O bezpieczeństwie z pracownikami KPK w Białymstoku - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O bezpieczeństwie z pracownikami KPK w Białymstoku

Data publikacji 17.02.2017

Białostoccy policjanci wydziału prewencji zorganizowali szkolenie dla pracowników Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Białymstoku na temat współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa i sposobów reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Do jednych z podstawowych zadań Policji należy ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dlatego też funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku zorganizowali wczoraj szkolenie pracownikom Komunalnego Przedsiebiorstwa Komunikacyjnego w Białymstoku dotyczące współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa. W spotkaniu udział wzięli specjalista ds. bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych dr hab. Daniel Boćkowski, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, specjalista ds. bezpieczeństwa kulturowego policjant Wydziału Prewencji KMP w Białymstoku st. sierż. dr Agnieszka Łapińska, specjalista ds. zagrożeń kulturowych prezes Fundacji El-Karama dr Magdalena El Ghamari, funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego oraz funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego KMP w Białymstoku. Prelegenci wskazywali na główne zagrożenia bezpieczeństwa oraz przedstawiali sposoby reagowania w sytuacjach kryzysowych. Szkolenie to w większości dotyczyło tematu terroryzmu, co spotkało się z żywym zainteresowaniem pracowników białostockiego przedsiebiorstwa komunikacji. Na zakończenie spotkania uczestnikom rozdano ulotki edukacyjno-informacyjne dotyczące omawianej problematyki.