Szkolenie z cyberprzestępczości dla policjantów - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie z cyberprzestępczości dla policjantów

Data publikacji 16.05.2017

W dobie Internetu i telefonii komórkowej coraz częściej dochodzi do przestępstw i wykroczeń popełnianych przy wykorzystaniu tych mediów. Dlatego właśnie cyberprzestępczość była motywem przewodnim szkolenia białostockich policjantów jakie odbyło się w miniony poniedziałek.

Dzisiejsze czasy niosą ze sobą wiele zagrożeń. Jednym z największych jest cyberprzestępczość, czyli zachowania niezgodne z prawem popełniane przy wykorzystaniu Internetu i telefonii komórkowej. Często komputer i telefon komórkowy jest głównym narzędziem do popełniania czynów zabronionych. Wymienić można przede wszystkim takie przestępstwa jak: oszustwa dokonywane przy zawieraniu różnego rodzaju transakcji, rozprzestrzenianie za pośrednictwem sieci materiałów pornograficznych z udziałem osób poniżej 15 roku życia, przestępstwa, których znamiona zawierają się w przepisach Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, stalking, grooming, czyny związane z kradzieżą tożsamości i wszelkich danych. Mając na uwadze powyższe Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w ubiegły poniedziałek zorganizował szkolenie, w którym wzięła udział Pani Julia Chmielecka autorka publikacja dotyczących cyberprzestępczości oraz funkcjonariusz z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Głównym tematem spotkania były szeroko rozumiane zagrożenia występujące w sieci oraz związane z telefonią komórkową. W spotkaniu wzięli udział funkcjonariusze z komisariatów z Białegostoku oraz powiatu białostockiego. Uczestnicy mogli uzyskać informacje w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie, zwalczania cyberprzestępczości oraz podnoszenia poziomu świadomości osób korzystających z sieci. Zdobyta podczas spotkania wiedza posłuży funkcjonariuszom do zapobiegania i zwalczania przestępstw popełnianych przy użyciu Internetu i telefonii komórkowej.