Debata społeczna w Czarnej Białostockiej - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna w Czarnej Białostockiej

Data publikacji 26.03.2015

Wczorajsza debata społeczna z udziałem policjantów, która odbyła się w Czarnej Białostockiej pozwoliła poznać oczekiwania mieszkańców oraz zdiagnozować najbardziej nurtujące ich problemy.

Wczoraj w Czarnej Białostockiej odbyła się pierwsza w tym roku debata społeczna. Na spotkanie, podczas którego poruszono problematykę dotycząca szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców gminy Czarna Białostocka, przybyli mieszkańcy, policjanci oraz przedstawiciele samorządu: burmistrz Czarnej Białostockiej, przewodniczący Rady Miejskiej, Wicestarosta Powiatu Białostockiego oraz dyrektorzy gminnych placówek oświatowych. Po krótkiej prezentacji danych, którą przedstawił Komendant Komisariatu Policji w Wasilkowie debata przerodziła się w ożywioną dyskusję, która zaowocowała wypracowaniem wniosków do wspólnej realizacji zarówno przez Policję, władze samorządowe jak i samych mieszkańców. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku nadkomisarz Jarosław Zalewski kilkukrotnie podkreślał ogromną rolę, jaką dla policjantów odgrywa komunikacja ze społecznością lokalną, która pozwala zdiagnozować pojawiające się na płaszczyźnie poczucia bezpieczeństwa problemy. Natomiast burmistrz Czarnej Białostockiej podziękował za bardzo dobrą współpracę z Policją. Wszystkie zgłaszane podczas debaty kwestie leżące w kompetencjach Policji zostaną przeanalizowane i jak najszybciej rozwiązane.