Rowerzysto zadbaj o swoje bezpieczeństwo! - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rowerzysto zadbaj o swoje bezpieczeństwo!

Data publikacji 10.03.2017

Na białostockie drogi powoli zaczynają wyjeżdżać rowerzyści. Zwolennicy podróży na dwóch kółkach muszą pamiętać, że korzystanie z jednośladów oprócz niewątpliwej przyjemności, obciążone jest balastem przepisów, do których rowerzyści powinni się stosować.

Z danych statystycznych Policji wynika, iż w 2016 roku na terenie powiatu białostockiego rowerzyści byli sprawcami 15 wypadków oraz 98 kolizji, w których rannych zostało 18 osób.
Rowerzysta w świetle „Kodeksu drogowego” to kierujący, i tak jak każdy uczestnik ruchu drogowego jest zobowiązany do przestrzegania przepisów, stosowania się do znaków i sygnałów drogowych, poleceń i sygnałów osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego. W przypadku naruszenia tych przepisów odpowiada na ogólnych zasadach i może być na niego nałożona grzywna w postaci mandatu karnego lub w postępowaniu przed Sądem.
Dziecko w wieku do lat 10 jadące na rowerze jest traktowane jako osoba piesza i może się poruszać po drodze publicznej tylko pod opieką osoby dorosłej. Po ukończeniu 10 roku życia, po odpowiednim przygotowaniu teoretycznym i praktycznym, może przystąpić do egzaminu na swoje pierwsze „prawo jazdy” – kartę rowerową. Dopiero po uzyskaniu tego dokumentu może jeździć na rowerze po drodze. Osoby pełnoletnie mogą poruszać się po drogach bez karty rowerowej, co jednak nie zwalnia ich z obowiązku znajomości przepisów.
Rozpoczęcie sezonu rowerowego powinno zacząć się od przygotowania jednośladu do jazdy. Stan techniczny pojazdu ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa zarówno kierującego nim, jak i innych użytkowników dróg. To również dobry moment na sprawdzenie, czy jest sprawne i "na miejscu" obowiązkowe wyposażenie czyli:
-    co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,
-    sygnał dźwiękowy o nieprzeraźliwym dźwięku,
-    z przodu – co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,
-    z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej.
Mając tak przygotowany rower do drogi trzeba się zastanowić co dalej. Wygodny strój i rękawiczki to przede wszystkim komfort jazdy. Kask na głowie i odblaski (np. kamizelka) to nieobowiązkowe, ale dla każdego świadomego kierującego – niezbędne elementy.
Miejscami przeznaczonymi do ruchu rowerów są przede wszystkim droga dla rowerów i pas ruchu dla rowerów oraz pobocze. W przypadku braku takich miejsc, rowerzysta porusza się po jezdni. Oczywiście obowiązuje go ruch prawostronny i konieczność jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Środkiem pasa ruchu może poruszać się, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku.
Z chodnika rowerzysta może korzystać tylko w szczególnych przypadkach:
-    gdy opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
-    kiedy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
-    warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).
Korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych kierujący rowerem ma obowiązek jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
Zabroniona jest jazda bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach podobnie jak jazda obok innego uczestnika ruchu. Wyjątkowo dopuszczalna jest jazda po jezdni obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Rowerzysta przejeżdża przez jezdnię tylko po przejeździe dla rowerzystów. Chcąc przedostać się na drugą stronę drogi po przejściu dla pieszych ma obowiązek zejść z roweru – wówczas prowadząc go, pchając lub ciągnąc, staje się pieszym. Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych zagrożona jest karą grzywny w wysokości 100 zł.
Kierujący rowerem musi również pamiętać, iż obowiązują go znaki drogowe jak np. B-9 „zakaz wjazdu rowerów” czy D-11 i D-12 „pas BUS”. Należy pamiętać, że pas BUS przeznaczony jest tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Zakazy:
-    kierowania pojazdem osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
-    korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku
dotyczą kierującego pojazdem – a więc również rowerzysty.
Stosowanie się przez wszystkich do przepisów ruchu drogowego, takt i kultura oraz szacunek do pozostałych uczestników ruchu drogowego to elementy, które pozwolą na bezpieczne poruszanie się nie tylko rowerzystów, ale również kierujących innymi pojazdami oraz pieszych.