O bezpiecznej pracy z białostockimi studentami - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O bezpiecznej pracy z białostockimi studentami

Data publikacji 23.05.2017

W auli Politechniki Białostockiej przedstawiciele służb mundurowych, nauki, instytucji państwowych oraz pozarządowych przeprowadzili zajęcia szkoleniowe ze studentami. Hasłem przewodnim spotkania była „Bezpieczna Praca".

Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku wspólnie z Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Białymstoku, Urzędem Dozoru Technicznego Oddział w Białymstoku oraz Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Białymstoku zorganizował wczoraj szkolenie z cyklu „Bezpieczna Praca”. Podczas spotkania prelegenci przedstawili studentom informacje dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń transportu bliskiego.

Ponadto, w sposób szczegółowy omówione zostało przestępstwo handlu ludźmi, w tym poszczególne jego przejawy. Na koniec szkolenia mundurowi omówili założenia oraz działanie "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa", zachęcając jednoczesnie studentów do korzystania z tego narzędzia.