoralizacji w postaci palenia  papierosów przez osoby małoletnie w rejonie bloków ul. Zwierzyniecka 11, 13 oraz ul. Mazowiecka 39a. Zakłócanie porządku publicznego, zanieczyszczanie miejsc dostępnych dla publiczności oraz popełnianie innych wykroczeń porządkowych w w/w rejonie przez osoby małoletnie, w szczególności w porach 8:00-15:00  od poniedziałku do piątku.

Źródło informacji o zagrożeniu:

ustalenia własne

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD, celem wyeliminowania zjawiska palenia papierosów przez osoby małoletnie oraz popełniania przez uczniów wykroczeń porządkowych,
 • powiadomienie Straży Miejskiej,
 • aktywizacja administracji osiedla do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia celu, 
 • spotkania z mieszkańcami w ramach dyżurów w administracji,
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu,
 • przypomnienie właścicielom pobliskich sklepów oraz ich pracownikom o obowiązujących przepisach dot. sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim, 
 • przeprowadzenie działań profilaktycznych dotyczących nieletnich oraz odpowiedzialności prawnej pełnoletnich uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zwierzynieckiej 9A.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowanie zjawiska, poinformowanie kierownika, który będzie zlecał zadania celem wyeliminowania problemu,
 • Administracja osiedla „Tysiąclecia Państwa Polskiego” – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • Komenda Miejska Policji w Białymstoku  – informowanie, propagowanie przedsięwzięcia,
 • IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku – uczestniczenie przedstawicieli oświaty, nauczycieli, pedagogów w spotkaniach z młodzieżą.

ulice:

11 Listopada (nr 2), Mazowiecka, Szpitalna, Waszyngtona (od ul. Żelaznej do ul. Mazowieckiej nr 23 – 29), Wesoła, Wołodyjowskiego, Zwierzyniecka  (numery   nieparzyste  nr 1 –  21/1, Żelazna (nr 19 – 55   i 36 – 38)