Spotkanie białostockiej Policji z lokalnymi samorządowcami - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie białostockiej Policji z lokalnymi samorządowcami

Data publikacji 12.08.2016

Komendant Miejski Policji w Białymstoku spotkał się z przedstawicielami samorządów powiatu białostockiego. Na spotkaniu obecni byli komendanci poszczególnych jednostek Policji oraz naczelnicy wydziałów.

Wczoraj odbyło się spotkanie Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku Pana insp. Wojciecha Macutkiewicza z samorządowcami powiatu białostockiego. Szef białostockich funkcjonariuszy tradycyjnie rozpoczął je od serdecznego przywitania gości i podziękował za liczne przybycie. Następnie Pan insp. Macutkiewicz zaprezentował wyniki statystyczne osiągnięte przez podległych mu funkcjonariuszy - za okres ostatnich 7 miesięcy, odnosząc się jednocześnie do głównych kategorii przestępstw.

 

Było to kolejne już spotkanie tego typu z przedstawicielami lokalnych władz, poświęcone zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem. Mając na uwadze, że w Białymstoku od 1 lipca bieżącego roku funkcjonuje pilotażowy program pn. „Mapa zagrożeń bezpieczeństwa” Komendant przedstawił zebranym dane na temat rodzajów zgłoszeń sygnalizowanych przez białostoczan oraz ich weryfikacji dokonywanych przez funkcjonariuszy. Z uwagi na fakt, że połowa zgłoszeń sygnalizowanych na „Mapie…” dotyczy zagadnień z zakresu ruchu drogowego - patrole drogówki dyslokowane są w miejscach wskazywanych przez społeczność lokalną jako te - zagrożone, gdzie odnotowano już kilka zatrzymań tzw. „piratów drogowych”. Ponadto szef białostockich funkcjonariuszy poinformował zebranych o zaawansowanych pracach nad otwarciem Posterunku Policji w Czarnej Białostockiej oraz Michałowie. Zasygnalizował, że w Białymstoku będzie też nowa koncepcja związana ze służbą dzielnicowych.

 

Narady tego typu jak wczorajsza wpisały się już w kalendarz oraz  tradycję białostockiej Policji i odbywają się cyklicznie. Przyświeca im jeden zasadniczy cel – jak najściślejsza i prowadzona na bieżąco współpraca z lokalnymi samorządami. Wszystko po to, by zarówno miasto Białystok jak i powiat białostocki były bezpieczne i oceniane też w takiej kategorii przez samych mieszkańców.