Kontrole autokarów - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole autokarów

Data publikacji 28.01.2014

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, uczestników wycieczek, oraz innych zorganizowanych wyjazdów białostoccy policjanci prowadzą kontrole autokarów. 
Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i teraz zostało wyznaczone miejsce, w którym codziennie będziemy sprawdzać stan techniczny pojazdów i dokumentację kierowców. Pod numerem 085 745-59-97 organizatorzy wyjazdu mogą zgłosić autokar do kontroli, która odbywa się na ul. 1000-lecia Państwa Polskiego ( teren dawnej giełdy warzywnej ). Autobusy wyjeżdżające spoza granic administracyjnych miasta, będą kontrolowane w miejscu wyjazdu. Na telefony czekamy co najmniej trzy dni przed wyjazdem. Prosimy podać godzinę, o której autobus będzie podstawiony, jego numer rejestracyjny, cel podróży oraz nazwę organizatora wycieczki. Wyznaczenie tego miejsca skróci czas oczekiwania na przyjazd patrolu policji. Do tej pory w zgłoszeniach dokonywanych przez rodziców wyjeżdżających dzieci jak i przez uczestników, pojawiały się sprzeczne informacje na temat godziny i miejsca odjazdu. O zgłoszenia prosimy tylko organizatorów wycieczek. Każdorazowo po kontroli kierowca autobusu otrzyma od policjanta zaświadczenie o przeprowadzonej kontroli, które powinien okazać na żądanie organizatora wycieczki lub rodziców dzieci.