Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ!” w Wasilkowie

Data publikacji 01.06.2017

W Wasilkowie odbyła się debata społeczna zorganizowana przez policjantów z miejscowego komisariatu. Mundurowi prelegenci podczas spotkania rozmawiali z mieszkańcami gminy na temat poprawy bezpieczeństwa. Omówione zostało funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz działania profilaktyczne prowadzone przez policjantów. Zebrani mogli ponadto dowiedzieć się m.in. o programie „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikacji „Moja Komenda”.

Spotkanie zorganizowane w Miejskiej Bibliotece Publiczne w Wasilkowie miało na celu nie tylko omówienie funkcjonowania nowych narzędzi Policji, lecz również zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W debacie uczestniczył burmistrz Wasilkowa Pan Mirosław Bielawski, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku nadkomisarz Paweł Zabrocki oraz Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku podinspektor Aneta Bogut.

Mundurowi omówili zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wskazując przy tym, które zagrożenia są najczęściej zgłaszane w gminie Wasilków za pośrednictwem tego narzędzia. Zgromadzonym przybliżono sylwetki dzielnicowych komisariatu i przedstawiono założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”, a także wskazano na łatwy sposób skontaktowania się z tymi policjantami dzięki aplikacji „Moja Komenda”. W dalszej kolejności funkcjonariusze zapoznali uczestników debaty z głównymi obszarami działalności profilaktycznej tutejszej jednostki. Głównym punktem spotkania była dyskusja, w której uczestnicy zgłaszali swoje propozycje, formułowali  wnioski oraz podsumowywali dotychczasową współpracę dla bezpieczeństwa na terenie gminy.

W debacie wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, szkół oraz organizacji współpracujących z Policją. W spotkaniu uczestniczyli również mieszkańcy, którzy aktywnie włączyli się w dyskusję, poruszając nurtujące ich problemy związane z poczuciem bezpieczeństwa na terenie gminy, takie jak kwestie związane z osobami nadużywającymi alkohol na terenie boiska szkolnego w Wasilkowie, złego ustawienia znaków drogowych w Nowodworcach, czy przekraczania prędkości. Zgromadzeni dziękowali za dotychczasową dobrą współpracę z miejscowymi funkcjonariuszami oraz wskazywali na zasadność profilaktycznej edukacji dzieci odnoście bezpieczeństwa od najmłodszych lat.