Punkty karne

Punkty karne

Data publikacji 26.03.2013

 

 

Kierowcom niejednokrotnie zdarza się, że łamią przepisy oraz zasady ruchu drogowego czego konsekwencją są przyznane punkty karne oraz grzywny . Dlatego też warto zapoznać się z obowiązującym taryfikatorem mandatów lub/i punktów karnych. Znajomość naruszeń przepisów drogowego oraz liczby punktów odpowiadającej tym naruszeniom z pewnością przyczyni się do zachowania większej ostrożności podczas jazdy samochodem.

Mandaty

Funkcjonariusz ma prawo nałożyć mandat w wysokości jaką określa taryfikator mandatów. Kierowca natomiast ma prawo do odmowy przyjęcia mandatu zarówno wtedy, gdy uważa że jest niewinny, jak i wtedy gdy uważa, iż proponowany mandat jest za wysoki. Wówczas sprawą zajmuje się sąd. W sytuacji, gdy sąd przyzna rację kierowcy, istnieje możliwość jego uniewinnienia bądź nałożenia kary mniejszej od zaproponowanej przez policjanta.

Warto pamiętać o tym, że odmówienie przyjęcia mandatu przez kierowcę w celu przeciągnięcia sprawy, niesie ze sobą niepotrzebne dodatkowe koszty, które poniesiemy, gdy sąd uzna nas za winnego. Niejednokrotnie też sądy karzą wyższymi grzywnami pieniężnymi niż te które proponował policjant na mandacie.

Punkty karne

Taryfikator punktów karnych zawiera wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego z przypisaną im odpowiednią liczbą punktów karnych w skali od 1 do 10. Otrzymane punkty usuwane są po upływie roku od dnia wykroczenia. W ciągu roku kierowca może uzyskać 24 punkty karne. Osoba, która posiada prawo jazdy dłużej niż 1 rok i przekroczy 24 punkty, kierowana jest przez urząd który wydał mu prawo jazdy na egzamin sprawdzający (test teoretyczny i praktyczny) oraz na badania psychologiczne.

W przypadku nie zdania egzaminu sprawdzającego bądź nie wykonaniu badań psychologicznych urząd wydający prawo jazdy, wydaje decyzję cofającą uprawnienia.

Jeżeli natomiast kierujący przekroczy liczbę 20 punktów w ciągu roku od uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy, wówczas sporządzana jest decyzja administracyjna o cofnięciu prawa jazdy z wnioskiem o skierowanie na ponowny kurs.

Raz na 6 miesięcy kierowcy, którzy zbliżają się do ilości 24 punktów mogą wziąć udział w szkoleniu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, po którym odpisuje sie kierowcom 6 punktów karnych. Więcej na ten temat

UWAGA! Brać udział w szkoleniu skutkującym odpisaniem punktów karnych mogą tylko Ci kierujący, których suma punktów aktywnych i tymczasowych (otrzymanych w związku ze skierowaniem sprawy do sądu) nie przekroczyła 24. Odbycie szkolenia w dniu otrzymania mandatu któremu przypisana liczba punktów wraz z posiadanymi już wcześniej, przekracza 24 nie skutkuje odpisaniem punktów.

Policjanci podczas kontroli drogowej nie udzielają informacji o ilości zgromadzonych punktów karnych. Informację o liczbie punktów karnych można uzyskać w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8: 00 do 15:00. Aby uzyskać stosowną informację należy osobiście udać się do Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku wraz z dowodem osobistym. Informacja udzielana jest tylko zainteresowanym tj. wykluczone jest pośrednictwo nawet najbliższej rodziny. Ilości punktów karnych nie można także uzyskać drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem telefonu. Procedura nie jest objęta opłatą.

W przypadku chęci otrzymania pisemnego zaświadczenie o punktach karnych, należy zgłosić się do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku od poniedziałku do piątku w godzinach od 8: 00 do 15: 00 z dowodem wpłaty 17 zł oraz podaniem (wzór podania poniżej).

Nr konta: 26 12 40 52 11 1111 0010 3553 31 32

Odbiorca przelewu: Wydział Finansów Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Tytułem: Informacja z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Suma: 17 zł

Osoby nie zameldowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej powinny skierować się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o ilości punktów karnych do Wydziału Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w Warszawie ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa

Powrót na górę strony