Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ!” – debata społeczna w gminie Tykocin

Data publikacji 31.05.2017

W Jeżewie Starym odbyła się debata społeczna zorganizowana przez policjantów z komisariatu w Łapach. Mundurowi prelegenci podczas spotkania rozmawiali z mieszkańcami gminy Tykocin na temat poprawy bezpieczeństwa. Omówione zostało funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz działania profilaktyczne prowadzone przez policjantów. Zebrani mogli ponadto dowiedzieć się m.in. o programie „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikacji „Moja Komenda”.

Spotkanie w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżewie Starym miało na celu nie tylko omówienie funkcjonowania nowych narzędzi Policji, lecz również zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Mundurowi omówili zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wskazując przy tym, które zagrożenia są najczęściej zgłaszane w gminie Tykocin za pośrednictwem tego narzędzia. Zgromadzonym przybliżono sylwetki dzielnicowych komisariatu i przedstawiono założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”, a także wskazano na łatwy sposób skontaktowania się z tymi policjantami dzięki aplikacji „Moja Komenda”. W dalszej kolejności funkcjonariusze zapoznali uczestników debaty z głównymi obszarami działalności profilaktycznej tutejszej jednostki. Głównym punktem spotkania była dyskusja, w której uczestnicy zgłaszali swoje propozycje, formułowali  wnioski oraz podsumowywali dotychczasową współpracę dla bezpieczeństwa na terenie gminy Tykocin.

W debacie wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych gminy Tykocin oraz zaprzyjaźnionych służb mundurowych. W spotkaniu uczestniczyli również mieszkańcy, którzy aktywnie włączyli się w dyskusję, poruszając nurtujące ich problemy związane z poczuciem bezpieczeństwa na terenie gminy, takie jak kwestie związane z osobami nadużywającymi alkohol oraz popełnianie przestępstw i wykroczeń przez osoby nietrzeźwe. Zgromadzeni zgłaszali także potrzebę utworzenia Posterunku Policji w Tykocinie, który miałby pozytywnie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.