Nagrody dla policjantów - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nagrody dla policjantów

Data publikacji 22.12.2016

Na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku inspektora Wojciecha Macutkiewicza Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski przyznał nagrody pieniężne funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. W ten sposób policjanci uhonorowani zostali za ich wzorową służbę na rzecz miasta i jego mieszkańców.

W Urzędzie Stanu Cywilnego Pałacu Ślubów przy ulicy Jana Kilińskiego w Białymstoku odbyła się wczoraj uroczystość wręczenia nagród pieniężnych przez Prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego szczególnie zasłużonym policjantom. Nagrody przyznane na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku otrzymało w sumie 10 funkcjonariuszy - ośmiu policjantów i dwie policjantki. Były to wyróżnienia za wzorowe wykonywanie służby prewencyjnej na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców. Nagrodzeni mundurowi mają bezpośredni kontakt z mieszkańcami Białegostoku i wykonują działania o charakterze prewencyjnym na rzecz społeczeństwa: działania patrolowe, związane z pracą dzielnicowego, ruchem drogowym i przestępczością nieletnich. Wyróżnieni policjanci wykazali się w służbie ponadprzeciętnym zaangażowaniem, sumiennością i rzetelnością. Ponadto Miasto Białystok wspiera Policję także i w inny sposób, czego wyrazem było przekazanie wczoraj funkcjonariuszom 4 nowych pojazdów.